Käskkirjad | Käskkirjad sõjaväeliste auastmete andmiseks, presidendi kantselei tegevuse korraldamiseks jne https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad Tue, 11 Dec 2018 10:26:35 +0000 Joomla! - Open Source Content Management et-ee 66. Muudatuse tegemine sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogus https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14751-66-muudatuse-tegemine-sihtasutuse-eesti-koostoeoe-kogu-noukogus https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14751-66-muudatuse-tegemine-sihtasutuse-eesti-koostoeoe-kogu-noukogus Nimetan sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:
Külli Taro, isikukood 48001148216, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.

Alus: riigivara seaduse § 81,
sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4,
K. Taro avaldus.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Käskkirjad Tue, 11 Dec 2018 08:16:29 +0000
65. Ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14661-65-ajutise-sojavaeelise-auastme-andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14661-65-ajutise-sojavaeelise-auastme-andmine Kaitseväe juhataja 23. oktoobril 2018 ettepanekul annan nooremleitnant Roomet Sitsile leitnandi ajutise sõjaväelise auastme alates 14. novembrist 2018.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Käskkirjad Tue, 06 Nov 2018 12:39:44 +0000
64. Ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14622-64-ajutise-sojavaeelise-auastme-andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14622-64-ajutise-sojavaeelise-auastme-andmine Kaitseväe juhataja 12. oktoobril 2018 ettepanekul annan kapten Rando Kruusmaale majori ajutise sõjaväelise auastme alates 7. jaanuarist 2019.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Käskkirjad Tue, 16 Oct 2018 05:08:32 +0000
63. Sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14621-63-sojavaeelise-auastme-andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14621-63-sojavaeelise-auastme-andmine Kaitseväe juhataja 12. oktoobri 2018 ettepanekul annan major Margus Rebasele kolonelleitnandi sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Käskkirjad Tue, 16 Oct 2018 05:06:22 +0000
62. Ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14573-2018-09-25-12-05-13 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14573-2018-09-25-12-05-13 Kaitseväe juhataja 19. septembri 2018 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis või rahvusvahelises organisatsioonis järgmistele tegevväelastele:

kolonelleitnant Ahti Varblasele koloneli auastme,
major Meelis Jõemaale kolonelleitnandi,
leitnant Timo Leppikule kapteni auastme,
leitnant Margus Lumile kapteni auastme,
leitnant Edgar Paule kapteni auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Käskkirjad Tue, 25 Sep 2018 01:40:35 +0000
61. Sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14572-2018-09-25-12-03-32 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14572-2018-09-25-12-03-32 Kaitseväe juhataja 19. septembri 2018 ettepanekul annan Lemme Berkisele nooremleitnandi sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Käskkirjad Tue, 25 Sep 2018 01:40:05 +0000
60. Sihtasutuse "Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu" nõukogu liikmete nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14571-2018-09-25-12-02-00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14571-2018-09-25-12-02-00 Sihtasutuse "Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu" nõukogu liikmete volituste lõppemise tõttu nimetan nõukogu liikmeteks:

Väino Kaldoja, isikukood 35606250216, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;
Mart Noorma, isikukood 37303282712, elukoht Tartu, Eesti Vabariik;
Meelis Oidsalu, isikukood 37804050281, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;
Martin Saar, isikukood 38706040348, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;
Olga Temnikova, isikukood 48012010248, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;
Pirkko Valge, isikukood 47806100230, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.

Alus: riigivaraseaduse § 81,
sihtasutuse "Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu" põhikirja p 3.5.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Käskkirjad Tue, 25 Sep 2018 01:39:19 +0000
59. Ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14483-2018-08-03-06-41-49 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14483-2018-08-03-06-41-49 Kaitseväe juhataja 30. juuli 2018 ettepanekul annan major Toomas Lumanile kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme kandideerimiseks ametikohale rahvusvahelises organisatsioonis ja seal töötamise ajaks.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 07.08.2018, 11

]]>
EST Käskkirjad Fri, 03 Aug 2018 03:40:27 +0000
58. T. Riisalo puhkusele lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14469-58-t-riisalo-puhkusele-lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14469-58-t-riisalo-puhkusele-lubamine Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 9 kalendripäevaks 23. juulist kuni 2. augustini 2018 ja 2018. aasta eest 3 kalendripäevaks 3. kuni 5. augustini 2018, kokku 14 kalendripäevaks.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg 2.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 17.07.2018, 1

]]>
EST Käskkirjad Fri, 13 Jul 2018 19:00:00 +0000
57. Sõjaväeliste auastmete andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14462-2018-07-11-06-15-05 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14462-2018-07-11-06-15-05 Kaitseväe juhataja 9. juuli 2018 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele ja reservis olevatele isikutele:

kapten

Toomas Kariis

leitnant

Timo Alter
Martin Ilmjärv
Ivan Jakovlev
Anti Karask
Mati Pulver
Siim Rinken
Artur Schotter

nooremleitnant

Mart Sokk

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 13.07.2018, 2

]]>
EST Käskkirjad Tue, 10 Jul 2018 01:00:00 +0000
56. Ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14461-2018-07-11-06-11-50 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14461-2018-07-11-06-11-50 Kaitseväe juhataja 5. juuli 2018 ettepanekul annan major Martin Kukele kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis alates
16. juulist 2018.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 13.07.2018, 1

]]>
EST Käskkirjad Mon, 09 Jul 2018 19:00:00 +0000
55. T. Riisalo puhkusele lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14448-55-t-riisalo-puhkusele-lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14448-55-t-riisalo-puhkusele-lubamine 1. Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 7 kalendripäevaks 9. kuni 15. juulini 2018.

