- Reset + Prindi

Brigaadikindrali auastmete üleandmisel Enno Mõtsile ja Ilmar Tammele

Brigaadikindrali auastmete üleandmisel Enno Mõtsile ja Ilmar Tammele
Vasakult: kolonel Mõts, president Kaljulaid, kolonel Tamm.

18.06.2020

Austatud kindralid ja kolonelid!

Juunikuu on Eestis teatavasti koolilõpetamiste aeg – ka Kaitseväes. Allkirjastasin eile käskkirjad, millega saavad kas oma esimese ohvitseriauastme või lihtsalt uue auastme ka terve rida Kaitseväe Akadeemia ja Balti Kaitsekolledži lõpetajaid. Seetõttu on täna minu arvates igati kohane päev anda ametikohale vastavad auastmed ka meie Kaitseväe tähtsaimatele „haridustöötajatele“ – kolonel Mõtsile ja kolonel Tammele.

Teile, head Kaitseväe haridusjuhid, pole ilmselgelt vaja rääkida sellest, kui oluline on haridus ja pidev enesetäiendamine kaasaegsete ohvitseride, ja tegelikult kõikide kaitseväelaste arendamiseks. Kaitseväe Akadeemia lõpuaktusel räägin hoopis sellest, et hästi ja mitmekülgselt haritud Eesti ohvitserid peavad saama oma tasandil langetada ka iseseisvalt otsuseid.

Te olete küll oma hariduse omandanud väga erinevates koolides, kuid pea 30 aastat tegevteenistuses olnuna olete järjekordsed näited sellest, et Eesti omaenda rahvuslik ohvitseridekorpus on lõpuks välja kujunenud.

Kolonel Mõts – teie olete muuhulgas koostanud raamatu „Maaväe lahingutegevuse alused“, mis on ilmselt lähim asi Eesti Kaitseväe ühtsele doktriinile. See pole vajalik teos mitte ainult ohvitseridele ja staabitöötajatele, vaid see on ka mulle olnud hindamatuks abivahendiks Kaitseväe tegeliku olemuse mõistmiseks ja vajaliku oskuskeele omandamiseks. Kaitseväe Akadeemia ülemana viisite edukalt läbi selle kooli seni suurima ja põhjalikuma struktuurireformi. Mis pole sugugi väike asi teades seda, kui inertsed kipuvad kõik süsteemid olema haridusasutused peavad paratamatult oma olemuselt veidi konservatiivsed olema.

Kolonel Tamm – tõenäoliselt on NATO küberkaitsekeskus täna sel tugeval tasemel tänu sellele hoole, mille te keskusele selle esimese ülemana andsite. Kuid te olete ka hea näide ohvitserist, kes on suutnud ennast välja murda ühest muidu suhteliselt väiksest ja kitsapiirilisest relvaliigist Kaitseliidu Peastaabi ülemaks. Loodan, et vaatate oma avara pilguga otsa ka Balti Kaitsekolledžile, mis edaspidi võiks hakata koolitama ka diviisitasandi ohvitsere – neid, keda Eesti, Läti ja Leedu hakkavad edaspidi saatma teenistusse NATO Põhjadiviisi staapi.

Soovin teile mõlemale õnne uute auastmete puhul! Ning jõudu ja edu järgmisteks muudatusteks ja reformideks!