Käskkirjad | Käskkirjad sõjaväeliste auastmete andmiseks, presidendi kantselei tegevuse korraldamiseks jne president http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad Mon, 06 Nov 2017 09:26:04 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management et-ee 33. T. Riisalo puhkusele lubamine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13685-33-t-riisalo-puhkusele-lubamine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13685-33-t-riisalo-puhkusele-lubamine Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 8 kalendripäevaks 3. kuni 10. novembrini 2017.

Alus: T. Riisalo 28.10.2017 avaldus

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 01.11.2017, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Käskkirjad Sun, 29 Oct 2017 22:00:00 +0000
32. Ajutise sõjaväelise auastme andmine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13665-2017-10-23-13-51-57 http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13665-2017-10-23-13-51-57 Kaitseväe juhataja 20. oktoobri 2017 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme järgmistele tegevväelastele:

kaptenleitnant Roman Lukasele mereväekapteni auastme,
kolonelleitnant Ain Rekkandile koloneli auastme,
kapten Maksim Dvorovile majori auastme,
leitnant Jelizaveta Kaledinale kapteni auastme,
leitnant Tiina Van Den Brinkile kapteni auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 25.10.2017, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Käskkirjad Mon, 23 Oct 2017 13:50:31 +0000
31. Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikme nimetamine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13642-2017-10-16-10-08-58 http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13642-2017-10-16-10-08-58 Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:

Urmo Kübar, isikukood 37803045210, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.

Alus: riigivara seaduse § 81,
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 17.10.2017

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Käskkirjad Mon, 16 Oct 2017 10:07:17 +0000
30. Sõjaväelise auastme andmine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13614-2017-10-04-14-02-27 http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13614-2017-10-04-14-02-27 Kaitseväe juhataja 2. oktoobri 2017 ettepanekul annan:

tegevväelasele reamees Ragnar-Toomas Kiburile kapteni sõjaväelise auastme,
tegevväelasele reamees Jelizaveta Kaledinale leitnandi sõjaväelise auastme,
reservis olevale Toomas Kornetile leitnandi sõjaväelise auastme,
reservis olevale Ellu Krikmannile leitnandi sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 06.10.2017, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Käskkirjad Wed, 04 Oct 2017 14:00:48 +0000
29. A. Vahemetsale ajutise sõjaväelise auastme andmine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13594-2017-09-26-10-34-15 http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13594-2017-09-26-10-34-15 Kaitseväe juhataja ülesannetes Kaitseväe juhataja asetäitja 22. septembri 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis leitnant Aivo Vahemetsale kapteni ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 27.09.2017, 4

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Käskkirjad Tue, 26 Sep 2017 10:32:30 +0000
28. R. Kruusmaale ajutise sõjaväelise auastme andmine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13550-2017-09-13-08-56-43 http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13550-2017-09-13-08-56-43 Kaitseväe juhataja ülesannetes Kaitseväe peastaabi ülema 4. septembri 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis kapten Rando Kruusmaale majori ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 08.09.2017, 3

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Käskkirjad Wed, 06 Sep 2017 22:00:00 +0000
27. "Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse" muutmine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13526-2017-08-30-10-52-13 http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13526-2017-08-30-10-52-13 Muudan alates 1. septembrist 2017 Vabariigi Presidendi 25. veebruari 2013 käskkirjaga nr 31 kinnitatud „Vabariigi Presidendi Kantselei põhimäärust" (RT III 27.02.2013) järgnevalt:
1. Sõnastada põhimääruse punkt 3.4:
„3.4 Kantselei direktori äraolekul asendab teda siseosakonna juhataja."
2. Sõnastada põhimääruse punkt 3.5.1:
„3.5.1 juhib vahetult direktori nõuniku ning struktuuriüksuste juhtide kaudu struktuuriüksuste tööd";
3. Sõnastada põhimääruse punkti 4.1 esimene osalause:
„4.1 Kantselei struktuuriüksused ja nende põhiülesanded on:"
4. Sõnastada põhimääruse punkt 4.1.5:
„Kommunikatsiooniosakond - korraldab Vabariigi Presidendi meedia- ja sotsiaalmeediasuhtlust, Vabariigi Presidendi ja kantselei veebilehtede haldamist, Vabariigi Presidendiga seonduvat foto-, video- ja helisalvestamist ja arhiveerimist ning kantselei sisekommunikatsiooni"
5. Täiendada põhimäärust punktiga 4.1.7.5:
„4.1.7.5 ametist lahkunud presidendi teenindamist."
6. Täiendada põhimäärust punktidega 4.1.8 ja 4.1.9:
„4.1.8 Sekretariaat korraldab Vabariigi Presidendi ja kantselei teabe- ja dokumendihaldust, asjaajamist ja arhiivi;
4.1.9 Infotehnoloogia ja infoturbe talitus korraldab Vabariigi Presidendi ja kantselei telekommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaalast varustatust, arendamist ja kaitset."
7. Tunnistada kehtetuks punkt 4.1.6.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 24 lg 2.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 01.09.2017, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Käskkirjad Wed, 30 Aug 2017 10:50:28 +0000
26. M. Toomlale ajutise sõjaväelise auastme andmine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13525-2017-08-30-09-04-04 http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13525-2017-08-30-09-04-04 Kaitseväe juhataja 17. augusti 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis leitnant Madis Toomlale kapteni ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 23.08.2017, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Käskkirjad Mon, 21 Aug 2017 22:00:00 +0000
25. T. Ränisoole ajutise sõjaväelise auastme andmine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13482-2017-07-27-09-33-47 http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13482-2017-07-27-09-33-47 Kaitseväe juhataja 21. juuli 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks rahvusvahelises organisatsioonis kolonelleitnant Tarmo Ränisoole koloneli ajutise sõjaväelise auastme arvates 1. augustist 2017.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 28.07.2017, 3

]]>
kaidi.aher@vpk.ee (Kaidi Aher) EST Käskkirjad Thu, 27 Jul 2017 09:33:11 +0000
24. Sõjaväeliste auastmete andmine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13481-2017-07-27-09-32-36 http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13481-2017-07-27-09-32-36 Kaitseväe juhataja 11. juuli 2017 ettepanekul annan:

tegevväelasele kolonelleitnant Andres Hairkile koloneli auastme,
reservis olevale Kristjan Martin Kasterpalule leitnandi auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5 ja lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 28.07.2017, 2

]]>
kaidi.aher@vpk.ee (Kaidi Aher) EST Käskkirjad Thu, 27 Jul 2017 09:31:58 +0000