Käskkirjad | Käskkirjad sõjaväeliste auastmete andmiseks, presidendi kantselei tegevuse korraldamiseks jne https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad 2019-01-22T10:36:38+00:00 Presidendi Kantselei Joomla! - Open Source Content Management 68. Sõjaväelise auastme andmine 2018-12-14T05:38:16+00:00 2018-12-14T05:38:16+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14770-68-sojavaeelise-auastme-andmine Vaike Siirus <p>Kaitseväe juhataja 11. detsembri 2018 ettepanekul annan Helina Eist-Tarelkinile leitnandi sõjaväelise auastme alates 01.01.2019.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Kaitseväe juhataja 11. detsembri 2018 ettepanekul annan Helina Eist-Tarelkinile leitnandi sõjaväelise auastme alates 01.01.2019.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> 67. T. Riisalole preemia määramine 2018-12-13T08:28:03+00:00 2018-12-13T08:28:03+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14752-67-t-riisalole-preemia-maeaeramine Vaike Siirus <p>Maksta Vabariigi Presidendi Kantselei direktorile Tiit Riisalole preemiat erakordsete teenistusalaste saavutuste eest 2000 euro ulatuses.</p> <p>Alus: avaliku teenistuse seaduse § 16 lg 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Maksta Vabariigi Presidendi Kantselei direktorile Tiit Riisalole preemiat erakordsete teenistusalaste saavutuste eest 2000 euro ulatuses.</p> <p>Alus: avaliku teenistuse seaduse § 16 lg 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> 66. Muudatuse tegemine sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogus 2018-12-11T08:16:29+00:00 2018-12-11T08:16:29+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14751-66-muudatuse-tegemine-sihtasutuse-eesti-koostoeoe-kogu-noukogus Vaike Siirus <p>Nimetan sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:<br />Külli Taro, isikukood 48001148216, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.</p> <p>Alus: riigivara seaduse § 81,<br />sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4,<br />K. Taro avaldus.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Nimetan sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:<br />Külli Taro, isikukood 48001148216, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.</p> <p>Alus: riigivara seaduse § 81,<br />sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4,<br />K. Taro avaldus.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> 65. Ajutise sõjaväelise auastme andmine 2018-11-06T12:39:44+00:00 2018-11-06T12:39:44+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14661-65-ajutise-sojavaeelise-auastme-andmine Vaike Siirus <p>Kaitseväe juhataja 23. oktoobril 2018 ettepanekul annan nooremleitnant Roomet Sitsile leitnandi ajutise sõjaväelise auastme alates 14. novembrist 2018.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Kaitseväe juhataja 23. oktoobril 2018 ettepanekul annan nooremleitnant Roomet Sitsile leitnandi ajutise sõjaväelise auastme alates 14. novembrist 2018.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> 64. Ajutise sõjaväelise auastme andmine 2018-10-16T05:08:32+00:00 2018-10-16T05:08:32+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14622-64-ajutise-sojavaeelise-auastme-andmine Vaike Siirus <p>Kaitseväe juhataja 12. oktoobril 2018 ettepanekul annan kapten Rando Kruusmaale majori ajutise sõjaväelise auastme alates 7. jaanuarist 2019.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Kaitseväe juhataja 12. oktoobril 2018 ettepanekul annan kapten Rando Kruusmaale majori ajutise sõjaväelise auastme alates 7. jaanuarist 2019.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> 63. Sõjaväelise auastme andmine 2018-10-16T05:06:22+00:00 2018-10-16T05:06:22+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14621-63-sojavaeelise-auastme-andmine Vaike Siirus <p>Kaitseväe juhataja 12. oktoobri 2018 ettepanekul annan major Margus Rebasele kolonelleitnandi sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Kaitseväe juhataja 12. oktoobri 2018 ettepanekul annan major Margus Rebasele kolonelleitnandi sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> 62. Ajutise sõjaväelise auastme andmine 2018-09-25T01:40:35+00:00 2018-09-25T01:40:35+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14573-2018-09-25-12-05-13 Administrator <p>Kaitseväe juhataja 19. septembri 2018 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis või rahvusvahelises organisatsioonis järgmistele tegevväelastele:</p> <p>kolonelleitnant Ahti Varblasele koloneli auastme,<br />major Meelis Jõemaale kolonelleitnandi,<br />leitnant Timo Leppikule kapteni auastme,<br />leitnant Margus Lumile kapteni auastme,<br />leitnant Edgar Paule kapteni auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Kaitseväe juhataja 19. septembri 2018 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis või rahvusvahelises organisatsioonis järgmistele tegevväelastele:</p> <p>kolonelleitnant Ahti Varblasele koloneli auastme,<br />major Meelis Jõemaale kolonelleitnandi,<br />leitnant Timo Leppikule kapteni auastme,<br />leitnant Margus Lumile kapteni auastme,<br />leitnant Edgar Paule kapteni auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> 61. Sõjaväelise auastme andmine 2018-09-25T01:40:05+00:00 2018-09-25T01:40:05+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14572-2018-09-25-12-03-32 Administrator <p>Kaitseväe juhataja 19. septembri 2018 ettepanekul annan Lemme Berkisele nooremleitnandi sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Kaitseväe juhataja 19. septembri 2018 ettepanekul annan Lemme Berkisele nooremleitnandi sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> 60. Sihtasutuse "Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu" nõukogu liikmete nimetamine 2018-09-25T01:39:19+00:00 2018-09-25T01:39:19+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14571-2018-09-25-12-02-00 Administrator <p>Sihtasutuse "Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu" nõukogu liikmete volituste lõppemise tõttu nimetan nõukogu liikmeteks:</p> <p>Väino Kaldoja, isikukood 35606250216, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;<br />Mart Noorma, isikukood 37303282712, elukoht Tartu, Eesti Vabariik;<br />Meelis Oidsalu, isikukood 37804050281, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;<br />Martin Saar, isikukood 38706040348, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;<br />Olga Temnikova, isikukood 48012010248, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;<br />Pirkko Valge, isikukood 47806100230, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.</p> <p>Alus: riigivaraseaduse § 81,<br />sihtasutuse "Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu" põhikirja p 3.5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Sihtasutuse "Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu" nõukogu liikmete volituste lõppemise tõttu nimetan nõukogu liikmeteks:</p> <p>Väino Kaldoja, isikukood 35606250216, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;<br />Mart Noorma, isikukood 37303282712, elukoht Tartu, Eesti Vabariik;<br />Meelis Oidsalu, isikukood 37804050281, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;<br />Martin Saar, isikukood 38706040348, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;<br />Olga Temnikova, isikukood 48012010248, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;<br />Pirkko Valge, isikukood 47806100230, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.</p> <p>Alus: riigivaraseaduse § 81,<br />sihtasutuse "Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu" põhikirja p 3.5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> 59. Ajutise sõjaväelise auastme andmine 2018-08-03T03:40:27+00:00 2018-08-03T03:40:27+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14483-2018-08-03-06-41-49 <p>Kaitseväe juhataja 30. juuli 2018 ettepanekul annan major Toomas Lumanile kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme kandideerimiseks ametikohale rahvusvahelises organisatsioonis ja seal töötamise ajaks.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 07.08.2018, 11</p> <p>Kaitseväe juhataja 30. juuli 2018 ettepanekul annan major Toomas Lumanile kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme kandideerimiseks ametikohale rahvusvahelises organisatsioonis ja seal töötamise ajaks.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 07.08.2018, 11</p> 58. T. Riisalo puhkusele lubamine 2018-07-13T19:00:00+00:00 2018-07-13T19:00:00+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14469-58-t-riisalo-puhkusele-lubamine <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 9 kalendripäevaks 23. juulist kuni 2. augustini 2018 ja 2018. aasta eest 3 kalendripäevaks 3. kuni 5. augustini 2018, kokku 14 kalendripäevaks.