- Reset + Prindi

Vabariigi President kodakondsustunnistuste üleandmisel

Vabariigi President kodakondsustunnistuste üleandmisel
President Kaljulaid andis üle kodakondsustunnistused
© Reelika Riimand

21.08.2017

Kallid Eesti kodanikud!

Mul on rõõm teid kõiki tervitada ning tänada selle tähtsa otsuse puhul, mille olete langetanud – teist on saanud Eesti Vabariigi kodanikud.

Eesti kodakondsuse valimine on olnud teie vaba valik ja olete selle otsuse teinud oma parima äratundmise ja südame soovil.

Meil kõigil on mitmeid erinevaid enesemääratlusi. Me kõik kuulume oma perekonda ja kodukanti, oma töökaaslaste või huviala harrastajate hulka. Kindlasti kuulume me kõik ka oma rahvusesse. Kuid lisaks kuulume loomuliku osana mõne riigi juurde, mille elu korraldamises saame ise osaleda.

Olles teinud valiku Eesti kodakondsuse kasuks, peate te oluliseks neid väärtusi, millel põhineb meie riik. Te hindate vabadust ja demokraatiat, solidaarsust ja üksikisiku õigusi, sõna- ja usuvabadust. Te hindate siinset komberuumi – keelt ja kultuuri, tavasid ja väärtusi. Aga loomulikult hoiate seejuures ka oma rahva tavasid ja emakeelt, sest meie põhiseadus ei nõua teilt kellekski teiseks hakkamist. Eesti on vaba maa ja teie peate seda maad oma koduks.

Nüüd on teie enda teha, kuidas kasutada neid uusi võimalusi, mida Eesti Vabariigi kodakondseks saamine pakub ja kuidas meie riigi elus osaleda kodanikuna. Kuidas oma head soovid ja mõtted teoks teha? Kasutage oma kodanikuõigusi iseenda, oma pere, aga ka kodukandi ja –ümbruse ning meie kõigi ühiseks hüvanguks. Parema Eesti riigi hüvanguks.

Teie õiguslik suhe Eesti riigiga on nüüd selge ja kindel: te olete osa Eesti riigi kodanikest, kõrgeima riigivõimu kandjast koos kõigi õiguste ja kohustustega, mida riigi ja kodaniku suhe endas kätkeb.

Ma olen kindel, et täna siit minnes hoiate te seda, mis on teile oma ja edendate seda, mis on meil kõigil ühist.

Ilusat elu teile Eesti vabariigi kodanikena!