- Reset + Prindi

Vabariigi President Skangali lahingu mälestusmärgi avamisel

22.06.2019

Austatud president Vējonis, head Eesti ja Läti kaitseväelased

Ma alustan tsitaadiga: „Kaotasime täpselt veerandi oma koosseisust, surnutena ja haavatutena. See olevat harilikus sõjas küllaldane arv, et muuta kogu väeosa võitlusvõimetuks. Et aga sõdisime ajaloolise vaenlase vastu, siis ei olnud tunda mingit võitlusvõime langust. Ka mitte pärast kõige kibedamaid tunde.“

Nii kirjeldas Kalevlaste Maleva sõjaaegne ülem Otto Tief raevukat Skangali lahingut ühes 20 aastat hiljem antud intervjuus. Neid kaotuse ja leina kibedaid tunde peame alati meeles pidama, kui räägime Eesti ja Läti Vabadussõdadest. Jah, me saame ja peame täna rõõmustama ja tähistama neid võite, kuid ei tohi iialgi unustada seda kõrget hinda, mida meie esiisad selle eest maksid. Ei tohi unustada kümneid tuhandeid 100 aasta eest sõtta läinud sõdureid, ega neid tuhandeid, kes lahinguväljadelt ei naasnud. Me võlgneme neile väga palju. 

50 aastat Nõukogude okupatsiooni ja rõhumist ei suutnud kustutada eestlaste ja lätlaste mälestusi oma Vabadussõdade kangelastest. Nõukogulased hävitasid mälestusmärke ja haudu, kuid mälestused säilisid. Mõnikord säilisid isegi mälestusmärgid – need, mis meie rahva poolt ära peideti.

Iseseisvuse taastamise järel hakkasid ka monumendid tagasi ilmuma. Need polnud tingimata riik või riigiasutused, mis Vabadussõja mälestusmärke taastasid. Palju tihemini taastati need eraisikute, kodanikeühenduste, kohalike omavalitsuste poolt – Eesti ja Läti rahva poolt. Nii on ka selle monumendiga. Seetõttu soovin tänada Läti relvavendade ühendust ja Kalevi pataljoni ohvitseride kogu, kes selle mälestusmärgi püstitasid.

Meie iseseisvuse hoidmine tähendab meie kangelaste meeles pidamist. Mälestagem siis täna neid 58 Kalevalaste Maleva võitlejat, kes siin 100 aasta tagasi langesid või haavata said. Mäletagem mitte ainult nende triumfi, vaid ka kibedate tundide tragöödiat. Mälestus nende võitlusest – ja võidust – julgustab meid alati, kui peaksime täna seisma raskete otsuste ja tundide ees.

Tänan teid!