- Reset + Prindi

Eesti EL Nõukogu eesistumise kõned

30.12.2017

Siit leiate president Kersti Kaljulaidi Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud kõned.

Mai
Vabariigi Presidendi kõne Euroopa tulevikust ja Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest 5. mail Firenzes
"Eesti on alati toetanud Euroopa Liidu tugevamat üleilmselt rolli. Euroopa Liit teeb maailmas palju head, ent sellest teatakse liiga vähe. Loodan, et Euroopa Liidu uus üleilmne strateegia osutub kasulikuks mitte üksnes liidu välis- ja julgeolekupoliitika tugevdamiseks, vaid aitab parandada liidu mainet nii võõrsil kui ka kodus."

Juuni
Vabariigi Presidendi pöördumine Eesti rahva poole eesistumise eelõhtul 30. juunil
"Euroopa Liidu Nõukogu masinavärk on see, kus saab teoks meile nii oluline - igal riigil on sõna ja iga riigi häält võetakse kuulda. Igal riigil. Alates alla miljoni elanikuga Maltast, kellelt eesistumise üle võtame ja lõpetades kõige suurematega. On eesistuja suurim töövõit, kui langeb otsus ja kõik laua ümber olnud riigid nii tunnevadki – minu hääl loeb. See on diplomaatia selle sõna parimas tähenduses."

September
Vabariigi Presidendi avakõne julgeolekukonverentsil ABCD 6. septembril Tallinas
"Sellal kui meie siin Tallinnas osaleme ABCD konverentsil, millest on saanud traditsiooniline ja oodatud sündmus, toimub polügoonidel Venemaa Lääne sõjaväeringkonnas ja Valgevenes hoopis teistsugune kogunemine. Nimelt Vene relvajõudude suurõppus „Zapad 2017". Tegemist on samuti teatud mõttes traditsiooniliseks muutunud üritusega, aga kindlasti ei ole see siinpool piiri kuidagi oodatud."

Vabariigi President konverentsil „Tulevikutöö – uus reaalsus, uued lahendused" 13. septembril Tallinnas
"Selle asemel et pärssida inimeste kohanemisvõimet ja rääkida kodanikupalgast, peaksime keskenduma võimalustele, mida moodne tehnoloogia pakub ühiskonna kui terviku tulu teenimise suutlikkuse suurendamiseks."

Vabariigi President EUROSAI noortekonverentsil (YES) 13. septembril Tallinnas
"Tahan, et audiitorid ei peaks tegelema ülesannetega, millega algoritmid lihtsasti hakkama saaks. Usun, et teie ja teie põlvkond saavad selle teoks teha kõigi inimeste jaoks, mitte väheste valitute jaoks nagu mu kaasmaalased."

Vabariigi Presidendi avakõne Euroopa Liidu digiteemalise tippkohtumise avakõne 29. septembril Tallinnas
"Mõnes mõttes sarnaneb paberil asjaajamine fossiilkütustega: need on välja kujunenud inimeste ja seadusandjate paljude põlvkondade vältel, muutunud aja jooksul keerukamaks, sest bürokraatiate kasvades põimub nendesse aina enam poliitilisi kompromisse".

Oktoober
Vabariigi Presidendi kõne mullakonverentsil 5. oktoobril Tallinnas
"Me peame endalt küsima, kas oleme teinud oma muldade kaitsmiseks piisavalt. Kas võetud meetmed on muutnud tõenäolisemaks selle, et meie lapsed ja lapselapsed saavad nautida elu ja toitu samamoodi, nagu meie oleme neid nautida saanud?"

Vabariigi President konverentsil „Tervishoid digiühiskonnas. Digiajastu meie tervise teenistuses" 18. oktoobril Tallinnas
"Ma olen tõeliselt uhke ja õnnelik selle üle, et e-tervise deklaratsioon eile kõigi huvitatud poolte jaoks allkirjastamiseks avati. Ma tean, et üle saja organisatsiooni on juba sellesse oma panuse andnud. See tekitab lootust, et me saame Euroopas koostööd teha isegi keerulistes küsimustes. Sest meie inimesed soovivad seda."

Vabariigi President konverentsil „Manufuture 2017 – Moving up the Value Chain" 24. oktoobril Tallinnas
"Valitsused peavad hakkama mõtlema sellele, kuidas nad saaksid juhtida praeguse maksujõe, mis voolab kokku terve elu kestvast karjäärist – mida määratletakse töölise, tööandja, ettevõtja, vabakutselise töötaja kaudu – uude voolusängi."

November
Vabariigi President tervise innovatsioonikonverentsil 9. novembril Tallinnas
"Isikustamata suurandmetel põhinevad rakendused tervishoiualases uurimistöös ja innovatsioonis annavad tulemuseks parema ennetustöö, diagnoosimise ja ravi. See võib anda meile ka nakkushaiguste puhangute varasema avastamise ning ravimite ja meditsiinitehnika kiirendatud tempos väljatöötamise, samuti aidata kaasa uuenduslike lahenduste loomisele tervishoius, näiteks telemeditsiin ja tervisega seotud mobiilirakenduse loomine.

Vabariigi President digitaalse transpordi teemalisel konverentsil "Digital Transport Days 2017" 10. novembril Tallinnas
"Värskete andmete kasutamine ja süsteemne kättesaadavus aitab meil turvalisuse valdkonnas üle minna reageerivalt lähenemisviisilt – mis põhineb õnnetuste ja juhtumite aruannetel – proaktiivsele lähenemisviisile, mis tähendab, et me analüüsime andmeid, tuvastamaks trende ja kontrollida olukordi, mis võivad viidata turvaohule."

Plenaarettekanne Euroopa Kaitseagentuuri aastakonverentsil "Turvalisus digiajastul: Euroopa koostöö lisaväärtus" 23. novembril Tallinnas
"Tuleb tunnistada, et küberhügieeni jõustamine on peamiselt liikmesriikide teema. Kuid Euroopa Liit saab selles vallas olla projektide algatamisega teadlikkuse kasvatamisse panustaja ning toetaja."

Vabariigi President Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogu 58. istungil (COSAC) 27. novembril Tallinnas
"Subsidiaarsuse põhimõtete ehk otsuste tegemine võimalikult madalal poliitilisel tasandil ja lähedal kodanikele loob juba iseenesest rohkem ruumi solidaarsuse jaoks meie eelarves."