2. Direktorit asendab tema punktis 1 nimetatud puhkuse ajal Vabariigi Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg 2.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 03.07.2018, 7

]]>
EST Käskkirjad Mon, 02 Jul 2018 07:04:32 +0000
54. Ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14405-2018-06-19-09-18-22 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14405-2018-06-19-09-18-22 Kaitseväe juhataja 14. juuni 2018 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis või rahvusvahelises organisatsioonis järgmistele tegevväelastele:

kaptenmajor Tarmo Sepale kaptenleitnandi auastme,
major Teet Laeksile kolonelleitnandi auastme,
major Rauno Leskovile kolonelleitnandi auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 21.06.2018, 1

]]>
EST Käskkirjad Tue, 19 Jun 2018 06:16:46 +0000
53. Sõjaväeliste auastmete andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14370-2018-06-14-05-53-09 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14370-2018-06-14-05-53-09 Kaitseväe juhataja asetäitja 7. juuni 2018 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele ning reservis olevatele isikutele:

kolonelleitnant

Tarmo Luhaäär

major

Teet Laeks
Mati Parts
Rivo Zirk
Oliver Toomela
Rauno Viitmann

leitnant

Tarmo Friedenthal

nooremleitnant

Ranel Aberthal
Olari Albert
Raivo Alteberg
Risto Asusaar
Karl Alfred Baumeister
Roman Bõstrjantsev
Kalev Ellervee
Karl Gildemann
Urmas Glase
Mikk Golubtsov
Indrek Halilov
Sten Heinloo
Marek Härmask
Margo Ind
Kaidi Jõepera
Oliver Jõesaar
Tõnu Kalev
Germo Kalvet
Urmo Karpender
Martin Karro
Heini Kirs
Agnes Konrad
Märt Kozorezov
Oliver Kund
Ilja Kuprašvili
Sten Kusma
Ants Kutti
Karin Laugas
Sven Lauri
Kersti Leht
Silver Libe
Meelis Lille
Igor Ljapin
Anu Loss
Ronald Lumiste
Freddy Lättekivi
Mait Maiste
Joosep Meus
Kevin Must
Peeter Paul Mõtsküla
Timo Mõttus
Rainer Neemsalu
Igor Novitski
Taavi Oja
Taavi Ojandu
Tõnis Orumaa
Sander Ott
Rauno Padari
Kalle Palling
Sander Peetsmann
Rauno Pettai
Kristo Pihlak
Ivo Pure
Triin Puusepp
Madli Pärnik
Madis Pärnpuu
Eero Rahamägi
Randel Raidmets
Siim Rammus
Joosep Randoja
Randar Rannak
Anniki Rebane
Taavi Rõivas
Mart Saar
Silver Salla
Oliver Simmerman
Mihkel Sirel
Gertu Soldan
Fred-Erik Štarkov
Daisi Želizko
Martin Taal
Mihkel Tamm
Margus Tammekivi
Gert Tasang
Tanel Terner
Andres Tiik
Kaarel Tinn
Merrit Toombu
Daily Torn
Vitali Tšakirov
Raigo Udeküll
Gert Urb
Urmo Urbus
Madis Vaikmaa
Kristjan Valmet

lipnik

Kermo Aasmäe
Rait Altmäe
Henri Ausmees
Rasmus Bamberg
Tõnis Edela
Rauno Hollo
Erik Jaanimäe
Rauno Jõgi
Karl Kask
Ivar Keerpalu
Rainer Kelk
Kaur Keller
Mart Erik Kermes
Karl Kimmel
Rait Kivi
Ingmar Kogri
Jan-Eric Kreitsman
Jakob Emil Kross
Rain Laanemets
Renno Laaniste
Petri-Jaan Lahtvee
Mauri Levandi
Raimond Liiskmann
Lauri Lind
Mart Lättekivi
Anton Malkovski
Artur Meier
Janno Melotškov
Magnus Mikko
Markus Muuk
Kristjan Mägi
Allar Mällo
Rasmus Marcus Nõmme
Anders Nõu
Frank Gennert Osula
Siim Palu
Taavo-Patrik Pandis
Joosep Perandi
Hans Harald Pilv
Kristjan Pint
Joonas Põder
Samuel Põldaru
Rudolf Põldma
Risto Põlluste
Sander Päeren
Laur Pärn
Ranno Rajaste
Mihkel Rand
Marken Raudnagel
Martin Raudsepp
Romet Raun
Rihard Reimaa
Priit Robas
Deniss Samoilov
Johannes Seeder
Igor Skvortsov
Mihkel Stamm
Sergei Stukov
Robin Sõlg
Andreas Tali
Taavi Tali
Ragner Tallermaa
Erik Tamberg
Mihkel Tamm
Erki Teder
Timo Tiirats
Ott Olaf Trink
Ringo Vainlo
Taavi Valgerist
Mikk Varjas
Kristjan Vigla
Edgar Voit

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 15.06.2018,2

]]>
EST Käskkirjad Tue, 12 Jun 2018 19:00:00 +0000
52. Ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14360-2018-06-11-06-14-16 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14360-2018-06-11-06-14-16 Kaitseväe juhataja 5. juuni 2018 ettepanekul annan kapten Kristjan Karistile majori ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis alates 1. juulist 2018.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatd RT III, 12.06.2018, 3

]]>
EST Käskkirjad Mon, 11 Jun 2018 03:13:00 +0000
51. Muudatuse tegemine sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogus https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14297-2018-05-17-08-42-16 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14297-2018-05-17-08-42-16 Nimetan sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:
Triin Vihalemm, 46802222723, elukoht Tartu, Eesti Vabariik.

