- Reset + Prindi

Eesti Vabariigi presidendi kõne Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni tippkohtumisel Jerevanis

Eesti Vabariigi presidendi kõne Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni tippkohtumisel Jerevanis © Vabariigi Presidendi Kantselei

12.10.2018

Härra president, tahaksin teid õnnitleda selle tippkohtumise organiseerimise puhul siin Jerevanis ja tänada suurepärase vastuvõtu eest.

Austatud riigipead ja valitsusjuhid, proua Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni peasekretär, daamid ja härrad, mul on suur heameel pöörduda teie poole täna selle mitmepoolse organisatsiooni vaatlejaliikmena.

Eesti jaoks on mitmepoolsus väga oluline, seda alates Rahvusvahelisest Frankofoonia Organisatsioonist kuni ÜRO-ni. Mitmepoolsus ja sellega kaasas käiv ühistel reeglitel põhinev maailmakord on meie jaoks vundament, mida peame väärtustama ja kaitsma. Kuna uued raskused, millega me silmitsi seisame, puudutavad meid kõiki, ei ole mõtet üritada üksi hakkama saada. Isegi mitte digiajastul.

Tahaksin öelda mõne sõna digiajastu kohta ning tutvustada teile aspekte, millega Eesti on hästi hakkama saanud ja mida me oleme valmis kõigi teiega, prantsuskeelsete riikidega, jagama.

Eesti presidendina esindan ma maailma ainsat digiühiskonda, kellel on olemas oma riik – selle ühiskonna moodustab kogu Eesti rahvastik, keda on kokku 1,3 miljonit inimest. Nii noored kui ka vanad kasutavad digiteenuseid, ja seda nii era- kui ka avalikus sektoris.

Juba 17 aastat on Eesti kodanikel olnud digitaalne identiteet, mis võimaldab neil allkirjastada dokumente, sh eraõiguslikke lepinguid, lisades neile allkirjastamise kuupäeva ja kellaaja, kasutada mitmesuguseid avalikke teenuseid, maksta makse ja trahve, teha päringuid eri registrites, muuta teenuslepinguid ja ka lihtsalt saata krüpteeritud e-kirju. Digitaalne identiteet luuakse igale sündinud lapsele automaatselt, ilma mingite lisatoiminguteta – arstid sisestavad vastsündinu andmed haigekassa andmebaasi ja valmis. Seejärel saavad vanemad omaenda ID-kaarte kasutades anda nime oma lapsele, kellel on digitaalne identiteet juba olemas. Kui vanemad soovivad, võivad nad saata otse sünnitusmajast teele sotsiaaltoetuste taotlused, registreerida lapsele koha lasteaias jne. Uus digiühiskonna liige on sündinud. Aga miks ma seda kõike rääkisin?

Sellepärast, et meie Eestis tahame, et kogu maailm saaks digiajastu hüvesid tunda. Me oleme olnud selle digiajastu taganttõukajad ja kavatseme seda olla ka edaspidi. Tahame jagada oma teadmisi ja praktilisi kogemusi. See on meie missioon.

See on minu missioon. Ma olen kindel, et me saame üksteiselt õppida.

Kallid kolleegid, kallid frankofoonid,

keset muutuvat ühiskonda ei tohi me unustada, et üleminek digimaailma ei saa toimuda jõuga. Lahendused peavad olema tõepoolest lihtsad, soodsad ja täiesti usaldusväärsed. Seda usaldust peame ühiselt tugevdama. Samuti tuleb aru saada, et tehnoloogia ei lahenda kõiki probleeme. Ka õigusruum on hädavajalik. Seepärast on Eesti üks prioriteete aastateks 2020–2021 ÜRO Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks kandideerimisel peale konfliktide ennetamise, hea valitsemise ja jätkusuutliku arengu tuua tähelepanu orbiiti ka kõik digiajastuga seostuv.

Nii väike riik nagu Eesti ei saa raisata oma aega väikestele ambitsioonidele. Tulevik saab igal juhul olema digitaalne.

Analoogmaailm kaob ja selle asendab digimaailm. Ma olen veendunud, et jõud ühendades saame digivaldkonnas palju ära teha, seda nii igaüks meist enda riigis kui ka mitmepoolsel tasandil.

Tänan teid tähelepanu eest!

Shronhakalut’yun Hayastan! (Aitäh, Armeenia!)