Käskkirjad | Käskkirjad sõjaväeliste auastmete andmiseks, presidendi kantselei tegevuse korraldamiseks jne president http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad Tue, 09 Jan 2018 07:25:22 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management et-ee 40. Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmete nimetamine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13878-2018-01-08-11-23-35 http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13878-2018-01-08-11-23-35 Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:

Andres Kütt, 37508166515, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik,
Ülar Mark, 36802120210, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.

Alus: riigivara seaduse § 81,
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 05.01.2018, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Käskkirjad Thu, 04 Jan 2018 22:00:00 +0000
39. T. Riisalole preemia määramine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13877-2018-01-08-11-20-30 http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13877-2018-01-08-11-20-30 Maksta Vabariigi Presidendi Kantselei direktorile Tiit Riisalole preemiat erakordsete teenistusalaste saavutuste eest 3000 euro ulatuses.

Alus: avaliku teenistuse seaduse § 61 lg 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 27.12.2017, 6

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Käskkirjad Thu, 21 Dec 2017 22:00:00 +0000
38. T. Riisalo puhkusele lubamine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13832-38-t-riisalo-puhkusele-lubamine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13832-38-t-riisalo-puhkusele-lubamine 1. Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 6 kalendripäevaks 2. kuni 7. jaanuarini 2018.

2. Direktorit asendab tema puhkuse ajal Vabariigi Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg 2,
T. Riisalo avaldus.

Kersti Kaljulaid

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Käskkirjad Mon, 18 Dec 2017 14:40:33 +0000
37. Sõjaväelise auastme andmine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13815-2017-12-14-12-28-40 http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13815-2017-12-14-12-28-40 Kaitseväe juhataja 6. detsembri 2017 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele kaitseväelastele:

Aigo Allmäe
Ahti Habanen
Eerik Heldna
Tarmo Metus

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1 ja § 22 lg 4.

Kersti Kaljulaid

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Käskkirjad Thu, 14 Dec 2017 12:27:06 +0000
36. Ajutise sõjaväelise auastme andmine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13814-2017-12-14-12-26-57 http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13814-2017-12-14-12-26-57 Kaitseväe juhataja 6. detsembri 2017 ettepanekul annan kolonelleitnant Toomas Mölsile teenistuse ajaks välisriigis koloneli ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Käskkirjad Thu, 14 Dec 2017 12:25:36 +0000
35. Sõjaväelise auastme andmine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13810-2017-12-10-09-05-58 http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13810-2017-12-10-09-05-58 Kaitseväe juhataja 9. detsembri 2017 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele reservis olevatele isikutele:

Ingmar Daub
Karl Jaago
Merten Jõema
Taavi Jõgeva
Heigo Kingsepp
Ivar Mai
Marko Oppar
Karl Hendrik Palm
Jürmo Piberman
Siim Pille
Tarmo Unt
Ants Vill

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1 ja § 22 lg 4.

Kersti Kaljulaid

]]>
Liis.Lepik@vpk.ee (Liis Lepik) EST Käskkirjad Sun, 10 Dec 2017 09:03:38 +0000
34. Ajutise sõjaväelise auastme andmine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13756-2017-11-21-08-11-41 http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13756-2017-11-21-08-11-41 Kaitseväe juhataja 14. novembri 2017 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme järgmistele tegevväelastele:

kapten Margus Mikule majori auastme,
nooremleitnant Erkki Tuulele leitnandi auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 22.11.2017, 9

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Käskkirjad Tue, 21 Nov 2017 08:10:19 +0000
33. T. Riisalo puhkusele lubamine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13685-33-t-riisalo-puhkusele-lubamine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13685-33-t-riisalo-puhkusele-lubamine Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 8 kalendripäevaks 3. kuni 10. novembrini 2017.

Alus: T. Riisalo 28.10.2017 avaldus

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 01.11.2017, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Käskkirjad Sun, 29 Oct 2017 22:00:00 +0000
32. Ajutise sõjaväelise auastme andmine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13665-2017-10-23-13-51-57 http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13665-2017-10-23-13-51-57 Kaitseväe juhataja 20. oktoobri 2017 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme järgmistele tegevväelastele:

kaptenleitnant Roman Lukasele mereväekapteni auastme,
kolonelleitnant Ain Rekkandile koloneli auastme,
kapten Maksim Dvorovile majori auastme,
leitnant Jelizaveta Kaledinale kapteni auastme,
leitnant Tiina Van Den Brinkile kapteni auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 25.10.2017, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Käskkirjad Mon, 23 Oct 2017 13:50:31 +0000
31. Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikme nimetamine http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13642-2017-10-16-10-08-58 http://www.president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13642-2017-10-16-10-08-58 Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:

Urmo Kübar, isikukood 37803045210, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.

Alus: riigivara seaduse § 81,
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 17.10.2017

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Käskkirjad Mon, 16 Oct 2017 10:07:17 +0000