- Reset + Prindi

225. Kohtunikuametist vabastamine

01.03.2018

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan kohtunikuametist nende endi soovil

Harju Maakohtu kohtuniku Tiiu Hiiuväina alates 1. oktoobrist 2018,
Pärnu Maakohtu kohtuniku Igor Pütsepa alates 31. detsembrist 2018.

Alus: Riigikohtu esimehe 22. veebruari 2018 ettepanek.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 02.03.2018, 1