- Reset + Prindi

246. M. Luki kohtunikuametist vabastamine

17.04.2018

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan Maire Luki Harju Maakohtu kohtuniku ametist tema enda soovil alates
15. jaanuarist 2019.

Alus: Riigikohtu esimehe 28. märtsi 2018 ettepanek.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 18.04.2018, 1