</p> <p>Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg 2.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 17.07.2018, 1</p> <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 9 kalendripäevaks 23. juulist kuni 2. augustini 2018 ja 2018. aasta eest 3 kalendripäevaks 3. kuni 5. augustini 2018, kokku 14 kalendripäevaks.</p> <p>Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg 2.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 17.07.2018, 1</p> 57. Sõjaväeliste auastmete andmine 2018-07-10T01:00:00+00:00 2018-07-10T01:00:00+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14462-2018-07-11-06-15-05 <p>Kaitseväe juhataja 9. juuli 2018 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele ja reservis olevatele isikutele:</p> <p><strong>kapten</strong></p> <p>Toomas Kariis</p> <p><strong>leitnant</strong></p> <p>Timo Alter<br />Martin Ilmjärv<br />Ivan Jakovlev<br />Anti Karask<br />Mati Pulver<br />Siim Rinken<br />Artur Schotter</p> <p><strong>nooremleitnant</strong></p> <p>Mart Sokk</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 13.07.2018, 2</p> <p>Kaitseväe juhataja 9. juuli 2018 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele ja reservis olevatele isikutele:</p> <p><strong>kapten</strong></p> <p>Toomas Kariis</p> <p><strong>leitnant</strong></p> <p>Timo Alter<br />Martin Ilmjärv<br />Ivan Jakovlev<br />Anti Karask<br />Mati Pulver<br />Siim Rinken<br />Artur Schotter</p> <p><strong>nooremleitnant</strong></p> <p>Mart Sokk</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 13.07.2018, 2</p> 56. Ajutise sõjaväelise auastme andmine 2018-07-09T19:00:00+00:00 2018-07-09T19:00:00+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14461-2018-07-11-06-11-50 <p>Kaitseväe juhataja 5. juuli 2018 ettepanekul annan major Martin Kukele kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis alates<br />16. juulist 2018.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 13.07.2018, 1</p> <p>Kaitseväe juhataja 5. juuli 2018 ettepanekul annan major Martin Kukele kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis alates<br />16. juulist 2018.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 13.07.2018, 1</p> 55. T. Riisalo puhkusele lubamine 2018-07-02T07:04:32+00:00 2018-07-02T07:04:32+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14448-55-t-riisalo-puhkusele-lubamine <p>1. Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 7 kalendripäevaks 9. kuni 15. juulini 2018.</p> <p>2. Direktorit asendab tema punktis 1 nimetatud puhkuse ajal Vabariigi Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.</p> <p>Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg 2.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 03.07.2018, 7</p> <p>1. Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 7 kalendripäevaks 9. kuni 15. juulini 2018.</p> <p>2. Direktorit asendab tema punktis 1 nimetatud puhkuse ajal Vabariigi Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.</p> <p>Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg 2.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 03.07.2018, 7</p> 54. Ajutise sõjaväelise auastme andmine 2018-06-19T06:16:46+00:00 2018-06-19T06:16:46+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14405-2018-06-19-09-18-22 <p>Kaitseväe juhataja 14. juuni 2018 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis või rahvusvahelises organisatsioonis järgmistele tegevväelastele:</p> <p>kaptenmajor Tarmo Sepale kaptenleitnandi auastme,<br />major Teet Laeksile kolonelleitnandi auastme,<br />major Rauno Leskovile kolonelleitnandi auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 21.06.2018, 1</p> <p>Kaitseväe juhataja 14. juuni 2018 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis või rahvusvahelises organisatsioonis järgmistele tegevväelastele:</p> <p>kaptenmajor Tarmo Sepale kaptenleitnandi auastme,<br />major Teet Laeksile kolonelleitnandi auastme,<br />major Rauno Leskovile kolonelleitnandi auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 21.06.2018, 1</p> 53. Sõjaväeliste auastmete andmine 2018-06-12T19:00:00+00:00 2018-06-12T19:00:00+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14370-2018-06-14-05-53-09 <p>Kaitseväe juhataja asetäitja 7. juuni 2018 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele ning reservis olevatele isikutele:</p> <p><strong>kolonelleitnant</strong></p> <p>Tarmo Luhaäär</p> <p><strong>major</strong></p> <p>Teet Laeks<br />Mati Parts<br />Rivo Zirk<br />Oliver Toomela<br />Rauno Viitmann</p> <p><strong>leitnant</strong></p> <p>Tarmo Friedenthal</p> <p><strong>nooremleitnant</strong></p> <p>Ranel Aberthal<br />Olari Albert<br />Raivo Alteberg<br />Risto Asusaar<br />Karl Alfred Baumeister<br />Roman Bõstrjantsev<br />Kalev Ellervee<br />Karl Gildemann<br />Urmas Glase<br />Mikk Golubtsov<br />Indrek Halilov<br />Sten Heinloo<br />Marek Härmask<br />Margo Ind<br />Kaidi Jõepera<br />Oliver Jõesaar<br />Tõnu Kalev<br />Germo Kalvet<br />Urmo Karpender<br />Martin Karro<br />Heini Kirs<br />Agnes Konrad<br />Märt Kozorezov<br />Oliver Kund<br />Ilja Kuprašvili<br />Sten Kusma<br />Ants Kutti<br />Karin Laugas<br />Sven Lauri<br />Kersti Leht<br />Silver Libe<br />Meelis Lille<br />Igor Ljapin<br />Anu Loss<br />Ronald Lumiste<br />Freddy Lättekivi<br />Mait Maiste<br />Joosep Meus<br />Kevin Must<br />Peeter Paul Mõtsküla<br />Timo Mõttus<br />Rainer Neemsalu<br />Igor Novitski<br />Taavi Oja<br />Taavi Ojandu<br />Tõnis Orumaa<br />Sander Ott<br />Rauno Padari<br />Kalle Palling<br />Sander Peetsmann<br />Rauno Pettai<br />Kristo Pihlak<br />Ivo Pure<br />Triin Puusepp<br />Madli Pärnik<br />Madis Pärnpuu<br />Eero Rahamägi<br />Randel Raidmets<br />Siim Rammus<br />Joosep Randoja<br />Randar Rannak<br />Anniki Rebane<br />Taavi Rõivas<br />Mart Saar<br />Silver Salla<br />Oliver Simmerman<br />Mihkel Sirel<br />Gertu Soldan<br />Fred-Erik Štarkov<br />Daisi Želizko<br />Martin Taal<br />Mihkel Tamm<br />Margus Tammekivi<br />Gert Tasang<br />Tanel Terner<br />Andres Tiik<br />Kaarel Tinn<br />Merrit Toombu<br />Daily Torn<br />Vitali Tšakirov<br />Raigo Udeküll<br />Gert Urb<br />Urmo Urbus<br />Madis Vaikmaa<br />Kristjan Valmet</p> <p><strong>lipnik</strong></p> <p>Kermo Aasmäe<br />Rait Altmäe<br />Henri Ausmees<br />Rasmus Bamberg<br />Tõnis Edela<br />Rauno Hollo<br />Erik Jaanimäe<br />Rauno Jõgi<br />Karl Kask<br />Ivar Keerpalu<br />Rainer Kelk<br />Kaur Keller<br />Mart Erik Kermes<br />Karl Kimmel<br />Rait Kivi<br />Ingmar Kogri<br />Jan-Eric Kreitsman<br />Jakob Emil Kross<br />Rain Laanemets<br />Renno Laaniste<br />Petri-Jaan Lahtvee<br />Mauri Levandi<br />Raimond Liiskmann<br />Lauri Lind<br />Mart Lättekivi<br />Anton Malkovski<br />Artur Meier<br />Janno Melotškov<br />Magnus Mikko<br />Markus Muuk<br />Kristjan Mägi<br />Allar Mällo<br />Rasmus Marcus Nõmme<br />Anders Nõu<br />Frank Gennert Osula<br />Siim Palu<br />Taavo-Patrik Pandis<br />Joosep Perandi<br />Hans Harald Pilv<br />Kristjan Pint<br />Joonas Põder<br />Samuel Põldaru<br />Rudolf Põldma<br />Risto Põlluste<br />Sander Päeren<br />Laur Pärn<br />Ranno Rajaste<br />Mihkel Rand<br />Marken Raudnagel<br />Martin Raudsepp<br />Romet Raun<br />Rihard Reimaa<br />Priit Robas<br />Deniss Samoilov<br />Johannes Seeder<br />Igor Skvortsov<br />Mihkel Stamm<br />Sergei Stukov<br />Robin Sõlg<br />Andreas Tali<br />Taavi Tali<br />Ragner Tallermaa<br />Erik Tamberg<br />Mihkel Tamm<br />Erki Teder<br />Timo Tiirats<br />Ott Olaf Trink<br />Ringo Vainlo<br />Taavi Valgerist<br />Mikk Varjas<br />Kristjan Vigla<br />Edgar Voit</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 15.06.2018,2</p> <p>Kaitseväe juhataja asetäitja 7. juuni 2018 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele ning reservis olevatele isikutele:</p> <p><strong>kolonelleitnant</strong></p> <p>Tarmo Luhaäär</p> <p><strong>major</strong></p> <p>Teet Laeks<br />Mati Parts<br />Rivo Zirk<br />Oliver Toomela<br />Rauno Viitmann</p> <p><strong>leitnant</strong></p> <p>Tarmo Friedenthal</p> <p><strong>nooremleitnant</strong></p> <p>Ranel Aberthal<br />Olari Albert<br />Raivo Alteberg<br />Risto Asusaar<br />Karl Alfred Baumeister<br />Roman Bõstrjantsev<br />Kalev Ellervee<br />Karl Gildemann<br />Urmas Glase<br />Mikk Golubtsov<br />Indrek Halilov<br />Sten Heinloo<br />Marek Härmask<br />Margo Ind<br />Kaidi Jõepera<br />Oliver Jõesaar<br />Tõnu Kalev<br />Germo Kalvet<br />Urmo Karpender<br />Martin Karro<br />Heini Kirs<br />Agnes Konrad<br />Märt