Alus: riigivara seaduse § 81;
sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 19.05.2018, 1

]]>
EST Käskkirjad Tue, 15 May 2018 19:00:00 +0000
50. Ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14283-2018-05-08-08-32-10 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14283-2018-05-08-08-32-10 Kaitseväe juhataja 24. aprilli ja 4. mai 2018 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis või rahvusvahelises organisatsioonis järgmistele tegevväelastele:

kolonelleitnant Rain Janole koloneli auastme,
kolonelleitnant Targo Lustile koloneli auastme,
kaptenmajor Tarmo Sepale kaptenleitnandi auastme,
kapten Ivo Peetsile majori auastme,
leitnant Timo Leppikule kapteni auastme,
nooremleitnant Erle Porrosonile leitnandi auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 09.05.2018, 3

]]>
EST Käskkirjad Tue, 08 May 2018 05:30:13 +0000
49. T. Riisalo puhkusele lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14175-49-t-riisalo-puhkusele-lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14175-49-t-riisalo-puhkusele-lubamine Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 2 kalendripäevaks 22. kuni 23. märtsini 2018.

Alus: T. Riisalo avaldus

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 22.03.2018, 1

]]>
EST Käskkirjad Tue, 20 Mar 2018 05:33:11 +0000
48. P. Nettanile ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14172-2018-03-19-12-50-43 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14172-2018-03-19-12-50-43 Kaitseväe juhataja 23. veebruari 2018 ettepanekul annan leitnant Pauliine Nettanile kapteni ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 20.03.2018, 5

]]>
EST Käskkirjad Mon, 19 Mar 2018 10:49:14 +0000
47. Sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14123-2018-02-15-06-28-32 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14123-2018-02-15-06-28-32 Kaitseväe juhataja 9. veebruari 2018 ettepanekul annan sõjaväelise auastme kolonel alljärgnevatele tegevväelastele:

Toomas Susi
Mati Tikerpuu

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 16.02.2018, 4

]]>
EST Käskkirjad Wed, 14 Feb 2018 14:00:00 +0000
46. Sõjaväeliste auastmete andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14119-2018-02-14-09-50-39 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14119-2018-02-14-09-50-39 Kaitseväe juhataja 9. veebruari 2018 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele reservis olevatele isikutele:

major

Andre Lilleleht
Raivo Ott
Vallo Toomet

kapten

Mihkel Helemaa
Margus Kalda
Kristo Kask
Triinu Keskpaik
Lauri Lemming
Tarmo Niinepuu
Vassili Novak
Kuido Nõmm
Andrus Padar
Anton Pratkunas
Alo Rull
Arno Ruusalepp
Laur Särg
René Värk

vanemleitnant

Vaido Luks

leitnant

Andres Alver
Toomas Kask
Andres Kink
Lembit Kirs
Priit Lahi
Elmo Mölder
Marek Rahu
Kuldar Rahuorg
Helen Sang
Art Soonets
Priit Soosaar
Kristiina Valgi-Kopti
Tanel Viks

nooremleitnant

Laura Aus
Siim Illopmägi
Janno Isat
Ramon Jakobs
Martin Jaško
Gert Kaju
Henri Kaljumäe
Martin Karmin
Tõnu Kõrge
Erik Laido
Johann Langemets
Simo Lindmaa
Martin Lokk
Mart Luik
Kaur Lumiste
Martin Meitern
Arli Mändmets
Kurmet Müürsepp
Marek Nisuma
Daniel Nüüd
Alar Olup
Pelle Peek
Riho Pihelpuu
Boris Polov
Raivo Prank
Peep Purje
Kristjan Pütsep
Mario Reiman
Tanel Ringo
Elar Sarik
Andrus Sepp
Taniel Suvi
Siim Suviorg
Aleksandra Zaverjuhha
Tauno Tilk
Tarmo Täht
Märten Veskimäe

lipnik

Siim Adamson
Jan Bogdanov
Sten Hoolma
Mihkel Jõe
Enrico Kaasik
Alari Kais
Andres Kimber
Sander Kiviselg
Karl Erik Kotkas
Lauri Kriisa
Aivar Krusta
Gerd Kukk
Gevin Kutšerjavõi
Markko Lember
Urve Loit
Süüne Mäll
Ain Nurmla
Rain Nõmmik
Tanel Palmroos
Henry Reitelmann
Reimo Rüütel
Ringo Sillamaa
Björn-Olaf Sommer
Siim Vilba

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 16.02.2018, 3

]]>
EST Käskkirjad Wed, 14 Feb 2018 07:47:31 +0000
45. Sõjaväeliste auastmete andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14118-2018-02-14-09-47-24 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14118-2018-02-14-09-47-24 Kaitseväe juhataja 9. veebruari 2018 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele:

kolonel

Kalev Koidumäe
Margus Koplimägi
Vitali Lokk
Leon Meier
Ain Rekkand

mereväekapten

Roman Lukas

kolonelleitnant

Priit Averkin
Tarvi Juus
Riivo Järveots
Raul Järviste
Ants Kiviselg
Toomas Kojus
Gustav Kutsar
Peeter Kõiv
Kaido Lainjärv
Vallo Laul
Indrek Lilleorg
Tarvo Luga
Maanus Nigul
Meelis Pernits
Kuido Pettai
Rainer Pihlakas
Vesse Põder
Keiu Püümets
Andres Rekker
Aivar Sarapik
Tarmo Sütt
Janek Zõbin
Meelis Vilippus

kaptenleitnant

Liivo Laanetu
Arto Reinmaa
Rain Terras

major

Janek Aasma
Arvo Jõesalu
Kaimo Jürnas
Kaupo Kaiv
Karel Kattai
Agur Kibur
Madis Koosa
Ken Kärg
Meelis Kütt
Kristjan Leimann
Lembit Mitt
Rain Muru
Martin Mäepere
Viljar Niinepuu
Kalev Piirisild
Marko Pungar
Veiko Raaper
Toomas Rebo
Magnus-Valdemar Saar
Andres Sarits
Oliver Sassi
Vaido Siska
Sulev Taimur
Taavi Talunik
Ove Tornius
Uko Valtenberg
Mirko Volmer

