koned

Otsused

- Reset + Prindi

65. Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus

23.02.2017

Riigikogus vastu võetud 15.02.2017


Avaldatud RT I, 01.03.2017, 1