- Reset + Prindi

Vabariigi Presidendi kõne seoses Eesti kandideerimisega ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastateks 2020–2021

13.07.2017

Ekstsellentsid, daamid ja härrad, armsad Eesti sõbrad!

Kaks nädalat tagasi sai Eestist Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik. Esimest korda vastutame meie ELi juhtimise eest. Me anname oma parima, et olla eestvedajaks sellel Euroopa jaoks keerulisel, ent ka lootusrikkal ajal. Me kavatseme teha kõvasti tööd, et lahendada jooksvaid küsimusi, aga ka selleks, et arendada edasi Euroopa digitaalmajandust.

Samuti kandideerime oma ajaloos esimest korda ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks. Me esitasime oma kandidatuuri 2005. aastal ja oleme täielikult pühendunud selle tähtsa ülesande täitmisele.

Eesti sai Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmeks 26 aastat tagasi, 1991. aasta septembris, vaid paar nädalat pärast taasiseseisvumist. Ma mäletan seda päeva ja mäletan ka Eesti usaldust selle vajaliku rahvusvahelise organisatsiooni vastu, mis edendab rahu ning rahvusvahelist koostööd.

Eesti taastas oma iseseisvuse rahumeelselt nn laulva revolutsiooniga, mis oli inspireeritud Eesti rahva tahtest ja ühtsusest. Lauldes, seistes sõna otseses mõttes käsikäes koos oma Balti naabritega inimketis, mis ulatus Tallinnast läbi Riia Vilniuseni, tulime tagasi rahvusvahelisele areenile ja olime valmis okupatsiooni ajal kaotatud sidemeid taastama. Ma mäletan siiani, kui uhke ma olin, kui raadios öeldi, et Eesti on saanud ÜRO liikmeks. Kallistasin oma väikest tütart ja tundsin, et meie tulevik on kindel. Eesti oli jälle riik teiste riikide seas.

Olles ise läbi teinud kiire muutuste protsessi, soovime nüüd, 25 aastat hiljem, aidata kaasa üleilmsele arengule. Alates 1991. aastast on Eesti SKT elaniku kohta kasvanud 20 korda.

Me ei ole enam arenguabi saajad, vaid doonorriik, kes on valmis toetama abivajajaid ja tunneb selle üle uhkust. Me austame täielikult poliitilisi õigusi ning kodanikuvabadusi, sealhulgas sõna- ja mõttevabadust.

Me teame, et suudame kaasa aidata muutustele ja pakkuda selleks tehnoloogilist tuge. On aeg midagi tagasi anda. Me soovime anda rahvusvahelisele üldsusele tagasi seda, mida suudame, sest mäletame hästi, kuidas meid toetati, kui meie majandus ja demokraatia alles hakkasid arenema.

ÜRO liikmena on Eesti aktiivselt toetanud neid, kes võitlevad oma sõltumatuse ja väärikuse eest ning agressiooni ja ebavõrdsuse vastu. Me aitame kaasa rahuvalvejõudude tegevusele ja konfliktide tõttu kannatanud riikide taastamisele. Me anname humanitaarabi, et võidelda vaesusega, edendada säästvat arengut ja aidata tõkestada kliimamuutusi.

Järjestikuste ja mõnikord samaaegsete kriiside ning konfliktide maailmas on üleilmsete normide ja õigusriigi põhimõtete täitmise tagamine tähtsam kui kunagi varem. ÜRO on ainuke piisavalt üleilmne organisatsioon, mis suudab seda saavutada. Me oleme valmis teenima üleilmset üldsust, me tahame aidata, me tahame toetada.

Seepärast esitan uhkusega Eesti kandidatuuri ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme staatuse saamiseks aastateks 2020–2021. ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena seisab Eesti kindlalt tõhususe, empaatia ja võrdsuse eest.

Me kavatseme tuua julgeolekunõukogusse avatust, läbipaistvust ja kaasavust. Vastutuse, sidususe ja läbipaistvuse töörühma liikmena töötab Eesti juba nõukogu töömeetodite täiustamise nimel.

Meie eesmärk on edendada empaatiat. Peame tegema koostööd üleilmsete probleemide, näiteks äärmise vaesuse, kliimamuutuste, rände- ja humanitaarkriiside lahendamiseks ning säästva arengu eesmärkide saavutamiseks.

Samuti usub Eesti kindlalt võrdsusesse. Igaühel on õigus austusele ja väärikusele. Me jätkame aktiivset osalemist rahuvalves, investeerimist arengusse ja humanitaarabi andmist.

Meie ühine ülesanne on teha rohkem selleks, et konflikte ära hoida. Me töötame selle nimel, et suurendada julgeolekunõukogu sellekohaseid jõupingutusi.

Ekstsellentsid, armsad sõbrad!

Eesti mitte üksnes ei usu mitmepoolsusse, vaid sõltub sellest. Koostöö teiste riikide ja organisatsioonidega on meie iseseisva olemasolu alus. Me teame, et väiksemad riigid võivad sildade ehitamisel ja rahvaste ühendamisel palju ära teha. Seetõttu seisame selle eest, et väikesed riigid kaasataks julgeolekunõukogu tegevusse.

Tänan teid kõiki selle eest, et olete täna õhtul siin. Ja tänan teid toetuse eest meie kandidatuurile!