kaptenmajor

Ermo Jeedas
Marek Mardo
Indrek Reinbach
Ardo Riibon
Lars Riisalu

kapten

Jaanis Einiste
Aron Haljaste
Lembit Hiie
Pille Joala
Jakob Jõgi
Joonas Jõpiselg
Jaanus Jürgenstein
Karl Kalamees
Kaspar Kalmus
Andres Kangro
Kuldar-Valdo Karula
Karl-Erik Kirschbaum
Ülar Laaneoja
Rainer Lõhmus
Kristel Maasikmets
Lauri Malsroos
Silver Mäe
Martin Mändla
Indrek Mölder
Indrek Naaris
Margus Noormägi
Rene Nurmse
Kristo Nõu
Kaupo Ots
Tanel Põldsepp
Tõnis Pärn
Alo Pärnasalu
Ragnar Rannamets
Rene Rebane
Ülle Russe
Tarvo Räbokon
Ivar Samusenko
Andres Seppel
Tiina Sisask
Allan Survo
Egon Tangsoo
Raigner Tuul
Kalle Täht
Meelis Uibo
Aivo Vahemets
Karl Õunapuu

vanemleitnant

Sander Soosaar
Märt Uuemaa

leitnant

Janika Aav
Georg Allik
Silver Altmäe
Siim Assi
Mikk Haabma
Marko Heinloo
Tanel Heinrichsen
Alar Hutrov
Valdo Hälvin
Mati Jänes
Indrek Kaik
Janari Kasemets
Oliver Kelder
Kenn Keäri
Artur Kiri
Oskar Kivisiv
Taniel Klettenberg
Rene Koger
Aleksandr Kravtšuk
Pjotr Kravtšuk
Marko Leibenau
Aso Licht
Lauri Linntamm
Roman Liskin
Alex Luik
Agnes Lukats
Triin Mets
Kristjan Muuli
Lauri Mäepalu
Pauliine Nettan
Martin Niinepuu
Tarmo Normak
Nils Norralt
Oliwer Nõlvak
Allar Olesk
Viljar Pettai
Raino-Andre Pius
Sven Pruel
Ingemar Randviir
Martin Rooni
Jaak-Joseph Rumvolt
Margus Rätsep
Sulo Seim
Mart Sildnik
Marko Simmul
Krister Sooväli
Maria-Elisabeth Talvistu
Alari Tihkan
Karl Toomet
Ott Tsvetkov
Tõnis Tulp
Andre Uibos
Allar Vallaots
Janno Õsso

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 16.02.2018, 2

]]>
EST Käskkirjad Wed, 14 Feb 2018 07:42:16 +0000
44. Sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14117-2018-02-14-09-42-07 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14117-2018-02-14-09-42-07 Kaitseväe juhataja 5. veebruari 2018 ettepanekul annan brigaadikindralitele Martin Heremile ja Indrek Sirelile kindralmajori sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 16.02.2018, 1

]]>
EST Käskkirjad Wed, 14 Feb 2018 07:40:29 +0000
43. Ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13923-2018-02-01-07-10-51 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13923-2018-02-01-07-10-51 Kaitseväe peastaabi ülema Kaitseväe juhataja ülesannetes 24. jaanuari 2018 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis järgmistele tegevväelastele:

kapten Kristjan Leimannile majori auastme,
kapten Andrus Põldmale majori auastme,
leitnant Anders Kokkale kapteni auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 02.02.2018, 2

]]>
EST Käskkirjad Wed, 31 Jan 2018 11:00:00 +0000
42. T. Riisalo puhkusele lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13922-42-t-riisalo-puhkusele-lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13922-42-t-riisalo-puhkusele-lubamine Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 2 kalendripäevaks 1. kuni 2. veebruarini 2018.

Alus: T. Riisalo avaldus

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 02.02.2018, 1

]]>
EST Käskkirjad Tue, 30 Jan 2018 20:00:00 +0000
41. T. Riisalo palga määramine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13912-2018-01-25-12-15-56 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13912-2018-01-25-12-15-56 Määran Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipalgaks 4400 eurot kuus alates 1. jaanuarist 2018.

Alus: avaliku teenistuse seaduse § 34 lg 1, § 61 lg 2.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 30.01.2018, 2

]]>
EST Käskkirjad Thu, 25 Jan 2018 10:14:31 +0000
40. Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmete nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13878-2018-01-08-11-23-35 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13878-2018-01-08-11-23-35 Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:

Andres Kütt, 37508166515, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik,
Ülar Mark, 36802120210, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.

Alus: riigivara seaduse § 81,
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 05.01.2018, 1

]]>
EST Käskkirjad Thu, 04 Jan 2018 20:00:00 +0000
39. T. Riisalole preemia määramine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13877-2018-01-08-11-20-30 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13877-2018-01-08-11-20-30 Maksta Vabariigi Presidendi Kantselei direktorile Tiit Riisalole preemiat erakordsete teenistusalaste saavutuste eest 3000 euro ulatuses.

Alus: avaliku teenistuse seaduse § 61 lg 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 27.12.2017, 6

]]>
EST Käskkirjad Thu, 21 Dec 2017 20:00:00 +0000
38. T. Riisalo puhkusele lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13832-38-t-riisalo-puhkusele-lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13832-38-t-riisalo-puhkusele-lubamine 1. Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 6 kalendripäevaks 2. kuni 7. jaanuarini 2018.

