koned

Otsused

- Reset + Prindi

63. S. Schwede nimetamine ja C. Kuningas-Saagpaku tagasikutsumine

15.02.2017

1. Nimetan Sten Schwede Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Sloveenia Vabariigis, asukohaga Prahas.

2. Kutsun tagasi Celia Kuningas-Saagpaku, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Sloveenia Vabariigis.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT II, 17.02.2017, 2