- Reset + Prindi

Kindralleitnanti auastmetunnuste üleandmisel Martin Heremile

01.03.2021

Austatud kaitseminister, head kindralid, kommodoor, daamid ja härrad!

Martin Heremi teekond Kaitseväe juhiks algas minu jaoks hetkest, kui ta ütles, et on valmis kaitsma Eesti riiki ka kivikirvega, kui muud ei anta. Me teame, et tegelikult suudame siiski pisut paremini. Oleme püüdnud juba mõnda aega seda kolmandat tärni sulle lisada, aga see on paar aastat viibinud.

Nüüd lõpuks saab see kolmas tärn sind „kätte“. Just see – sisu eelistamine välisele vormile – iseloomustabki kõige paremini meie Kaitseväe juhatajat. Sest igasugust välist hiilgust oled sa jõuliselt kärpima asunud. Ja õige ongi, sest väline hiilgus on tihti pöördvõrdelises seoses tegeliku võitlusvõimega. Tegeliku sisu osas on Kaitsevägi aga ainuüksi nende kahe aastaga palju arenenud.

Me oleme eelnevatel aastatel väga palju keskendunud võimeplaneerimisele ehk sellele, milline meie Kaitsevägi peaks olema.

Pisut vähem aga operatiivplaneerimisele ehk sellele, mismoodi me selle väega sõda peame, kui vajadus peaks tekkima. Olen isegi briifides märganud, et see on muutunud.

Ka minule ei seletada enam meie Kaitseväe vajadusi mitte läbi selle, mida oleks vaja, vaid läbi selle, kuidas me olemasolevaid asju kasutame ja ennast kaitseme.

Ja mitte ainult ennast, vaid ka oma lähemaid liitlasi. Just nüüd oleme hakanud palju rohkem mõtlema Balti riikide kaitsmisest kui tervikust, sidunud selle ära uute sõjaliste võimetega, mida võiksime Läti ja Leeduga kahasse arendada.

Meie aja- ja reservteenistust oled sa muutnud veelgi inimnäolisemaks ning vabadele kodanik-sõduritele kohasemaks. Kuigi leidus skeptikuid, kes arvasid, et distsipliini ja motivatsiooni kasvatab kõige paremini igaõhtune kasarmulae põrnitsemine ja igahommikune voodinurkade mõõtmine.

Praktika on kinnitanud vastupidist. Meie „koledas kaitseväes“ on kasvanud sõdurite rahulolu ja motivatsioon, järsult kahanenud ajateenijate väljalangevus.

Seda kõike ilma, et ükski reservüksus oleks vajalikul tasemel jäänud ette valmistamata. Kõik on saanud tehtud vähema formalismi ja rohkema sisuga.

Jah, me kõik teame, et sulle meeldiks rohkem seda vankrit vedada porisel metsateel kui parketi peal – parketi peal on libisemised kergemad tulema. Aga see kõik kukub tegelikult väga hästi välja. Meile, poliitikutele, oled sa Kaitseväe toimimist suutnud selgitada veenvalt, arusaadavalt ja ülimalt usutavalt. Ka otsekoheselt. Ja kui on oht, et keegi kellegi supi sisse sülitab, siis on nii ka öeldud.

Kindral Herem, tänan sind kõige selle eest ja soovin õnne uue auastme puhul!