2. Direktorit asendab tema puhkuse ajal Vabariigi Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg 2,
T. Riisalo avaldus.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Käskkirjad Mon, 18 Dec 2017 12:40:33 +0000
37. Sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13815-2017-12-14-12-28-40 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13815-2017-12-14-12-28-40 Kaitseväe juhataja 6. detsembri 2017 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele kaitseväelastele:

Aigo Allmäe
Ahti Habanen
Eerik Heldna
Tarmo Metus

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1 ja § 22 lg 4.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Käskkirjad Thu, 14 Dec 2017 10:27:06 +0000
36. Ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13814-2017-12-14-12-26-57 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13814-2017-12-14-12-26-57 Kaitseväe juhataja 6. detsembri 2017 ettepanekul annan kolonelleitnant Toomas Mölsile teenistuse ajaks välisriigis koloneli ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Käskkirjad Thu, 14 Dec 2017 10:25:36 +0000
35. Sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13810-2017-12-10-09-05-58 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13810-2017-12-10-09-05-58 Kaitseväe juhataja 9. detsembri 2017 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele reservis olevatele isikutele:

Ingmar Daub
Karl Jaago
Merten Jõema
Taavi Jõgeva
Heigo Kingsepp
Ivar Mai
Marko Oppar
Karl Hendrik Palm
Jürmo Piberman
Siim Pille
Tarmo Unt
Ants Vill

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1 ja § 22 lg 4.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Käskkirjad Sun, 10 Dec 2017 07:03:38 +0000
34. Ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13756-2017-11-21-08-11-41 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13756-2017-11-21-08-11-41 Kaitseväe juhataja 14. novembri 2017 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme järgmistele tegevväelastele:

kapten Margus Mikule majori auastme,
nooremleitnant Erkki Tuulele leitnandi auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 22.11.2017, 9

]]>
EST Käskkirjad Tue, 21 Nov 2017 06:10:19 +0000
33. T. Riisalo puhkusele lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13685-33-t-riisalo-puhkusele-lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13685-33-t-riisalo-puhkusele-lubamine Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 8 kalendripäevaks 3. kuni 10. novembrini 2017.

Alus: T. Riisalo 28.10.2017 avaldus

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 01.11.2017, 1

]]>
EST Käskkirjad Sun, 29 Oct 2017 20:00:00 +0000
32. Ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13665-2017-10-23-13-51-57 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13665-2017-10-23-13-51-57 Kaitseväe juhataja 20. oktoobri 2017 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme järgmistele tegevväelastele:

kaptenleitnant Roman Lukasele mereväekapteni auastme,
kolonelleitnant Ain Rekkandile koloneli auastme,
kapten Maksim Dvorovile majori auastme,
leitnant Jelizaveta Kaledinale kapteni auastme,
leitnant Tiina Van Den Brinkile kapteni auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 25.10.2017, 1

]]>
EST Käskkirjad Mon, 23 Oct 2017 10:50:31 +0000
31. Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikme nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13642-2017-10-16-10-08-58 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13642-2017-10-16-10-08-58 Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:

Urmo Kübar, isikukood 37803045210, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.

Alus: riigivara seaduse § 81,
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 17.10.2017

]]>
EST Käskkirjad Mon, 16 Oct 2017 07:07:17 +0000
30. Sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13614-2017-10-04-14-02-27 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13614-2017-10-04-14-02-27 Kaitseväe juhataja 2. oktoobri 2017 ettepanekul annan:

tegevväelasele reamees Ragnar-Toomas Kiburile kapteni sõjaväelise auastme,
tegevväelasele reamees Jelizaveta Kaledinale leitnandi sõjaväelise auastme,
reservis olevale Toomas Kornetile leitnandi sõjaväelise auastme,
reservis olevale Ellu Krikmannile leitnandi sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 06.10.2017, 1

]]>
EST Käskkirjad Wed, 04 Oct 2017 11:00:48 +0000
29. A. Vahemetsale ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13594-2017-09-26-10-34-15 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13594-2017-09-26-10-34-15 Kaitseväe juhataja ülesannetes Kaitseväe juhataja asetäitja 22. septembri 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis leitnant Aivo Vahemetsale kapteni ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 27.09.2017, 4

]]>
EST Käskkirjad Tue, 26 Sep 2017 07:32:30 +0000
28. R. Kruusmaale ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13550-2017-09-13-08-56-43 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13550-2017-09-13-08-56-43 Kaitseväe juhataja ülesannetes Kaitseväe peastaabi ülema 4. septembri 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis kapten Rando Kruusmaale majori ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 08.09.2017, 3

]]>
EST Käskkirjad Wed, 06 Sep 2017 19:00:00 +0000
27. "Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse" muutmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13526-2017-08-30-10-52-13 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13526-2017-08-30-10-52-13 Muudan alates 1. septembrist 2017 Vabariigi Presidendi 25. veebruari 2013 käskkirjaga nr 31 kinnitatud „Vabariigi Presidendi Kantselei põhimäärust" (RT III 27.02.2013) järgnevalt:
1. Sõnastada põhimääruse punkt 3.4:
„3.4 Kantselei direktori äraolekul asendab teda siseosakonna juhataja."
2. Sõnastada põhimääruse punkt 3.5.1:
„3.5.1 juhib vahetult direktori nõuniku ning struktuuriüksuste juhtide kaudu struktuuriüksuste tööd";
3. Sõnastada põhimääruse punkti 4.1 esimene osalause:
„4.1 Kantselei struktuuriüksused ja nende põhiülesanded on:"
4. Sõnastada põhimääruse punkt 4.1.5:
„Kommunikatsiooniosakond - korraldab Vabariigi Presidendi meedia- ja sotsiaalmeediasuhtlust, Vabariigi Presidendi ja kantselei veebilehtede haldamist, Vabariigi Presidendiga seonduvat foto-, video- ja helisalvestamist ja arhiveerimist ning kantselei sisekommunikatsiooni"
5. Täiendada põhimäärust punktiga 4.1.7.5:
„4.1.7.5 ametist lahkunud presidendi teenindamist."
6. Täiendada põhimäärust punktidega 4.1.8 ja 4.1.9:
„4.1.8 Sekretariaat korraldab Vabariigi Presidendi ja kantselei teabe- ja dokumendihaldust, asjaajamist ja arhiivi;
4.1.9 Infotehnoloogia ja infoturbe talitus korraldab Vabariigi Presidendi ja kantselei telekommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaalast varustatust, arendamist ja kaitset."
7. Tunnistada kehtetuks punkt 4.1.6.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 24 lg 2.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 01.09.2017, 1

