- Reset + Prindi

231. Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus (riigikaitselise töökohustuse arvestus)

22.03.2018

Riigikogus vastu võetud 07. märtsil 2018

Avaldatud RT I, 03.04.2018, 1