- Reset + Prindi

Vabariigi Presidendi tervitussõnad Schengeni 10. aastapäeva tähistamisel Valgas/Valkas

21.12.2017

Austatud president Vējonis,
daamid ja härrad,
politseinikud ja piirivalvurid,
head Valga ja Valka elanikud!

Aeg lendab – sellest on juba kümme aastat, mil kadus füüsiline piir meie riikide vahel.

Naabritena suhtlesime ka enne seda tihedalt, kuid piirikontrolli kõrvaldamine Eesti ja Läti piiripunktides Schengeni ühtse viisaruumiga ühinemisel muutis inimeste omavahelise läbikäimise veelgi lihtsamaks ja sujuvamaks. Eraldusjoon kadus ja see andis piiriregioonide kogukondadele tõuke teha asju ja arendada oma kodukante koos, sest tänapäeval ei tasu üksi toimetamine ennast lihtsalt ära. Koos oleme kaasa aidanud piiriregioonides ettevõtlussõbraliku keskkonna loomisele – mis seal salata, oleme andnud oma panuse, et Läti piirialad on paljude eestlaste jaoks ühed kõige populaarsemad sihtkohad, parandanud tervishoiuga seonduvaid teenuseid, arendanud ühist kutseharidust, loonud paremaid tingimusi piiriüleseks tööhõiveks, parandanud nii meie elukeskkonda kui ka leidnud lahendusi päevakohastele üksikprobleemidele.

Tajume seda muutust üheskoos kõige paremini siin, Valga/Valka kaksiklinnas, kus koostöö kahe kogukonna vahel on alati olnud kasulik ja mõlemale vajalik. Väga heaks näiteks on kaksiklinna ühise linnaruumi korrastamine ning keskuse arendamine või koostöö kunsti- ja muusikahariduse pakkumisel.

Valgamaa kutsehariduskool pakub haridust nii eestlastele kui ka lätlastele ning Valga haiglast saavad abi mõlema riigi elanikud. Saame seda koostööd ja kokku kuulumist veelgi süvendada ja parandada, et kunagise füüsilise piiri asemel ei tekiks uusi tõkkeid, kuhu inimesed võiksid takerduda.

Heade asjadega harjume kiiresti ära. Nii ka selle vabadusega, mille Schengeni ühtne viisaruum on meile loonud. Võtame piiride puudumist iseenesest mõistetavana, kuid selle hoidmiseks tuleb iga päev tööd teha, sest üleskutsed Schengeni süsteem peatada ei ole täna Euroopast kadunud. Et seda ei juhtuks, selleks peame muuhulgas kaitsma Euroopa Liidu alustalasid ja ühiseid väärtusi, sest sellele toetub ka Schengeni nähtamatu piir. Ka väärtused on ju nähtamatud, me tahame et piir jääks alati nähtamatuks, jääks toetuma meie ühistele väärtustele. Peame ka tihendama oma korrakaitsjate ja siseturvalisuse eest vastutavate ametkondade suhtlust leidmaks mooduseid ja praktilisi lahendusi, et ühine piiriala oleks samal ajal nii avatud kui ka turvaline. Muidugi ei ole see piir siin ainukene Euroopas, kus sellistele küsimustele koos lahendusi otsitakse. Kus on vaja olla avatud ja samas tagada turvalisus. Sooviksin siinkohal tänada politseinikke ja piirivalvureid, sest paljuski tänu teile ühinesime me kümme aastat tagasi Schengeni ühtse viisaruumiga. Aitäh teile siin piirita piirialal meie turvalisuse hoidmise eest!

Järgmisel aastal täitub nii Eestil kui ka Lätil 100 aastat. Kasutagem seda juubeliaastat üksteisega tihedamaks läbikäimiseks ning üksteise paremaks tundmaõppimiseks. Hoiame olemasolevat ning vaatame tulevikku mitte kitsalt piiriregiooni vaatenurgast, sest paljud olulised projektid, mis meie edasist arengut mõjutavad, on regionaalsed, näiteks transpordi- ja energiaühendused. Töötagem koos nende elluviimise nimel.

Meie president Vējonisega töötame kogu aeg tihedasti koos selleks, et Läti ja Eesti hääl kõlaks Euroopas ja maailmas. Ma usun, et siin on palju inimesi, kes saavad seda sama öelda oma Läti kolleegi kohta oma Eesti kolleegi kohta.

Soovin teile ühtlasi ka rahulikku jõuluaega, head vana aasta lõppu ning veelgi vahvamat koostööd järgmiseks aastaks.