- Reset + Prindi

Statistikaameti veebirakenduse Tõetamm esitlusel Kadrioru pargis

17.10.2019

Liberaalseid demokraatlike väärtusi pooldava poliitikuna ei saa ma kunagi monopoliseerida tõde, seetõttu kasutan läbivalt väljendit Tark Tamm, sest see on oluliselt neutraalsem ja tõdesid, nagu me teame, võib ikka olla palju.

Demokraatia toimimiseks on vaja informatsiooni ja tõeselt informeeritud rahvast.

Kui inimestel napib informatsiooni olukorra mõistmiseks ja otsuste tegemiseks või on selleks vajalik teave maetud kuulujuttudesse ja muusse infomürasse, pole mingit lootust, et langetaksime demokraatlikus protsessi otsuseid, mis edendaksid ühiskonna võimalikult laiade rühmade huve.

Täna tundub meile, et probleemiks ei ole info vähesus, ikka rohkus. Informatsiooni mahu tohutu kasv viimastel kümnenditel, mis tekitab paljudele raskusi vajaliku leidmisel ja selle mõtestamisel.

Inimkond oli kogu oma ajaloo kestel tootnud 2003. aastaks informatsiooni ca 5 eksabaiti (viis kaheksateistkümne nulliga), kuid alates 2012. aastast elame me zettabaitide, see on kolm  suurusjärku suurema infomahu ajastus.

Ja siis mõelgem sellele, et kuskil selles andmemassis voolavad ka need umbes 125 meile olulist, riiklike või isiklike otsuste langetamiseks vajalikku analüüsihoovust. Kuskil hoomamatuses on peidus meie Eesti liikumine meie ühiskonna oluliste eesmärkide saavutamise suunas või hoopis sellest eemale.

Sellises olukorras on väga hea, et  meil on see Tark Tamm, mis informeerib meid sellest, kuidas me liigume ÜRO kestva arengu, Eesti 2020 (2035) ja valitsuse tegevusprogrammidest võetud ühiskonna heaolu ja tegevust kajastavate eesmärkide või kliimaneutraalsuse suunas.

Kujutame seda visualiseeritult, erinevate värvidega – värve on lihtsam hoomata kui abstraktseid mitmekohalisi arve jälgida.

Puu on üsna kirju, aga loodan, et rohelist ja kollastki tooni saab olema rohkem. See tamm aitab meil erinevalt raskesti hoomatavatest arvudest või protsentidest kergemini tajuda ja tunnetada, kuhu oleme jõudnud ja milline on meie ühiskonna tervis.

Asjade seisu tõeliseks kirjeldamiseks on vaja tajuda kõiki neid 125 karakteristikut ühtse ja areneva süsteemina, nagu seda on tammel lehed, juured, tüvi ja koor. Tajuda ühteaegu ka seda looduskeskkonda ja kliimat, milles tamm kasvab. Selle muutumist.

Need 125 mõõdetavat eesmärki on tõesti tõde selles mõttes, et nad kajastavad hetke parimat teadmist meie ühiskonna  liikumisest seatud eesmärkide suunas. Samal ajal räägivad nad meile vähe sellest, kuidas üks leht teisega seotud on, kas mõne lehe punane värv pole põhjustatud mõne teise lehe koltumisest või ülemäärasest lopsakusest.  Ehk teisiti, kuidas ühte või teist valdkonda mõjutanud otsus on mõjutanud ülejäänuid

Täna kolmkümmend aastat hiljem saame me kõik aru sellest, et kiirel konvergentsil Euroopa keskmise majandusega ja kiirel tootlikkuse tõusul on kõrvalefekt, mis kusagil näeb välja nagu see, et elu läheb minu juurest minema. Seda meile see tamm ei räägi, aga peame seda ise suutma juurde arvutada ja mõelda. Küll aga on kõikide mudelitega nii, et nad kipuvad kajastama „keskmist tõde“, mistõttu jääb selline tõde üksikisikutele ja ka mitmetele inimeste rühmadele arusaamatuks. See on mingis mõttes ka statistika paratamatus.

Kuid kõige olulisem on aktsepteerida, et demokraatlikus ühiskonnas on igaühel oma tõde ja oma tõe poole liikumise viis ja just tõdede paljusus ja paljususega arvestamine on see, mis tagab keerulistes protsessides optimaalsete otsuste tegemise.

Võtame meil levinud arutelu selle üle, kas meil raiutakse metsa palju või vähe. Kõik on püüdnud sellest mingil hetkel selgust saada, aga ei ole saanud. Ja mulle on nüüd hakanud tunduma, et kõige parem olukord ongi see, kus me koguaeg vihaselt vaidleme – kui saaks, siis viisakalt, eksole. Vaidleme selle üle, kuipalju on paras ja siis me püsimegi sellel keskteel. Niimoodi selgubki tõdede optimum. 

Loodan, et tamme sünd aitab faktidel, mitte müral põhinevate tõdede paljususe tekkimisele ja seeläbi senisest avatumale ja läbi arvutatumate otsuste langetamisele Eestis oluliselt kaasa. Olgu teie tamm alati tark, toetav ja hea abiline neile, kes tahavad Eestile tõeliselt, pikaajaliselt head ja suudavad mõnikord ka mõista, et esmapilgul toredadki mõtted võivad lähemal analüüsimisel osutuda mitte enam nii nähtavalt kasulikuks. Tagasipööramises võib olla peidus tõeline suurus, kui seda õigustab teele asumise järel targemaks saamine ja suutlikkus omaenda valearvestusi nii analüüsida kui ka tunnistada.

Loodan, et Targa Tamme tõrud ei lähe raisku ja me saame üle ka ühest huvitavast nähtusest, mida oleme viimastel nädalatel Eestiski näinud. Varem oli niimoodi, et siltidele kirjutati numbreid ja siis nad indikeerisid meile mingit hinda. Nüüd on asutud numbreid sildistama. See on täiesti uus nähtus ja ma loodan, et saame üheskoos selle Targa Tamme abil ka sellest nähtusest üle.

Kallis puu, sa oleksid võinud tulla palju varem, aga aitäh Statistikaametile, et sa tulid nüüdki ja loodan, et paljud meist on endiselt veel numbri- ja arvuusku ja emotsioon ei ole ainus argument otsuste langetamisel.