- Reset + Prindi

Vabariigi Presidendi kõne Eesti ja rahvusvähemuste katusorganisatsioonide suvise koostööpäevaku avamisel ERMis

19.08.2017

Head siiatulnud!

Mul on hea meel, et Eestis organiseerivad inimesed igasuguseid ettevõtmisi, igasugusel alusel. Nad teevad seda rõõmuga, vabatahtlikult ja teevad seda koos erinevate inimestega. Viimasel ajal on meil väga palju arutelu selle üle, kas kõlbab üldse olla uhke selle üle, et ollakse eestlane? Ma arvan, et see arutelu laieneb siis ka ju kõikidele teistele rahvustele – kas kõlbab olla rahvuslane?

Minu vastus on see, et väga kõlbab. Mina olen saarlane ja eestlastel on saarlasest president ja neil tuleb sellega lihtsalt leppida. Ja nagu me näeme, siis meile kõigile on meie identiteet hästi tähtis. See, kust me tuleme, kust tulevad meie vanavanemad, meie vanavanemate esivanemad. Siin on inimesi, kelle esivanemad tulevad Põhjalast, siin on inimesi, kelle esivanemad võivad olla Uuralite tagant – võib olla meie kõigi soomeugrilaste juured on Uuralite tagant.

Meile on tähtis see, mis on meie päritolu ja kindlasti on Eestis igaühel võimalik ja vajalik olla uhke oma päritolu üle. Oma keele üle, oma kultuuri üle ja kasvõi selle üle, mida teie oma traditsioone austades oma kodus oma perele süüa pakute.

Rahvuslus ei ole egoistlik, rahvuslus on avatud. Meil on palju üritusi, kus me näitame kogu maailmale uhkusega seda, mida tähendab olla eestlane, mida tähendab eesti folk, eesti kultuur, eesti rahvakultuur, eesti laulupeokultuur. Jah, ma olen väga uhke endiselt ka laulupeo üle. Ja me kutsume neile üritustele ju alati, näiteks on ka Viljandi Folgil, teiste rahvaste esindaja oma uhke pärimuse, oma uhke pärimuskultuuriga.

Teie olete täna kokku tulnud siia ERM-i, mis on eestlaseks olemise koondpilt. Ja ometigi tunneme me ennast siin kõik hästi, ükskõik mis rahvusest me oleme. See ongi minu meelest meie iseseisvusdeklaratsioonis kirjapandu mõte: „Kõigile Eestimaa rahvastele!".

Mul on hea meel, et te olete täna tulnud arutama seda, kuidas kõik koos saavad kujundada Eesti mustrit 21. sajandil. Ja mina toetan teid selles, et selles Eesti mustris oleks hästi palju värve. Hästi palju kirevust, hästi palju keelelist paljusust ja loomulikult kultuurilist paljusust.

Üks selle aasta võimsamaid sümboleid minu jaoks oli Viljandi Folgil nähtud eesti kört kombineeritud ukraina käistega. Ja teate see meeldis mulle väga. Ei pea kandma ainult ühe rahva rahvariideid korraga. Tuleb välja väga hästi kombineeruvad mõlemad, ma ei olnud kunagi varem sellist näinud ja see sümboliseeris minu jaoks väga hästi avatud rahvusluse mõtet.

Loomulikult ei tegele te siin täna ainult sellega, et mõelda oma juurtele ja päritolule. Te teete koostööd ja mõtlete hoopis teistest asjadest. Mitte sellest, mis on olnud, vaid ka sellest, mis on teie ootused ja lootused tulevikuks läbi omaenda rõõmsa vabatahtliku tegevuse ja koostöö. Ma olen kindel, et see tulevik on loov, loogiline ja annab midagi juurde kogu meie ühiskonnale.

Mida rohkem koostööd väga erinevate inimeste vahel, seda paremini saame me aru, kui huvitav on see spekter, mis meil on. Mida rohkem me võtame kaasa kõiki siin ühiskonnas, erinevaid inimesi, aga ka nõrgemaid inimesi, näiteks puuetega inimesi, oma tegevustesse ja tegemistesse, seda paremini saame me aru, mida üldse tähendab humanism, mida tähendab olla inimene.

Midagi ei ole teha, aga vaadates, mis toimub maailmas ja ka Euroopas, mõeldes Barcelonas toimunule, siis me saame aru, et see aeg ei ole kindlasti maailmas läbi, kus tuleb rääkida sellest, mida tähendab olla inimene. Mida tähendab olla inimesele inimese sõber, mitte hunt.

Meie Eesti on rahulik koht. Füüsiliselt rahulik, aga nagu me teame, siis vahel ei ole hinges rahulik. Mida rohkem me omavahel räägime, mida rohkem me näeme, et me kõik oleme täpselt ühesugused, vaatamata sellele, et me oleme erinevad, seda suurem rahu on meil ka hinges. Seda suurem on kindlus, et me suudame seda rahusaarekest siin piirkonnas ja Euroopas hoida sellisena nagu meile meeldib kõigile. Ja ma arvan, et see mis meid ühendab on see, on soov, et meie lapsed ja lapselapsed saaksid olla õnnelikud ja neil on kindlustunne, et me liigume sinna poole.

Ilusat päeva teile ja tänan kuulamast ja edukat koostööd mitte ainult täna, aga et see kestaks läbi aasta kuni järgmise teise kogunemiseni. Kena päeva!