- Reset + Prindi

75. Teenetemärgi äravõtmine

16.03.2017

Võtan Jüri Figlovskilt ära talle Vabariigi Presidendi 6. veebruari 2006 otsusega nr 976 (RTL 2006, 17, 314) antud Kotkaristi V klassi teenetemärgi.


Alus: teenetemärkide seaduse § 13 lg 1 punkt 1.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 17.03.2017, 1