Kozorezov<br />Oliver Kund<br />Ilja Kuprašvili<br />Sten Kusma<br />Ants Kutti<br />Karin Laugas<br />Sven Lauri<br />Kersti Leht<br />Silver Libe<br />Meelis Lille<br />Igor Ljapin<br />Anu Loss<br />Ronald Lumiste<br />Freddy Lättekivi<br />Mait Maiste<br />Joosep Meus<br />Kevin Must<br />Peeter Paul Mõtsküla<br />Timo Mõttus<br />Rainer Neemsalu<br />Igor Novitski<br />Taavi Oja<br />Taavi Ojandu<br />Tõnis Orumaa<br />Sander Ott<br />Rauno Padari<br />Kalle Palling<br />Sander Peetsmann<br />Rauno Pettai<br />Kristo Pihlak<br />Ivo Pure<br />Triin Puusepp<br />Madli Pärnik<br />Madis Pärnpuu<br />Eero Rahamägi<br />Randel Raidmets<br />Siim Rammus<br />Joosep Randoja<br />Randar Rannak<br />Anniki Rebane<br />Taavi Rõivas<br />Mart Saar<br />Silver Salla<br />Oliver Simmerman<br />Mihkel Sirel<br />Gertu Soldan<br />Fred-Erik Štarkov<br />Daisi Želizko<br />Martin Taal<br />Mihkel Tamm<br />Margus Tammekivi<br />Gert Tasang<br />Tanel Terner<br />Andres Tiik<br />Kaarel Tinn<br />Merrit Toombu<br />Daily Torn<br />Vitali Tšakirov<br />Raigo Udeküll<br />Gert Urb<br />Urmo Urbus<br />Madis Vaikmaa<br />Kristjan Valmet</p> <p><strong>lipnik</strong></p> <p>Kermo Aasmäe<br />Rait Altmäe<br />Henri Ausmees<br />Rasmus Bamberg<br />Tõnis Edela<br />Rauno Hollo<br />Erik Jaanimäe<br />Rauno Jõgi<br />Karl Kask<br />Ivar Keerpalu<br />Rainer Kelk<br />Kaur Keller<br />Mart Erik Kermes<br />Karl Kimmel<br />Rait Kivi<br />Ingmar Kogri<br />Jan-Eric Kreitsman<br />Jakob Emil Kross<br />Rain Laanemets<br />Renno Laaniste<br />Petri-Jaan Lahtvee<br />Mauri Levandi<br />Raimond Liiskmann<br />Lauri Lind<br />Mart Lättekivi<br />Anton Malkovski<br />Artur Meier<br />Janno Melotškov<br />Magnus Mikko<br />Markus Muuk<br />Kristjan Mägi<br />Allar Mällo<br />Rasmus Marcus Nõmme<br />Anders Nõu<br />Frank Gennert Osula<br />Siim Palu<br />Taavo-Patrik Pandis<br />Joosep Perandi<br />Hans Harald Pilv<br />Kristjan Pint<br />Joonas Põder<br />Samuel Põldaru<br />Rudolf Põldma<br />Risto Põlluste<br />Sander Päeren<br />Laur Pärn<br />Ranno Rajaste<br />Mihkel Rand<br />Marken Raudnagel<br />Martin Raudsepp<br />Romet Raun<br />Rihard Reimaa<br />Priit Robas<br />Deniss Samoilov<br />Johannes Seeder<br />Igor Skvortsov<br />Mihkel Stamm<br />Sergei Stukov<br />Robin Sõlg<br />Andreas Tali<br />Taavi Tali<br />Ragner Tallermaa<br />Erik Tamberg<br />Mihkel Tamm<br />Erki Teder<br />Timo Tiirats<br />Ott Olaf Trink<br />Ringo Vainlo<br />Taavi Valgerist<br />Mikk Varjas<br />Kristjan Vigla<br />Edgar Voit</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 15.06.2018,2</p> 52. Ajutise sõjaväelise auastme andmine 2018-06-11T03:13:00+00:00 2018-06-11T03:13:00+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14360-2018-06-11-06-14-16 <p>Kaitseväe juhataja 5. juuni 2018 ettepanekul annan kapten Kristjan Karistile majori ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis alates 1. juulist 2018.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatd RT III, 12.06.2018, 3</p> <p>Kaitseväe juhataja 5. juuni 2018 ettepanekul annan kapten Kristjan Karistile majori ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis alates 1. juulist 2018.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatd RT III, 12.06.2018, 3</p> 51. Muudatuse tegemine sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogus 2018-05-15T19:00:00+00:00 2018-05-15T19:00:00+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14297-2018-05-17-08-42-16 <p>Nimetan sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:<br />Triin Vihalemm, 46802222723, elukoht Tartu, Eesti Vabariik.</p> <p>Alus: riigivara seaduse § 81;<br />sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 19.05.2018, 1</p> <p>Nimetan sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:<br />Triin Vihalemm, 46802222723, elukoht Tartu, Eesti Vabariik.</p> <p>Alus: riigivara seaduse § 81;<br />sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 19.05.2018, 1</p> 50. Ajutise sõjaväelise auastme andmine 2018-05-08T05:30:13+00:00 2018-05-08T05:30:13+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14283-2018-05-08-08-32-10 <p>Kaitseväe juhataja 24. aprilli ja 4. mai 2018 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis või rahvusvahelises organisatsioonis järgmistele tegevväelastele:</p> <p>kolonelleitnant Rain Janole koloneli auastme,<br />kolonelleitnant Targo Lustile koloneli auastme,<br />kaptenmajor Tarmo Sepale kaptenleitnandi auastme,<br />kapten Ivo Peetsile majori auastme,<br />leitnant Timo Leppikule kapteni auastme,<br />nooremleitnant Erle Porrosonile leitnandi auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 09.05.2018, 3</p> <p>Kaitseväe juhataja 24. aprilli ja 4. mai 2018 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis või rahvusvahelises organisatsioonis järgmistele tegevväelastele:</p> <p>kolonelleitnant Rain Janole koloneli auastme,<br />kolonelleitnant Targo Lustile koloneli auastme,<br />kaptenmajor Tarmo Sepale kaptenleitnandi auastme,<br />kapten Ivo Peetsile majori auastme,<br />leitnant Timo Leppikule kapteni auastme,<br />nooremleitnant Erle Porrosonile leitnandi auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 09.05.2018, 3</p> 49. T. Riisalo puhkusele lubamine 2018-03-20T05:33:11+00:00 2018-03-20T05:33:11+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14175-49-t-riisalo-puhkusele-lubamine <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 2 kalendripäevaks 22. kuni 23. märtsini 2018.</p> <p>Alus: T. Riisalo avaldus</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 22.03.2018, 1</p> <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 2 kalendripäevaks 22. kuni 23. märtsini 2018.</p> <p>Alus: T. Riisalo avaldus</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 22.03.2018, 1</p> 48. P. Nettanile ajutise sõjaväelise auastme andmine 2018-03-19T10:49:14+00:00 2018-03-19T10:49:14+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14172-2018-03-19-12-50-43 <p>Kaitseväe juhataja 23. veebruari 2018 ettepanekul annan leitnant Pauliine Nettanile kapteni ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 20.03.2018, 5</p> <p>Kaitseväe juhataja 23. veebruari 2018 ettepanekul annan leitnant Pauliine Nettanile kapteni ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 20.03.2018, 5</p> 47. Sõjaväelise auastme andmine 2018-02-14T14:00:00+00:00 2018-02-14T14:00:00+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14123-2018-02-15-06-28-32 <p>Kaitseväe juhataja 9. veebruari 2018 ettepanekul annan sõjaväelise auastme kolonel alljärgnevatele tegevväelastele:</p> <p>Toomas Susi<br />Mati Tikerpuu</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 16.02.2018, 4</p> <p>Kaitseväe juhataja 9. veebruari 2018 ettepanekul annan sõjaväelise auastme kolonel alljärgnevatele tegevväelastele:</p> <p>Toomas Susi<br />Mati Tikerpuu</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 16.02.2018, 4</p> 46. Sõjaväeliste auastmete andmine 2018-02-14T07:47:31+00:00 2018-02-14T07:47:31+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14119-2018-02-14-09-50-39 <p>Kaitseväe juhataja 9. veebruari 2018 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele reservis olevatele isikutele:</p> <p><strong>major</strong></p> <p>Andre Lilleleht<br />Raivo Ott<br />Vallo Toomet</p> <p><strong>kapten</strong></p> <p>Mihkel Helemaa<br />Margus Kalda<br />Kristo Kask<br />Triinu Keskpaik<br />Lauri Lemming<br />Tarmo Niinepuu<br />Vassili Novak<br />Kuido Nõmm<br />Andrus Padar<br />Anton Pratkunas<br />Alo Rull<br />Arno Ruusalepp<br />Laur Särg<br />René Värk</p> <p><strong>vanemleitnant</strong></p> <p>Vaido Luks</p> <p><strong>leitnant</strong></p> <p>Andres Alver<br />Toomas Kask<br />Andres Kink<br />Lembit Kirs<br />Priit Lahi<br />Elmo Mölder<br />Marek Rahu<br />Kuldar Rahuorg<br />Helen Sang<br />Art Soonets<br />Priit Soosaar<br />Kristiina Valgi-Kopti<br />Tanel Viks</p> <p><strong>nooremleitnant</strong></p> <p>Laura Aus<br />Siim Illopmägi<br />Janno Isat<br />Ramon Jakobs<br />Martin Jaško<br />Gert Kaju<br />Henri Kaljumäe<br />Martin Karmin<br />Tõnu Kõrge<br />Erik Laido<br />Johann Langemets<br />Simo Lindmaa<br />Martin Lokk<br />Mart Luik<br />Kaur Lumiste<br />Martin Meitern<br />Arli Mändmets<br />Kurmet Müürsepp<br />Marek Nisuma<br />Daniel Nüüd<br />Alar Olup<br />Pelle Peek<br />Riho Pihelpuu<br />Boris Polov<br />Raivo Prank<br />Peep Purje<br />Kristjan Pütsep<br />Mario Reiman<br />Tanel Ringo<br />Elar Sarik<br />Andrus Sepp<br />Taniel Suvi<br />Siim Suviorg<br />Aleksandra Zaverjuhha<br />Tauno Tilk<br />Tarmo Täht<br />Märten