- Reset + Prindi

Eesti Disainiauhindade üleandmisel

18.09.2020

Head disainerid ja disainihuvilised!

Tänavu alustasid Türi koolilapsed oma kooliteed uues Türi Põhikoolis. Koolimaja külastades nägin, kui hästi olid läbimõeldud käiguteed liikumispuudega noortele. Ehkki direktori sõnul neil sel aastal ükski õpilane sellist tuge ei vaja, on nad selleks päevaks valmis. Eks seegi ole märk heast teenusedisainist, sest ka koolihariduse füüsiline kättesaadavus on osa meie ühisest hüvest.

Nii seekordne Disainiöö kui Eesti Disainiauhinnad ongi fookusesse võtnud vajaduspõhise disaini. Oleme jõudnud ajastusse, kus potentsiaalselt planeeti risustav uus toode võiks jääda tegemata.

Ent kui palju keskendutakse täna disainis sellele, et toode lahendaks päris probleeme ja teeks elu mugavamaks loodust säästval moel?

Kliima soojenemine muudab otseselt loodusolusid ka Eestis ning mõjutab meid kaudselt läbi teiste sektorite. Siin on temperatuuritõus globaalsest keskmisest ligikaudu kaks korda kiirem, peamine soojenemine toimub talvise poolaasta arvelt. Seda mäletame möödunud talvestki. 

Samal ajal on meie inimeste endiselt suur passiivsus murettekitav. Naljatamisi saab ehk öelda, et täna on juba 1/3 eestimaalastest kliimaneutraalsed, sest neil pole kliimast sooja ega külma. Vaevalt on inimene valmis hea tahtmise juures oma tarbimisharjumusi üle vaatama rohkem kui 20 protsenti, aga suured struktuursed muutused saavadki alguse mujalt.

Täna seostatakse disaini veel ehk liigagi palju vaid esteetika ja glamuuriga. Ei saa salata, et hea vorm ja ilu peaksid olema hästi funktsioneeriva ja nutika toote lahutamatuks kaaslaseks. Ent disain on palju rohkemat – ta kannab endas ühiskonnale olulisi väärtuseid. Ja disain võib muuta maailma neid väärtuseid ka ise luues. 

Olen viimastel aastatel pidanud tihti kummutama arusaamist, et rohepööre ja suunamuutus tulevikumajandusele on riigile ja inimestele kokkuvõttes kulukas. See ei ole nii. Me ei pea ilmtingimata tegema valikuid majanduse ja loodushoiu vahel.

Üks selle aasta oluline teema on ringmajandus ja ringdisain ehk disaini kasutamine ringmajanduse põhimõtteid järgivate toodete ja teenuste arendamisel. Parem toote disain aitab ju kaasa nii toodete eluea pikenemisele kui ka tootja suhtumise väänamisele. Kui toode kestab kauem, on ka ringmajandusel vähem koormust ja keskkonnal sellest parem.

Disain on lisandväärtust kasvatav investeering nii ettevõtjale kui riigile. Ka tänane sündmus aitab silda disainerite ja ettevõtjate vahel tugevamaks ehitada. Ehk on just tänane keeruline aeg ka disainerite kaasamiseks õige, et oma tooteid ja teenuseid uuele tasemele arendada?

Sest võita on kõigil – tark disainikasutus aitab meil paremini näha tulevikuarenguid ja lahendada keerulisi probleeme keskkonda säästes, aga luua ka ligipääsetavaid ühishüvesid, mis võimestavad kasutajaid ja kogukondi.

Mul on hea meel, et ka avalikus sektoris on disaini ja kitsamalt ka teenusedisaini kasutamine järjest kasvamas, ja seda eriti sotsiaal- ning tervishoiuvallas.

2018. aastal loodud avaliku sektori innovatsiooniseltskonna toel võeti kasutusele rahunemispeatus, disainitud on patsiendi raviteenuseid ja otsitud viise puuetega inimeste igapäevaelu lihtsustamiseks.

Head sõbrad,  

iga muutus algab inimesest ja tema jalajäljest siin maakamaral. Ja meie jälg on üsna süsinikune. Kuigi oleme väikesed, on ka meil igaühel vastutus, kuivõrd me keskkonda koormame. Jõudu maailma ja meie tarbimisharjumuste paremaks muutmisel.

Palju õnne võitjatele ja soovin kõigile suuri disainitegusid tulevikus!