- Reset + Prindi

14. I. Ameri nimetamine

01.11.2016

Nimetan Ingrid Ameri Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures, asukohaga Pariisis.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT II, 03.11.2016, 10