Veskimäe</p> <p><strong>lipnik</strong></p> <p>Siim Adamson<br />Jan Bogdanov<br />Sten Hoolma<br />Mihkel Jõe<br />Enrico Kaasik<br />Alari Kais<br />Andres Kimber<br />Sander Kiviselg<br />Karl Erik Kotkas<br />Lauri Kriisa<br />Aivar Krusta<br />Gerd Kukk<br />Gevin Kutšerjavõi<br />Markko Lember<br />Urve Loit<br />Süüne Mäll<br />Ain Nurmla<br />Rain Nõmmik<br />Tanel Palmroos<br />Henry Reitelmann<br />Reimo Rüütel<br />Ringo Sillamaa<br />Björn-Olaf Sommer<br />Siim Vilba</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 16.02.2018, 3</p> <p>Kaitseväe juhataja 9. veebruari 2018 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele reservis olevatele isikutele:</p> <p><strong>major</strong></p> <p>Andre Lilleleht<br />Raivo Ott<br />Vallo Toomet</p> <p><strong>kapten</strong></p> <p>Mihkel Helemaa<br />Margus Kalda<br />Kristo Kask<br />Triinu Keskpaik<br />Lauri Lemming<br />Tarmo Niinepuu<br />Vassili Novak<br />Kuido Nõmm<br />Andrus Padar<br />Anton Pratkunas<br />Alo Rull<br />Arno Ruusalepp<br />Laur Särg<br />René Värk</p> <p><strong>vanemleitnant</strong></p> <p>Vaido Luks</p> <p><strong>leitnant</strong></p> <p>Andres Alver<br />Toomas Kask<br />Andres Kink<br />Lembit Kirs<br />Priit Lahi<br />Elmo Mölder<br />Marek Rahu<br />Kuldar Rahuorg<br />Helen Sang<br />Art Soonets<br />Priit Soosaar<br />Kristiina Valgi-Kopti<br />Tanel Viks</p> <p><strong>nooremleitnant</strong></p> <p>Laura Aus<br />Siim Illopmägi<br />Janno Isat<br />Ramon Jakobs<br />Martin Jaško<br />Gert Kaju<br />Henri Kaljumäe<br />Martin Karmin<br />Tõnu Kõrge<br />Erik Laido<br />Johann Langemets<br />Simo Lindmaa<br />Martin Lokk<br />Mart Luik<br />Kaur Lumiste<br />Martin Meitern<br />Arli Mändmets<br />Kurmet Müürsepp<br />Marek Nisuma<br />Daniel Nüüd<br />Alar Olup<br />Pelle Peek<br />Riho Pihelpuu<br />Boris Polov<br />Raivo Prank<br />Peep Purje<br />Kristjan Pütsep<br />Mario Reiman<br />Tanel Ringo<br />Elar Sarik<br />Andrus Sepp<br />Taniel Suvi<br />Siim Suviorg<br />Aleksandra Zaverjuhha<br />Tauno Tilk<br />Tarmo Täht<br />Märten Veskimäe</p> <p><strong>lipnik</strong></p> <p>Siim Adamson<br />Jan Bogdanov<br />Sten Hoolma<br />Mihkel Jõe<br />Enrico Kaasik<br />Alari Kais<br />Andres Kimber<br />Sander Kiviselg<br />Karl Erik Kotkas<br />Lauri Kriisa<br />Aivar Krusta<br />Gerd Kukk<br />Gevin Kutšerjavõi<br />Markko Lember<br />Urve Loit<br />Süüne Mäll<br />Ain Nurmla<br />Rain Nõmmik<br />Tanel Palmroos<br />Henry Reitelmann<br />Reimo Rüütel<br />Ringo Sillamaa<br />Björn-Olaf Sommer<br />Siim Vilba</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 16.02.2018, 3</p> 45. Sõjaväeliste auastmete andmine 2018-02-14T07:42:16+00:00 2018-02-14T07:42:16+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14118-2018-02-14-09-47-24 <p>Kaitseväe juhataja 9. veebruari 2018 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele:</p> <p><strong>kolonel</strong></p> <p>Kalev Koidumäe<br />Margus Koplimägi<br />Vitali Lokk<br />Leon Meier<br />Ain Rekkand</p> <p><strong>mereväekapten</strong></p> <p>Roman Lukas</p> <p><strong>kolonelleitnant</strong></p> <p>Priit Averkin<br />Tarvi Juus<br />Riivo Järveots<br />Raul Järviste<br />Ants Kiviselg<br />Toomas Kojus<br />Gustav Kutsar<br />Peeter Kõiv<br />Kaido Lainjärv<br />Vallo Laul<br />Indrek Lilleorg<br />Tarvo Luga<br />Maanus Nigul<br />Meelis Pernits<br />Kuido Pettai<br />Rainer Pihlakas<br />Vesse Põder<br />Keiu Püümets<br />Andres Rekker<br />Aivar Sarapik<br />Tarmo Sütt<br />Janek Zõbin<br />Meelis Vilippus</p> <p><strong>kaptenleitnant</strong></p> <p>Liivo Laanetu<br />Arto Reinmaa<br />Rain Terras</p> <p><strong>major</strong></p> <p>Janek Aasma<br />Arvo Jõesalu<br />Kaimo Jürnas<br />Kaupo Kaiv<br />Karel Kattai<br />Agur Kibur<br />Madis Koosa<br />Ken Kärg<br />Meelis Kütt<br />Kristjan Leimann<br />Lembit Mitt<br />Rain Muru<br />Martin Mäepere<br />Viljar Niinepuu<br />Kalev Piirisild<br />Marko Pungar<br />Veiko Raaper<br />Toomas Rebo<br />Magnus-Valdemar Saar<br />Andres Sarits<br />Oliver Sassi<br />Vaido Siska<br />Sulev Taimur<br />Taavi Talunik<br />Ove Tornius<br />Uko Valtenberg<br />Mirko Volmer</p> <p><strong>kaptenmajor</strong></p> <p>Ermo Jeedas<br />Marek Mardo<br />Indrek Reinbach<br />Ardo Riibon<br />Lars Riisalu</p> <p><strong>kapten</strong></p> <p>Jaanis Einiste<br />Aron Haljaste<br />Lembit Hiie<br />Pille Joala<br />Jakob Jõgi<br />Joonas Jõpiselg<br />Jaanus Jürgenstein<br />Karl Kalamees<br />Kaspar Kalmus<br />Andres Kangro<br />Kuldar-Valdo Karula<br />Karl-Erik Kirschbaum<br />Ülar Laaneoja<br />Rainer Lõhmus<br />Kristel Maasikmets<br />Lauri Malsroos<br />Silver Mäe<br />Martin Mändla<br />Indrek Mölder<br />Indrek Naaris<br />Margus Noormägi<br />Rene Nurmse<br />Kristo Nõu<br />Kaupo Ots<br />Tanel Põldsepp<br />Tõnis Pärn<br />Alo Pärnasalu<br />Ragnar Rannamets<br />Rene Rebane<br />Ülle Russe<br />Tarvo Räbokon<br />Ivar Samusenko<br />Andres Seppel<br />Tiina Sisask<br />Allan Survo<br />Egon Tangsoo<br />Raigner Tuul<br />Kalle Täht<br />Meelis Uibo<br />Aivo Vahemets<br />Karl Õunapuu</p> <p><strong>vanemleitnant</strong></p> <p>Sander Soosaar<br />Märt Uuemaa</p> <p><strong>leitnant</strong></p> <p>Janika Aav<br />Georg Allik<br />Silver Altmäe<br />Siim Assi<br />Mikk Haabma<br />Marko Heinloo<br />Tanel Heinrichsen<br />Alar Hutrov<br />Valdo Hälvin<br />Mati Jänes<br />Indrek Kaik<br />Janari Kasemets<br />Oliver Kelder<br />Kenn Keäri<br />Artur Kiri<br />Oskar Kivisiv<br />Taniel Klettenberg<br />Rene Koger<br />Aleksandr Kravtšuk<br />Pjotr Kravtšuk<br />Marko Leibenau<br />Aso Licht<br />Lauri Linntamm<br />Roman Liskin<br />Alex Luik<br />Agnes Lukats<br />Triin Mets<br />Kristjan Muuli<br />Lauri Mäepalu<br />Pauliine Nettan<br />Martin Niinepuu<br />Tarmo Normak<br />Nils Norralt<br />Oliwer Nõlvak<br />Allar Olesk<br />Viljar Pettai<br />Raino-Andre Pius<br />Sven Pruel<br />Ingemar Randviir<br />Martin Rooni<br />Jaak-Joseph Rumvolt<br />Margus Rätsep<br />Sulo Seim<br />Mart Sildnik<br />Marko Simmul<br />Krister Sooväli<br />Maria-Elisabeth Talvistu<br />Alari Tihkan<br />Karl Toomet<br />Ott Tsvetkov<br />Tõnis Tulp<br />Andre Uibos<br />Allar Vallaots<br />Janno Õsso</p> <p>Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 16.02.2018, 2</p> <p>Kaitseväe juhataja 9. veebruari 2018 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele:</p> <p><strong>kolonel</strong></p> <p>Kalev Koidumäe<br />Margus Koplimägi<br />Vitali Lokk<br />Leon Meier<br />Ain Rekkand</p> <p><strong>mereväekapten</strong></p> <p>Roman Lukas</p> <p><strong>kolonelleitnant</strong></p> <p>Priit Averkin<br />Tarvi Juus<br />Riivo Järveots<br />Raul Järviste<br />Ants Kiviselg<br />Toomas Kojus<br />Gustav Kutsar<br />Peeter Kõiv<br />Kaido Lainjärv<br />Vallo Laul<br />Indrek Lilleorg<br />Tarvo Luga<br />Maanus Nigul<br />Meelis Pernits<br />Kuido Pettai<br />Rainer Pihlakas<br />Vesse Põder<br />Keiu Püümets<br />Andres Rekker<br />Aivar Sarapik<br />Tarmo Sütt<br />Janek Zõbin<br />Meelis Vilippus</p> <p><strong>kaptenleitnant</strong></p> <p>Liivo Laanetu<br />Arto Reinmaa<br />Rain Terras</p> <p><strong>major</strong></p> <p>Janek Aasma<br />Arvo Jõesalu<br />Kaimo Jürnas<br />Kaupo Kaiv<br />Karel Kattai<br />Agur Kibur<br />Madis Koosa<br />Ken Kärg<br />Meelis Kütt<br />Kristjan Leimann<br />Lembit Mitt<br />Rain Muru<br />Martin Mäepere<br />Viljar Niinepuu<br />Kalev Piirisild<br />Marko Pungar<br />Veiko Raaper<br />Toomas Rebo<br />Magnus-Valdemar Saar<br />Andres Sarits<br />Oliver Sassi<br />Vaido Siska<br />Sulev Taimur<br />Taavi Talunik<br />Ove Tornius<br />Uko Valtenberg<br />Mirko Volmer</p> <p><strong>kaptenmajor</strong></p> <p>Ermo Jeedas<br />Marek Mardo<br />Indrek Reinbach<br />Ardo Riibon<br />Lars Riisalu</p> <p><strong>kapten</strong></p> <p>Jaanis Einiste<br />Aron Haljaste<br />Lembit Hiie<br />Pille Joala<br />Jakob Jõgi<br />Joonas Jõpiselg<br />Jaanus Jürgenstein<br />Karl Kalamees<br />Kaspar Kalmus<br />Andres Kangro<br />Kuldar-Valdo Karula<br />Karl-Erik Kirschbaum<br />Ülar Laaneoja<br />Rainer Lõhmus<br />Kristel Maasikmets<br />Lauri Malsroos<br />Silver Mäe<br />Martin Mändla<br />Indrek Mölder<br />Indrek Naaris<br />Margus Noormägi<br />Rene Nurmse<br />Kristo Nõu<br />Kaupo Ots<br />Tanel Põldsepp<br />Tõnis Pärn<br />Alo Pärnasalu<br />Ragnar Rannamets<br />Rene Rebane<br />Ülle Russe<br />Tarvo Räbokon<br />Ivar Samusenko<br />Andres Seppel<br />Tiina Sisask<br />Allan Survo<br />Egon Tangsoo<br />Raigner Tuul<br />Kalle Täht<br />Meelis Uibo<br />Aivo Vahemets<br />Karl Õunapuu</p> <p><strong>vanemleitnant</strong></p> <p>Sander