- Reset + Prindi

Noore teadlase preemiate üleandmisel

23.02.2021

Mul on hea meel, et anname tänavu noore teadlase preemiad üle vabariigi aastapäeva eel, sest vabadusel pole paremat garanti kui teadmised, ja väikerahval kallimat maavara kui see, mis asub me kõrvade vahel.

Nagu ikka, on meie laureaadid silmapaistvad oma teadussaavutustelt – seda mõistagi –, aga ka teadmiste edasiandjana õppejõu ja juhendaja rollides ning lisaks teaduse populariseerijate, tutvustajate ja selgitajatena meile kõigile, laiemale ringi huvilistele. Seda kõike teadlase karjääri arvestades märkimisväärselt noores eas.

Uus on tänavu aga see, et juba tuttava kahe preemia asemel anname välja kolm. Mul on eriti hea meel, et uue preemiana tunnustame tänavu noort keskkonnateadlast ja temast soovingi alustada.

Tartu Ülikooli atmosfäärifüüsika kaasprofessor Velle Toll uurib inimtegevuse kliimamõju eesmärgiga suurendada tuleviku kliimaprognooside täpsust. Kui kasvuhoonegaaside soojendava kliimamõju tugevust teame juba mõnda aega üsna täpselt, siis Velle Tolli teadustöö tulemusena on teada, et inimtekkeliste õhusaasteosakeste jahutav kliimamõju on seni arvatust nõrgem. Seni eeldati kliimamudelites, et inimtekkelised aerosoolid muudavad pilvi optiliselt paksemaks ja see kompenseerib olulisel määral kasvuhoonegaaside soojendavat kliimamõju. Velle Toll näitas, et nii see üldsegi ei ole.

Noore teadlase preemia pälvib Tallinna Tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi professor Alar Konist, kelle teadustöö uurib energiatootmise keskkonnamõjusid. Tema juhitav uurimisrühm tegeleb süsiniku püüdmise, ladustamise ja kasutamise (CCUS) tehnoloogiate kasutusvõimaluste uurimisega, mille põhieesmärgiks on uurida, kuidas saaksime CO2 salvestada nii, et saaksime endale soojust, valgust, aga seejuures ei saastaks oma planeeti.

Samuti on tema uurimisrühma viimaste aastate töö tulemusena on 2020. aastast põlevkivitööstuses tekkivad tuhajäätmed ohutud, mis võimaldab tuha taaskasutamisele otsida erinevaid võimalusi.    

Noore IT-teadlase preemia laureaat Marek Rei on Londoni Imperial College’i ülikooli masinõppe lektor ja on oma teadustööga panustanud masinõppe algoritmide arengusse, mis võimaldavad erinevatel rakendustel tekstist ja kõnest aru saada. Ühendatuna majandusstatistikaga läbi aastate, võimaldab see ennustada ettevõtete järgmisi samme ning soovitada kõige mõjusamaid ja tulusamaid lahendusi.

Koos Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga arendab ta aga ka tarkvaraplatvormi, mis võimaldab jälgida kriitilises seisundis patsiente, analüüsida nende EKG signaali, et ennustada varakult ette südame võimalikku seiskumist, tõstes nõnda patsiendi ellujäämise tõenäosust.

Meie tänavusele konkursile esitati 25 silmapaistvat noort teadlast – suur tänu neile kõigile ja nende esitajatele.

Tänan ka meie preemiate rahastajaid – Chocolala, Microsoft Eesti arenduskeskus ja Väino Kaldoja.