]]>
EST Käskkirjad Wed, 30 Aug 2017 07:50:28 +0000
26. M. Toomlale ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13525-2017-08-30-09-04-04 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13525-2017-08-30-09-04-04 Kaitseväe juhataja 17. augusti 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis leitnant Madis Toomlale kapteni ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 23.08.2017, 1

]]>
EST Käskkirjad Mon, 21 Aug 2017 19:00:00 +0000
25. T. Ränisoole ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13482-2017-07-27-09-33-47 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13482-2017-07-27-09-33-47 Kaitseväe juhataja 21. juuli 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks rahvusvahelises organisatsioonis kolonelleitnant Tarmo Ränisoole koloneli ajutise sõjaväelise auastme arvates 1. augustist 2017.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 28.07.2017, 3

]]>
EST Käskkirjad Thu, 27 Jul 2017 06:33:11 +0000
24. Sõjaväeliste auastmete andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13481-2017-07-27-09-32-36 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13481-2017-07-27-09-32-36 Kaitseväe juhataja 11. juuli 2017 ettepanekul annan:

tegevväelasele kolonelleitnant Andres Hairkile koloneli auastme,
reservis olevale Kristjan Martin Kasterpalule leitnandi auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5 ja lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 28.07.2017, 2

]]>
EST Käskkirjad Thu, 27 Jul 2017 06:31:58 +0000
23. Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania toetamise nõukoja moodustamine ja töökorra kinnitamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13480-2017-07-24-07-20-25 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13480-2017-07-24-07-20-25 1. Moodustan Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania toetamise nõukoja ja kinnitan selle töökorra (lisatud).

2. Nimetan nõukoja liikmeteks:

Hannes Astok

Hannes Hanso

Andres Herkel

Marina Kaljurand

Eerik Niiles Kross

Marko Mihkelson

Marianne Mikko

Lauri Mälksoo

Mart Nutt

Urmas Paet

Andres Tarand

Linnar Viik

3. Nõukogu töö lõpeb pärast ÜRO julgeolekunõukogu valimiste toimumist 2019. aastal.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3 ja § 22 lg 4.

Kersti Kaljulaid

Lisa Vabariigi Presidendi 21. juuli 2017 käskkirja nr 23 juurde
Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania toetamise nõukoja töökord

1. Presidendi nõukoda Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania toetuseks (edaspidi Nõukoda) on nõuandva õigusega kogu Vabariigi Presidendi juures.

2. Nõukoja eesmärgiks on nõustada Vabariigi Presidenti ja toetada tema tegevust Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania eestvedajana.

3. Nõukoja moodustab ja tema töökorra kinnitab Vabariigi President.

4. Nõukoja ülesanneteks on:

4.1 arutada Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania tegevusi ja sõnumite edastamist nii Eesti Vabariigis, teistes riikides kui rahvusvahelistes organisatsioonides;

4.2. anda Vabariigi Presidendile nõu kampaania sõnumite kujundamisel ja tegevuste elluviimisel

4.3. osaleda vajadusel kampaania toetuseks visiitidel ja kohtumistel ning korraldada kahepoolseid kohtumisi välisriikides kampaania sõnumite edastamiseks;

4.4. tutvustada ühiskonnas Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaaniat ning laiemalt ÜRO-d ja selle tegevusi.

5. Nõukoja liikmed nimetab ja vabastab Vabariigi President.

6. Nõukoja tööst osavõtmist ei tasustata. Liikmete nõukoja tööga seotud kulutusi üldjuhul ei hüvitata.

7. Nõukoda käib koos vähemalt kaks korda aastas ja vajadusel sagedamini.

8. Nõukoja koosolekud kutsub kokku Vabariigi President.

9. Nõukoja toimumise aja ja päevakorra määrab Vabariigi President. Päevakord kavandatakse Vabariigi Presidendi, nõukoja liikmete ja välisministeeriumi ettepanekul. Päevakord ja muud ettevalmistatud materjalid saadetakse elektrooniliselt nõukoja liikmetele vähemalt kolm tööpäeva enne nõukoja koosoleku toimumise päeva.

10. Nõukoja koosolekut juhatab Vabariigi President.

11. Nõukoja koosoleku kohta koostatakse protokoll. Protokoll saadetakse osalejatele ning kinnitatakse järgmisel koosolekul. Protokollid säilitatakse Vabariigi Presidendi Kantseleis.

12. Vabariigi Presidendi ja Nõukoja liikmete ettepanekul võidakse koosolekule kutsuda ettekandeid tegema, seisukohti esitama, informatsiooni andma ning päevakorras olevate küsimuste arutelust osa võtma asjatundjaid.