Soosaar<br />Märt Uuemaa</p> <p><strong>leitnant</strong></p> <p>Janika Aav<br />Georg Allik<br />Silver Altmäe<br />Siim Assi<br />Mikk Haabma<br />Marko Heinloo<br />Tanel Heinrichsen<br />Alar Hutrov<br />Valdo Hälvin<br />Mati Jänes<br />Indrek Kaik<br />Janari Kasemets<br />Oliver Kelder<br />Kenn Keäri<br />Artur Kiri<br />Oskar Kivisiv<br />Taniel Klettenberg<br />Rene Koger<br />Aleksandr Kravtšuk<br />Pjotr Kravtšuk<br />Marko Leibenau<br />Aso Licht<br />Lauri Linntamm<br />Roman Liskin<br />Alex Luik<br />Agnes Lukats<br />Triin Mets<br />Kristjan Muuli<br />Lauri Mäepalu<br />Pauliine Nettan<br />Martin Niinepuu<br />Tarmo Normak<br />Nils Norralt<br />Oliwer Nõlvak<br />Allar Olesk<br />Viljar Pettai<br />Raino-Andre Pius<br />Sven Pruel<br />Ingemar Randviir<br />Martin Rooni<br />Jaak-Joseph Rumvolt<br />Margus Rätsep<br />Sulo Seim<br />Mart Sildnik<br />Marko Simmul<br />Krister Sooväli<br />Maria-Elisabeth Talvistu<br />Alari Tihkan<br />Karl Toomet<br />Ott Tsvetkov<br />Tõnis Tulp<br />Andre Uibos<br />Allar Vallaots<br />Janno Õsso</p> <p>Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 16.02.2018, 2</p> 44. Sõjaväelise auastme andmine 2018-02-14T07:40:29+00:00 2018-02-14T07:40:29+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/14117-2018-02-14-09-42-07 <p>Kaitseväe juhataja 5. veebruari 2018 ettepanekul annan brigaadikindralitele Martin Heremile ja Indrek Sirelile kindralmajori sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 16.02.2018, 1</p> <p>Kaitseväe juhataja 5. veebruari 2018 ettepanekul annan brigaadikindralitele Martin Heremile ja Indrek Sirelile kindralmajori sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 16.02.2018, 1</p> 43. Ajutise sõjaväelise auastme andmine 2018-01-31T11:00:00+00:00 2018-01-31T11:00:00+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13923-2018-02-01-07-10-51 <p>Kaitseväe peastaabi ülema Kaitseväe juhataja ülesannetes 24. jaanuari 2018 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis järgmistele tegevväelastele:</p> <p>kapten Kristjan Leimannile majori auastme,<br />kapten Andrus Põldmale majori auastme,<br />leitnant Anders Kokkale kapteni auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 02.02.2018, 2</p> <p>Kaitseväe peastaabi ülema Kaitseväe juhataja ülesannetes 24. jaanuari 2018 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis järgmistele tegevväelastele:</p> <p>kapten Kristjan Leimannile majori auastme,<br />kapten Andrus Põldmale majori auastme,<br />leitnant Anders Kokkale kapteni auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 02.02.2018, 2</p> 42. T. Riisalo puhkusele lubamine 2018-01-30T20:00:00+00:00 2018-01-30T20:00:00+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13922-42-t-riisalo-puhkusele-lubamine <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 2 kalendripäevaks 1. kuni 2. veebruarini 2018.</p> <p>Alus: T. Riisalo avaldus</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 02.02.2018, 1</p> <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 2 kalendripäevaks 1. kuni 2. veebruarini 2018.</p> <p>Alus: T. Riisalo avaldus</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 02.02.2018, 1</p> 41. T. Riisalo palga määramine 2018-01-25T10:14:31+00:00 2018-01-25T10:14:31+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13912-2018-01-25-12-15-56 <p>Määran Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipalgaks 4400 eurot kuus alates 1. jaanuarist 2018.</p> <p>Alus: avaliku teenistuse seaduse § 34 lg 1, § 61 lg 2.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 30.01.2018, 2</p> <p>Määran Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipalgaks 4400 eurot kuus alates 1. jaanuarist 2018.</p> <p>Alus: avaliku teenistuse seaduse § 34 lg 1, § 61 lg 2.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 30.01.2018, 2</p> 40. Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmete nimetamine 2018-01-04T20:00:00+00:00 2018-01-04T20:00:00+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13878-2018-01-08-11-23-35 <p>Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:</p> <p>Andres Kütt, 37508166515, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik,<br />Ülar Mark, 36802120210, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.</p> <p>Alus: riigivara seaduse § 81,<br />Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 05.01.2018, 1</p> <p>Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:</p> <p>Andres Kütt, 37508166515, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik,<br />Ülar Mark, 36802120210, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.</p> <p>Alus: riigivara seaduse § 81,<br />Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 05.01.2018, 1</p> 39. T. Riisalole preemia määramine 2017-12-21T20:00:00+00:00 2017-12-21T20:00:00+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13877-2018-01-08-11-20-30 <p>Maksta Vabariigi Presidendi Kantselei direktorile Tiit Riisalole preemiat erakordsete teenistusalaste saavutuste eest 3000 euro ulatuses.</p> <p>Alus: avaliku teenistuse seaduse § 61 lg 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 27.12.2017, 6</p> <p>Maksta Vabariigi Presidendi Kantselei direktorile Tiit Riisalole preemiat erakordsete teenistusalaste saavutuste eest 3000 euro ulatuses.</p> <p>Alus: avaliku teenistuse seaduse § 61 lg 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 27.12.2017, 6</p> 38. T. Riisalo puhkusele lubamine 2017-12-18T12:40:33+00:00 2017-12-18T12:40:33+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13832-38-t-riisalo-puhkusele-lubamine <p>1. Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 6 kalendripäevaks 2. kuni 7. jaanuarini 2018.</p> <p>2. Direktorit asendab tema puhkuse ajal Vabariigi Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.</p> <p>Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg 2,<br />T. Riisalo avaldus.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>1. Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 6 kalendripäevaks 2. kuni 7. jaanuarini 2018.</p> <p>2. Direktorit asendab tema puhkuse ajal Vabariigi Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.</p> <p>Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg 2,<br />T. Riisalo avaldus.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> 37. Sõjaväelise auastme andmine 2017-12-14T10:27:06+00:00 2017-12-14T10:27:06+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13815-2017-12-14-12-28-40 <p>Kaitseväe juhataja 6. detsembri 2017 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele kaitseväelastele:</p> <p>Aigo Allmäe<br />Ahti Habanen<br />Eerik Heldna<br />Tarmo Metus</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1 ja § 22 lg 4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Kaitseväe juhataja 6. detsembri 2017 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele kaitseväelastele:</p> <p>Aigo Allmäe<br />Ahti Habanen<br />Eerik Heldna<br />Tarmo Metus</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1 ja § 22 lg 4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> 36. Ajutise sõjaväelise auastme andmine 2017-12-14T10:25:36+00:00 2017-12-14T10:25:36+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13814-2017-12-14-12-26-57 <p>Kaitseväe juhataja 6. detsembri 2017 ettepanekul annan kolonelleitnant Toomas Mölsile teenistuse ajaks välisriigis koloneli ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Kaitseväe juhataja 6. detsembri 2017 ettepanekul annan kolonelleitnant Toomas Mölsile teenistuse ajaks välisriigis koloneli ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> 35. Sõjaväelise auastme andmine 2017-12-10T07:03:38+00:00 2017-12-10T07:03:38+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13810-2017-12-10-09-05-58 <p>Kaitseväe juhataja 9. detsembri 2017 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele reservis olevatele isikutele:</p> <p>Ingmar Daub<br />Karl Jaago<br />Merten Jõema<br />Taavi Jõgeva<br />Heigo Kingsepp<br />Ivar Mai<br />Marko Oppar<br />Karl Hendrik Palm<br />Jürmo Piberman<br />Siim Pille<br />Tarmo Unt<br />Ants Vill</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1 ja § 22 lg 4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Kaitseväe juhataja 9. detsembri 2017 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele reservis olevatele isikutele:</p> <p>Ingmar Daub<br />Karl Jaago<br />Merten Jõema<br />Taavi Jõgeva<br />Heigo Kingsepp<br />Ivar Mai<br />Marko Oppar<br />Karl Hendrik Palm<br />Jürmo Piberman<br />Siim Pille<br />Tarmo Unt<br />Ants Vill</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1 ja § 22 lg 4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> 34. Ajutise sõjaväelise auastme andmine 2017-11-21T06:10:19+00:00 2017-11-21T06:10:19+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13756-2017-11-21-08-11-41 <p>Kaitseväe juhataja 14. novembri 2017 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme järgmistele tegevväelastele:</p> <p>kapten Margus Mikule majori auastme,<br />nooremleitnant Erkki Tuulele leitnandi auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 22.11.2017, 9</p> <p>Kaitseväe juhataja 14. novembri 2017 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme järgmistele tegevväelastele:</p> <p>kapten Margus Mikule majori auastme,<br />nooremleitnant Erkki Tuulele leitnandi auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 22.11.2017, 9</p> 33. T. Riisalo puhkusele lubamine 2017-10-29T20:00:00+00:00 2017-10-29T20:00:00+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13685-33-t-riisalo-puhkusele-lubamine <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 8 kalendripäevaks 3. kuni 10. novembrini 2017.</p> <p>Alus: T. Riisalo 28.10.2017 avaldus</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 01.11.2017, 1</p> <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 8 kalendripäevaks 3. kuni 10. novembrini 2017.</p> <p>Alus: T. Riisalo 28.10.2017 avaldus</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 01.11.2017, 1</p> 32. Ajutise sõjaväelise auastme andmine 2017-10-23T10:50:31+00:00 2017-10-23T10:50:31+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13665-2017-10-23-13-51-57 <p>Kaitseväe juhataja 20. oktoobri 2017 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme järgmistele tegevväelastele:</p> <p>kaptenleitnant Roman Lukasele mereväekapteni auastme,<br />kolonelleitnant Ain Rekkandile koloneli auastme,<br />kapten Maksim Dvorovile majori auastme,<br />leitnant Jelizaveta Kaledinale kapteni auastme,<br />leitnant Tiina Van Den Brinkile kapteni auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 25.10.2017, 1</p> <p>Kaitseväe juhataja 20. oktoobri 2017 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme järgmistele tegevväelastele:</p> <p>kaptenleitnant Roman Lukasele mereväekapteni auastme,<br />kolonelleitnant Ain Rekkandile koloneli auastme,<br />kapten Maksim Dvorovile majori auastme,<br />leitnant Jelizaveta Kaledinale kapteni auastme,<br />leitnant Tiina Van Den Brinkile kapteni auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 25.10.2017, 1</p> 31. Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikme nimetamine 2017-10-16T07:07:17+00:00 2017-10-16T07:07:17+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13642-2017-10-16-10-08-58 <p>Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:</p> <p>Urmo Kübar, isikukood 37803045210, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.</p> <p>Alus: riigivara seaduse § 81,<br />Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 17.10.2017</p> <p>Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:</p> <p>Urmo Kübar, isikukood 37803045210, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.</p> <p>Alus: riigivara seaduse § 81,<br />Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 17.10.2017</p> 30. Sõjaväelise auastme andmine 2017-10-04T11:00:48+00:00 2017-10-04T11:00:48+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13614-2017-10-04-14-02-27 <p>Kaitseväe juhataja 2. oktoobri 2017 ettepanekul annan:</p> <p>tegevväelasele reamees Ragnar-Toomas Kiburile kapteni sõjaväelise auastme,<br />tegevväelasele reamees Jelizaveta Kaledinale leitnandi sõjaväelise auastme,<br />reservis olevale Toomas Kornetile leitnandi sõjaväelise auastme,<br />reservis olevale Ellu Krikmannile leitnandi sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 06.10.2017, 1</p> <p>Kaitseväe juhataja 2. oktoobri 2017 ettepanekul annan:</p> <p>tegevväelasele reamees Ragnar-Toomas Kiburile kapteni sõjaväelise auastme,<br />tegevväelasele reamees Jelizaveta Kaledinale leitnandi sõjaväelise auastme,<br />reservis olevale Toomas Kornetile leitnandi sõjaväelise auastme,<br />reservis olevale Ellu Krikmannile leitnandi sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 06.10.2017, 1</p> 29. A. Vahemetsale ajutise sõjaväelise auastme andmine 2017-09-26T07:32:30+00:00 2017-09-26T07:32:30+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13594-2017-09-26-10-34-15 <p>Kaitseväe juhataja ülesannetes Kaitseväe juhataja asetäitja 22. septembri 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis leitnant Aivo Vahemetsale kapteni ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 27.09.2017, 4</p> <p>Kaitseväe juhataja ülesannetes Kaitseväe juhataja asetäitja 22. septembri 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis leitnant Aivo Vahemetsale kapteni ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 27.09.2017, 4</p> 28. R. Kruusmaale ajutise sõjaväelise auastme andmine 2017-09-06T19:00:00+00:00 2017-09-06T19:00:00+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13550-2017-09-13-08-56-43 <p>Kaitseväe juhataja ülesannetes Kaitseväe peastaabi ülema 4. septembri 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis kapten Rando Kruusmaale majori ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 08.09.2017, 3</p> <p>Kaitseväe juhataja ülesannetes Kaitseväe peastaabi ülema 4. septembri 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis kapten Rando Kruusmaale majori ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 08.09.2017, 3</p> 27. "Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse" muutmine 2017-08-30T07:50:28+00:00 2017-08-30T07:50:28+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13526-2017-08-30-10-52-13 <p>Muudan alates 1. septembrist 2017 Vabariigi Presidendi 25. veebruari 2013 käskkirjaga nr 31 kinnitatud „Vabariigi Presidendi Kantselei põhimäärust" (RT III 27.02.2013) järgnevalt:<br />1. Sõnastada põhimääruse punkt 3.4:<br />„3.4 Kantselei direktori äraolekul asendab teda siseosakonna juhataja."<br />2. Sõnastada põhimääruse punkt 3.5.1:<br />„3.5.1 juhib vahetult direktori nõuniku ning struktuuriüksuste juhtide kaudu struktuuriüksuste tööd";<br />3. Sõnastada põhimääruse punkti 4.1 esimene osalause:<br />„4.1 Kantselei struktuuriüksused ja nende põhiülesanded on:"<br />4. Sõnastada põhimääruse punkt 4.1.5:<br />„Kommunikatsiooniosakond - korraldab Vabariigi Presidendi meedia- ja sotsiaalmeediasuhtlust, Vabariigi Presidendi ja kantselei veebilehtede haldamist, Vabariigi Presidendiga seonduvat foto-, video- ja helisalvestamist ja arhiveerimist ning kantselei sisekommunikatsiooni"<br />5. Täiendada põhimäärust punktiga 4.1.7.5:<br />„4.1.7.5 ametist lahkunud presidendi teenindamist."<br />6. Täiendada põhimäärust punktidega 4.1.8 ja 4.1.9:<br />„4.1.8 Sekretariaat korraldab Vabariigi Presidendi ja kantselei teabe- ja dokumendihaldust, asjaajamist ja arhiivi;<br />4.1.9 Infotehnoloogia ja infoturbe talitus korraldab Vabariigi Presidendi ja kantselei telekommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaalast varustatust, arendamist ja kaitset."<br />7. Tunnistada kehtetuks punkt 4.1.6.</p> <p>Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 24 lg 2.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 01.09.2017, 1</p> <p>Muudan alates 1. septembrist 2017 Vabariigi Presidendi 25. veebruari 2013 käskkirjaga nr 31 kinnitatud „Vabariigi Presidendi Kantselei põhimäärust" (RT III 27.02.2013) järgnevalt:<br />1. Sõnastada põhimääruse punkt 3.4:<br />„3.4 Kantselei direktori äraolekul asendab teda siseosakonna juhataja."<br />2. Sõnastada põhimääruse punkt 3.5.1:<br />„3.5.1 juhib vahetult direktori nõuniku ning struktuuriüksuste juhtide kaudu struktuuriüksuste tööd";<br />3. Sõnastada põhimääruse punkti 4.1 esimene osalause:<br />„4.1 Kantselei struktuuriüksused ja nende põhiülesanded on:"<br />4. Sõnastada põhimääruse punkt 4.1.5:<br />„Kommunikatsiooniosakond - korraldab Vabariigi Presidendi meedia- ja sotsiaalmeediasuhtlust, Vabariigi Presidendi ja kantselei veebilehtede haldamist, Vabariigi Presidendiga seonduvat foto-, video- ja helisalvestamist ja arhiveerimist ning kantselei sisekommunikatsiooni"<br />5. Täiendada põhimäärust punktiga 4.1.7.5:<br />„4.1.7.5 ametist lahkunud presidendi teenindamist."<br />6. Täiendada põhimäärust punktidega 4.1.8 ja 4.1.9:<br />„4.1.8 Sekretariaat korraldab Vabariigi Presidendi ja kantselei teabe- ja dokumendihaldust, asjaajamist ja arhiivi;<br />4.1.9 Infotehnoloogia ja infoturbe talitus korraldab Vabariigi Presidendi ja kantselei telekommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaalast varustatust, arendamist ja kaitset."