13. Nõukoja tegevustest teavitatakse avalikkust.

14. Nõukoja kohtumiste tehnilise teenindamise tagab Vabariigi Presidendi Kantselei.

Vabariigi Presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo

Avaldatud RT III, 22.07.2017, 6

]]>
EST Käskkirjad Mon, 24 Jul 2017 04:19:04 +0000
22. M. Vainumäele ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13454-2017-07-11-06-43-51 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13454-2017-07-11-06-43-51 Kaitseväe juhataja 7. juuli 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis leitnant Marek Vainumäele kapteni ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 12.07.2017, 2

]]>
EST Käskkirjad Mon, 10 Jul 2017 10:00:00 +0000
21. Sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13453-2017-07-11-06-41-46 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13453-2017-07-11-06-41-46 Kaitseväe juhataja 6. juuli 2017 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele reservis olevatele isikutele:

Ene Ahas
Pavel Gontšarov
Meelis Sentifoli
Kaido Tuulemäe

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 12.07.2017, 1

]]>
EST Käskkirjad Sun, 09 Jul 2017 19:00:00 +0000
20. T. Riisalo puhkusele lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13438-20-t-riisalo-puhkusele-lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13438-20-t-riisalo-puhkusele-lubamine Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2016. aasta eest 1 kalendripäevaks ja 2017. aasta eest 6 kalendripäevaks, kokku seitsmeks kalendripäevaks, 10. kuni 16. juulini 2017.

Alus: T. Riisalo 28.06.2017 avaldus

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 06.07.2017, 1

]]>
EST Käskkirjad Wed, 05 Jul 2017 06:25:21 +0000
19. Sõjaväeliste auastmete andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13363-2017-06-21-14-03-19 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13363-2017-06-21-14-03-19 Kaitseväe juhataja 20. juuni 2017 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele ja reservis olevatele isikutele:

leitnant

Allan Aim
Toomas Härmaorg
Hardi Jaagor
Raul Pukk

nooremleitnant

Kristo Adosson
Aidi Auger
Stig Benström
Viktor Bome
Indrek Eiche
Edgar Grünberg
Rain Hendrikson
Sofja Hristoforova
Kalev Härk
Priit Kala
Sergei Kulakov
Mikk Leedjärv
Teet Lehiste
Kaupo Lepasepp
Daimar Liiv
Karl Mendelman
Raido Mitt
Sander Mändoja
Andres Parmas
Malle Piirsoo
Kaito Puusepp
Marek Soop
Andrus Umboja
Üllar Vilk
Alari Õun

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 22.06.2017, 2

]]>
EST Käskkirjad Wed, 21 Jun 2017 11:01:05 +0000
18. Sõjaväeliste auastmete andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13362-2017-06-21-07-36-06 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13362-2017-06-21-07-36-06 Kaitseväe juhataja 9. juuni 2017 ettepanekul annan lipniku sõjaväelise auastme järgmistele reservis olevatele isikutele:

Alar Alp
Risto Annus
Geio Berglund
Mattias Haamer
Daniel Hakk
Artur Hovintalo
Kristofer Härm
Tom Illus
Raigo Jerva
Andres Joonsaar
Kaspar Kaasla
Karl-Armand Kaber
Karl-Kristjan Kahm
Hans Daniel Kaimre
Martin Kisand
Timmo Kuuskla
Kris Kärner
Martin Kööp
Arno Lehtsaar
Hegert Leidsalu
Uku Lepna
Lauri Loper
Ailar Malõgin
Karl Martin Markov
Erki-Henri Meerbach
Uku Moks
Hannes Moor
Rain Mürkhain
Gustav Nikopensius
Rivo Ojalill
Andreas Otti
Tauno Otti
Siim Paalo
Karmo Peetermann
Reio Praats
Kert Prink
Mart Kevin Põlluste
Lauri Randma
Herman Klas Ratas
Marjanne Raud
Mihkel Ruubas
Leemet Samel
Mart Siilsalu
Martin Siimann
Karl Joonas Sildos
Jaanus Sosare
Rasmus Suik
Tony Suurtee
Sander Süld
Mihkel Šorin
Martin Tammvee
Mait Tenslind
Taivo Tokman
Indrek Truu
Taavi Tuoppi
Mairon Tähe
Kristjan Türk
Hannes Hugo Urbla
Mihkel Veski
Ranner Viks
Siim Villako
Vallo Virnas
Ted Edward Õunap

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 22.06.2017, 1

]]>
EST Käskkirjad Wed, 21 Jun 2017 04:34:21 +0000
17. Sõjaväeliste auastmete andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13361-2017-06-20-09-06-06 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13361-2017-06-20-09-06-06 Kaitseväe juhataja 12. juuni 2017 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele:

major

Marek Aas
Rivo Aavel
Alar Karileet

kapten

Ragnar-Aleksander Jõgi

nooremleitnant

Alfred Aasa
Martin Arusoo
Reimo Eamets
Artjom Geraskin
Haldo-Rait Harro
Kevin Helimets
Ahto Järve
Rainer Järvela
Joel Järvik
Rasmus Jürilo
Kadi Kangur
Andres Kask
Ravo Kask
Kaimo Keir
Gustav Kiik
Ivar Kornilov
Silver Kuldkepp
Eiro-Einar Kuslap
Martin Lember
Lehar Liivandi
Henry Lips
Steve Luks
Margus Mälgand
Gert Nurk
Tarjo Nursi
Karl Adolf Olgo
Joosep Parts
Aigar Piirisild
Innar Ploom
Kärt Praks
Sander Saarik
Karl-Martin Saaver
Harri Salumäe
Sander Sääsk
Valdur Tammets
Priit Tammis
Alo Tepp
Sten Tilk
Sander Tšernobrovkin
Teet Uusküla
Siim Vahkel
Viljo Vainikko
Ats Vanker
Mairo Veeroja

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 16.06.2017, 4

]]>
EST Käskkirjad Wed, 14 Jun 2017 19:00:00 +0000
16. M. Kiilile sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13248-2017-05-08-12-25-12 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13248-2017-05-08-12-25-12 Kaitseväe juhataja 5. mai 2017 ettepanekul annan brigaadikindral Meelis Kiilile kindralmajori sõjaväelise auastme.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 09.05.2017, 3

]]>
EST Käskkirjad Mon, 08 May 2017 09:24:46 +0000
15. K. Saarele ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13237-2017-05-02-13-01-07 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13237-2017-05-02-13-01-07 Kaitseväe juhataja 26. aprilli 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis kapten Karmo Saarele majori ajutise sõjaväelise auastme.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 03.05.2017, 16

]]>
EST Käskkirjad Tue, 02 May 2017 10:00:35 +0000
14. Ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13236-2017-05-02-13-00-30 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13236-2017-05-02-13-00-30 Kaitseväe juhataja 12. aprilli 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis ajutised sõjaväelised auastmed järgmiselt:

major Priit Piknerile kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme juunist 2017;
kapten Indrek Ellingule majori ajutise sõjaväelise auastme juunist 2017;
leitnant Janar Kintsirauale kapteni ajutise sõjaväelise auastme 24. maist 2017.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 19.04.2017, 9

]]>
EST Käskkirjad Tue, 18 Apr 2017 09:59:37 +0000
11. Sõjaväeliste auastmete andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13060-2017-02-15-14-55-03 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13060-2017-02-15-14-55-03 Kaitseväe juhataja 7. veebruari 2017 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele:

]]>
EST Käskkirjad Wed, 15 Feb 2017 12:48:37 +0000
10. M. Heremile sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13059-2017-02-15-14-48-30 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13059-2017-02-15-14-48-30 Kaitseväe juhataja 6. veebruari 2017 ettepanekul annan kolonel Martin Heremile brigaadikindrali sõjaväelise auastme.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 17.02.2017, 2

]]>
EST Käskkirjad Wed, 15 Feb 2017 12:47:49 +0000
9. T. Rõkk’ile ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13058-2017-02-15-14-47-26 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13058-2017-02-15-14-47-26 Kaitseväe juhataja 6. veebruari 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis kolonelleitnant Taivo Rõkk'ile koloneli ajutise sõjaväelise auastme.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 17.02.2017, 1

]]>
EST Käskkirjad Wed, 15 Feb 2017 12:45:54 +0000
8. T. Riisalo puhkusele lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12836-8-t-riisalo-puhkusele-lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12836-8-t-riisalo-puhkusele-lubamine Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2016. aasta eest 5 kalendripäevaks 2. kuni 6. jaanuarini 2017.


Alus: T. Riisalo 19.12.2016 avaldus


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 22.12.2016, 1

]]>
EST Käskkirjad Wed, 21 Dec 2016 07:52:16 +0000
7. I. Lesdorfile sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12686-2016-11-10-11-34-33 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12686-2016-11-10-11-34-33 Kaitseväe juhataja asetäitja 7. novembri 2016 ettepanekul annan Ingrid Lesdorfile leitnandi sõjaväelise auastme.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg p 1 ja § 22 lg 4.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 11.11.2016, 2

]]>
EST Käskkirjad Thu, 10 Nov 2016 09:34:07 +0000
6. Priit Rohumaa Arenguseire nõukoja liikmeks nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12672-2016-11-07-08-38-25 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12672-2016-11-07-08-38-25 Nimetan Arenguseire nõukoja koosseisu Priit Rohumaa.


Alus: arenguseire seaduse § 4 lg 2 p 3,
P. Rohumaa nõusolek.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 08.11.2016, 10

]]>
EST Käskkirjad Fri, 04 Nov 2016 06:37:56 +0000
5. T. Riisalo puhkusele lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12671-5-t-riisalo-puhkusele-lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12671-5-t-riisalo-puhkusele-lubamine Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhi-puhkusele 2016. aasta eest 1 kalendripäevaks 7. novembril 2016.


Alus: T. Riisalo 04.11.2016 avaldus


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 08.11.2016, 9

]]>
EST Käskkirjad Fri, 04 Nov 2016 06:36:56 +0000
4. T. Riisalo puhkusele lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12638-4-t-riisalo-puhkusele-lubamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12638-4-t-riisalo-puhkusele-lubamine Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2016. aasta eest 1 kalendripäevaks 25. oktoobril 2016.


Alus: T. Riisalo 18.10.2016 avaldus.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 26.10.2016, 1

]]>
EST Käskkirjad Mon, 24 Oct 2016 09:35:42 +0000
3. H. Liimile ajutise sõjaväelise auastme andmine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12586-2016-10-18-12-01-48 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12586-2016-10-18-12-01-48 Kaitseväe juhataja 11. oktoobri 2016 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis kapten Hannes Liimile majori ajutise sõjaväelise auastme.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 20.10.2016, 1

]]>
EST Käskkirjad Tue, 18 Oct 2016 09:01:25 +0000
2. T. Riisalo ametisse nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12561-2-t-riisalo-ametisse-nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12561-2-t-riisalo-ametisse-nimetamine 1. Nimetan Tiit Riisalo (isikukood 36702172715) Vabariigi Presidendi Kantselei direktoriks alates 12. oktoobrist 2016, asukohaga Tallinn.

]]>
EST Käskkirjad Tue, 11 Oct 2016 10:33:36 +0000
1. A. Heinsalu ametist vabastamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12560-1-a-heinsalu-ametist-vabastamine https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12560-1-a-heinsalu-ametist-vabastamine 1. Vabastan Alo Heinsalu (isikukood 35807270219) Vabariigi Presidendi Kantselei direktori ametikohalt 11. oktoobril 2016 tema omal algatusel.

]]>
EST Käskkirjad Tue, 11 Oct 2016 10:30:56 +0000