<br />7. Tunnistada kehtetuks punkt 4.1.6.</p> <p>Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 24 lg 2.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 01.09.2017, 1</p> 26. M. Toomlale ajutise sõjaväelise auastme andmine 2017-08-21T19:00:00+00:00 2017-08-21T19:00:00+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13525-2017-08-30-09-04-04 <p>Kaitseväe juhataja 17. augusti 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis leitnant Madis Toomlale kapteni ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 23.08.2017, 1</p> <p>Kaitseväe juhataja 17. augusti 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis leitnant Madis Toomlale kapteni ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 23.08.2017, 1</p> 25. T. Ränisoole ajutise sõjaväelise auastme andmine 2017-07-27T06:33:11+00:00 2017-07-27T06:33:11+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13482-2017-07-27-09-33-47 <p>Kaitseväe juhataja 21. juuli 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks rahvusvahelises organisatsioonis kolonelleitnant Tarmo Ränisoole koloneli ajutise sõjaväelise auastme arvates 1. augustist 2017.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 28.07.2017, 3</p> <p>Kaitseväe juhataja 21. juuli 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks rahvusvahelises organisatsioonis kolonelleitnant Tarmo Ränisoole koloneli ajutise sõjaväelise auastme arvates 1. augustist 2017.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 28.07.2017, 3</p> 24. Sõjaväeliste auastmete andmine 2017-07-27T06:31:58+00:00 2017-07-27T06:31:58+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13481-2017-07-27-09-32-36 <p>Kaitseväe juhataja 11. juuli 2017 ettepanekul annan:</p> <p>tegevväelasele kolonelleitnant Andres Hairkile koloneli auastme,<br />reservis olevale Kristjan Martin Kasterpalule leitnandi auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5 ja lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 28.07.2017, 2</p> <p>Kaitseväe juhataja 11. juuli 2017 ettepanekul annan:</p> <p>tegevväelasele kolonelleitnant Andres Hairkile koloneli auastme,<br />reservis olevale Kristjan Martin Kasterpalule leitnandi auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5 ja lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 28.07.2017, 2</p> 23. Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania toetamise nõukoja moodustamine ja töökorra kinnitamine 2017-07-24T04:19:04+00:00 2017-07-24T04:19:04+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13480-2017-07-24-07-20-25 <p>1. Moodustan Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania toetamise nõukoja ja kinnitan selle töökorra (lisatud).<br /><br /></p> <p>2. Nimetan nõukoja liikmeteks:</p> <p>Hannes Astok</p> <p>Hannes Hanso</p> <p>Andres Herkel</p> <p>Marina Kaljurand</p> <p>Eerik Niiles Kross</p> <p>Marko Mihkelson</p> <p>Marianne Mikko</p> <p>Lauri Mälksoo</p> <p>Mart Nutt</p> <p>Urmas Paet</p> <p>Andres Tarand</p> <p>Linnar Viik<br /><br />3. Nõukogu töö lõpeb pärast ÜRO julgeolekunõukogu valimiste toimumist 2019. aastal.<br /><br />Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3 ja § 22 lg 4.<br /><br />Kersti Kaljulaid<br /><br />Lisa Vabariigi Presidendi 21. juuli 2017 käskkirja nr 23 juurde<br />Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania toetamise nõukoja töökord<br /><br />1. Presidendi nõukoda Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania toetuseks (edaspidi Nõukoda) on nõuandva õigusega kogu Vabariigi Presidendi juures.</p> <p>2. Nõukoja eesmärgiks on nõustada Vabariigi Presidenti ja toetada tema tegevust Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania eestvedajana.</p> <p>3. Nõukoja moodustab ja tema töökorra kinnitab Vabariigi President.</p> <p>4. Nõukoja ülesanneteks on:</p> <p>4.1 arutada Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania tegevusi ja sõnumite edastamist nii Eesti Vabariigis, teistes riikides kui rahvusvahelistes organisatsioonides;</p> <p>4.2. anda Vabariigi Presidendile nõu kampaania sõnumite kujundamisel ja tegevuste elluviimisel</p> <p>4.3. osaleda vajadusel kampaania toetuseks visiitidel ja kohtumistel ning korraldada kahepoolseid kohtumisi välisriikides kampaania sõnumite edastamiseks;</p> <p>4.4. tutvustada ühiskonnas Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaaniat ning laiemalt ÜRO-d ja selle tegevusi.</p> <p>5. Nõukoja liikmed nimetab ja vabastab Vabariigi President.</p> <p>6. Nõukoja tööst osavõtmist ei tasustata. Liikmete nõukoja tööga seotud kulutusi üldjuhul ei hüvitata.</p> <p>7. Nõukoda käib koos vähemalt kaks korda aastas ja vajadusel sagedamini.</p> <p>8. Nõukoja koosolekud kutsub kokku Vabariigi President.</p> <p>9. Nõukoja toimumise aja ja päevakorra määrab Vabariigi President. Päevakord kavandatakse Vabariigi Presidendi, nõukoja liikmete ja välisministeeriumi ettepanekul. Päevakord ja muud ettevalmistatud materjalid saadetakse elektrooniliselt nõukoja liikmetele vähemalt kolm tööpäeva enne nõukoja koosoleku toimumise päeva.</p> <p>10. Nõukoja koosolekut juhatab Vabariigi President.</p> <p>11. Nõukoja koosoleku kohta koostatakse protokoll. Protokoll saadetakse osalejatele ning kinnitatakse järgmisel koosolekul. Protokollid säilitatakse Vabariigi Presidendi Kantseleis.</p> <p>12. Vabariigi Presidendi ja Nõukoja liikmete ettepanekul võidakse koosolekule kutsuda ettekandeid tegema, seisukohti esitama, informatsiooni andma ning päevakorras olevate küsimuste arutelust osa võtma asjatundjaid.</p> <p>13. Nõukoja tegevustest teavitatakse avalikkust.</p> <p>14. Nõukoja kohtumiste tehnilise teenindamise tagab Vabariigi Presidendi Kantselei.<br /><br />Vabariigi Presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo</p> <p>Avaldatud RT III, 22.07.2017, 6</p> <p>1. Moodustan Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania toetamise nõukoja ja kinnitan selle töökorra (lisatud).<br /><br /></p> <p>2. Nimetan nõukoja liikmeteks:</p> <p>Hannes Astok</p> <p>Hannes Hanso</p> <p>Andres Herkel</p> <p>Marina Kaljurand</p> <p>Eerik Niiles Kross</p> <p>Marko Mihkelson</p> <p>Marianne Mikko</p> <p>Lauri Mälksoo</p> <p>Mart Nutt</p> <p>Urmas Paet</p> <p>Andres Tarand</p> <p>Linnar Viik<br /><br />3. Nõukogu töö lõpeb pärast ÜRO julgeolekunõukogu valimiste toimumist 2019. aastal.<br /><br />Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3 ja § 22 lg 4.<br /><br />Kersti Kaljulaid<br /><br />Lisa Vabariigi Presidendi 21. juuli 2017 käskkirja nr 23 juurde<br />Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania toetamise nõukoja töökord<br /><br />1. Presidendi nõukoda Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania toetuseks (edaspidi Nõukoda) on nõuandva õigusega kogu Vabariigi Presidendi juures.</p> <p>2. Nõukoja eesmärgiks on nõustada Vabariigi Presidenti ja toetada tema tegevust Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania eestvedajana.</p> <p>3. Nõukoja moodustab ja tema töökorra kinnitab Vabariigi President.</p> <p>4. Nõukoja ülesanneteks on:</p> <p>4.1 arutada Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania tegevusi ja sõnumite edastamist nii Eesti Vabariigis, teistes riikides kui rahvusvahelistes organisatsioonides;</p> <p>4.2. anda Vabariigi Presidendile nõu kampaania sõnumite kujundamisel ja tegevuste elluviimisel</p> <p>4.3. osaleda vajadusel kampaania toetuseks visiitidel ja kohtumistel ning korraldada kahepoolseid kohtumisi välisriikides kampaania sõnumite edastamiseks;</p> <p>4.4. tutvustada ühiskonnas Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaaniat ning laiemalt ÜRO-d ja selle tegevusi.</p> <p>5. Nõukoja liikmed nimetab ja vabastab Vabariigi President.</p> <p>6. Nõukoja tööst osavõtmist ei tasustata. Liikmete nõukoja tööga seotud kulutusi üldjuhul ei hüvitata.</p> <p>7. Nõukoda käib koos vähemalt kaks korda aastas ja vajadusel sagedamini.</p> <p>8. Nõukoja koosolekud kutsub kokku Vabariigi President.</p> <p>9. Nõukoja toimumise aja ja päevakorra määrab Vabariigi President. Päevakord kavandatakse Vabariigi Presidendi, nõukoja liikmete ja välisministeeriumi ettepanekul. Päevakord ja muud ettevalmistatud materjalid saadetakse elektrooniliselt nõukoja liikmetele vähemalt kolm tööpäeva enne nõukoja koosoleku toimumise päeva.</p> <p>10. Nõukoja koosolekut juhatab Vabariigi President.</p> <p>11. Nõukoja koosoleku kohta koostatakse protokoll. Protokoll saadetakse osalejatele ning kinnitatakse järgmisel koosolekul. Protokollid säilitatakse Vabariigi Presidendi Kantseleis.</p> <p>12. Vabariigi Presidendi ja Nõukoja liikmete ettepanekul võidakse koosolekule kutsuda ettekandeid tegema, seisukohti esitama, informatsiooni andma ning päevakorras olevate küsimuste arutelust osa võtma asjatundjaid.</p> <p>13. Nõukoja tegevustest teavitatakse avalikkust.</p> <p>14. Nõukoja kohtumiste tehnilise teenindamise tagab Vabariigi Presidendi Kantselei.<br /><br />Vabariigi Presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo</p> <p>Avaldatud RT III, 22.07.2017, 6</p> 22. M. Vainumäele ajutise sõjaväelise auastme andmine 2017-07-10T10:00:00+00:00 2017-07-10T10:00:00+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13454-2017-07-11-06-43-51 <p>Kaitseväe juhataja 7. juuli 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis leitnant Marek Vainumäele kapteni ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 12.07.2017, 2</p> <p>Kaitseväe juhataja 7. juuli 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis leitnant Marek Vainumäele kapteni ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 12.07.2017, 2</p> 21. Sõjaväelise auastme andmine 2017-07-09T19:00:00+00:00 2017-07-09T19:00:00+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13453-2017-07-11-06-41-46 <p>Kaitseväe juhataja 6. juuli 2017 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele reservis olevatele isikutele:</p> <p>Ene Ahas<br />Pavel Gontšarov<br />Meelis Sentifoli<br />Kaido Tuulemäe</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 12.07.2017, 1</p> <p>Kaitseväe juhataja 6. juuli 2017 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele reservis olevatele isikutele:</p> <p>Ene Ahas<br />Pavel Gontšarov<br />Meelis Sentifoli<br />Kaido Tuulemäe</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 12.07.2017, 1</p> 20. T. Riisalo puhkusele lubamine 2017-07-05T06:25:21+00:00 2017-07-05T06:25:21+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13438-20-t-riisalo-puhkusele-lubamine <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2016. aasta eest 1 kalendripäevaks ja 2017. aasta eest 6 kalendripäevaks, kokku seitsmeks kalendripäevaks, 10. kuni 16. juulini 2017.</p> <p>Alus: T. Riisalo 28.06.2017 avaldus</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 06.07.2017, 1</p> <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2016. aasta eest 1 kalendripäevaks ja 2017. aasta eest 6 kalendripäevaks, kokku seitsmeks kalendripäevaks, 10. kuni 16. juulini 2017.</p> <p>Alus: T. Riisalo 28.06.2017 avaldus</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 06.07.2017, 1</p> 19. Sõjaväeliste auastmete andmine 2017-06-21T11:01:05+00:00 2017-06-21T11:01:05+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13363-2017-06-21-14-03-19 <p>Kaitseväe juhataja 20. juuni 2017 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele ja reservis olevatele isikutele:</p> <p><strong>leitnant</strong></p> <p>Allan Aim<br />Toomas Härmaorg<br />Hardi Jaagor<br />Raul Pukk</p> <p><strong>nooremleitnant</strong></p> <p>Kristo Adosson<br />Aidi Auger<br />Stig Benström<br />Viktor Bome<br />Indrek Eiche<br />Edgar Grünberg<br />Rain Hendrikson<br />Sofja Hristoforova<br />Kalev Härk<br />Priit Kala<br />Sergei Kulakov<br />Mikk Leedjärv<br />Teet Lehiste<br />Kaupo Lepasepp<br />Daimar Liiv<br />Karl Mendelman<br />Raido Mitt<br />Sander Mändoja<br />Andres Parmas<br />Malle Piirsoo<br />Kaito Puusepp<br />Marek Soop<br />Andrus Umboja<br />Üllar Vilk<br />Alari Õun</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 22.06.2017, 2</p> <p>Kaitseväe juhataja 20. juuni 2017 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele ja reservis olevatele isikutele:</p> <p><strong>leitnant</strong></p> <p>Allan Aim<br />Toomas Härmaorg<br />Hardi Jaagor<br />Raul Pukk</p> <p><strong>nooremleitnant</strong></p> <p>Kristo Adosson<br />Aidi Auger<br />Stig Benström<br />Viktor Bome<br />Indrek Eiche<br />Edgar Grünberg<br />Rain Hendrikson<br />Sofja Hristoforova<br />Kalev Härk<br />Priit Kala<br />Sergei Kulakov<br />Mikk Leedjärv<br />Teet Lehiste<br />Kaupo Lepasepp<br />Daimar Liiv<br />Karl Mendelman<br />Raido Mitt<br />Sander Mändoja<br />Andres Parmas<br />Malle Piirsoo<br />Kaito Puusepp<br />Marek Soop<br />Andrus Umboja<br />Üllar Vilk<br />Alari Õun</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 22.06.2017, 2</p> 18. Sõjaväeliste auastmete andmine 2017-06-21T04:34:21+00:00 2017-06-21T04:34:21+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13362-2017-06-21-07-36-06 <p>Kaitseväe juhataja 9. juuni 2017 ettepanekul annan lipniku sõjaväelise auastme järgmistele reservis olevatele isikutele:</p> <p>Alar Alp<br />Risto Annus<br />Geio Berglund<br />Mattias Haamer<br />Daniel Hakk<br />Artur Hovintalo<br />Kristofer Härm<br />Tom Illus<br />Raigo Jerva<br />Andres Joonsaar<br />Kaspar Kaasla<br />Karl-Armand Kaber<br />Karl-Kristjan Kahm<br />Hans Daniel Kaimre<br />Martin Kisand<br />Timmo Kuuskla<br />Kris Kärner<br />Martin Kööp<br />Arno Lehtsaar<br />Hegert Leidsalu<br />Uku Lepna<br />Lauri Loper<br />Ailar Malõgin<br />Karl Martin Markov<br />Erki-Henri Meerbach<br />Uku Moks<br />Hannes Moor<br />Rain Mürkhain<br />Gustav Nikopensius<br />Rivo Ojalill<br />Andreas Otti<br />Tauno Otti<br />Siim Paalo<br />Karmo Peetermann<br />Reio Praats<br />Kert Prink<br />Mart Kevin Põlluste<br />Lauri Randma<br />Herman Klas Ratas<br />Marjanne Raud<br />Mihkel Ruubas<br />Leemet Samel<br />Mart Siilsalu<br />Martin Siimann<br />Karl Joonas Sildos<br />Jaanus Sosare<br />Rasmus Suik<br />Tony Suurtee<br />Sander Süld<br />Mihkel Šorin<br />Martin Tammvee<br />Mait Tenslind<br />Taivo Tokman<br />Indrek Truu<br />Taavi Tuoppi<br />Mairon Tähe<br />Kristjan Türk<br />Hannes Hugo Urbla<br />Mihkel Veski<br />Ranner Viks<br />Siim Villako<br />Vallo Virnas<br />Ted Edward Õunap</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 22.06.2017, 1</p> <p>Kaitseväe juhataja 9. juuni 2017 ettepanekul annan lipniku sõjaväelise auastme järgmistele reservis olevatele isikutele:</p> <p>Alar Alp<br />Risto Annus<br />Geio Berglund<br />Mattias Haamer<br />Daniel Hakk<br />Artur Hovintalo<br />Kristofer Härm<br />Tom Illus<br />Raigo Jerva<br />Andres Joonsaar<br />Kaspar Kaasla<br />Karl-Armand Kaber<br />Karl-Kristjan Kahm<br />Hans Daniel Kaimre<br />Martin Kisand<br />Timmo Kuuskla<br />Kris Kärner<br />Martin Kööp<br />Arno Lehtsaar<br />Hegert Leidsalu<br />Uku Lepna<br />Lauri Loper<br />Ailar Malõgin<br />Karl Martin Markov<br />Erki-Henri Meerbach<br />Uku Moks<br />Hannes Moor<br />Rain Mürkhain<br />Gustav Nikopensius<br />Rivo Ojalill<br />Andreas Otti<br />Tauno Otti<br />Siim Paalo<br />Karmo Peetermann<br />Reio Praats<br />Kert Prink<br />Mart Kevin Põlluste<br />Lauri Randma<br />Herman Klas Ratas<br />Marjanne Raud<br />Mihkel Ruubas<br />Leemet Samel<br />Mart Siilsalu<br />Martin Siimann<br />Karl Joonas Sildos<br />Jaanus Sosare<br />Rasmus Suik<br />Tony Suurtee<br />Sander Süld<br />Mihkel Šorin<br />Martin Tammvee<br />Mait Tenslind<br />Taivo Tokman<br />Indrek Truu<br />Taavi Tuoppi<br />Mairon Tähe<br />Kristjan Türk<br />Hannes Hugo Urbla<br />Mihkel Veski<br />Ranner Viks<br />Siim Villako<br />Vallo Virnas<br />Ted Edward Õunap</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 22.06.2017, 1</p> 17. Sõjaväeliste auastmete andmine 2017-06-14T19:00:00+00:00 2017-06-14T19:00:00+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13361-2017-06-20-09-06-06 <p>Kaitseväe juhataja 12. juuni 2017 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele:</p> <p><strong>major</strong></p> <p>Marek Aas<br />Rivo Aavel<br />Alar Karileet</p> <p><strong>kapten</strong></p> <p>Ragnar-Aleksander Jõgi</p> <p><strong>nooremleitnant</strong></p> <p>Alfred Aasa<br />Martin Arusoo<br />Reimo Eamets<br />Artjom Geraskin<br />Haldo-Rait Harro<br />Kevin Helimets<br />Ahto Järve<br />Rainer Järvela<br />Joel Järvik<br />Rasmus Jürilo<br />Kadi Kangur<br />Andres Kask<br />Ravo Kask<br />Kaimo Keir<br />Gustav Kiik<br />Ivar Kornilov<br />Silver Kuldkepp<br />Eiro-Einar Kuslap<br />Martin Lember<br />Lehar Liivandi<br />Henry Lips<br />Steve Luks<br />Margus Mälgand<br />Gert Nurk<br />Tarjo Nursi<br />Karl Adolf Olgo<br />Joosep Parts<br />Aigar Piirisild<br />Innar Ploom<br />Kärt Praks<br />Sander Saarik<br />Karl-Martin Saaver<br />Harri Salumäe<br />Sander Sääsk<br />Valdur Tammets<br />Priit Tammis<br />Alo Tepp<br />Sten Tilk<br />Sander Tšernobrovkin<br />Teet Uusküla<br />Siim Vahkel<br />Viljo Vainikko<br />Ats Vanker<br />Mairo Veeroja</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 16.06.2017, 4</p> <p>Kaitseväe juhataja 12. juuni 2017 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele:</p> <p><strong>major</strong></p> <p>Marek Aas<br />Rivo Aavel<br />Alar Karileet</p> <p><strong>kapten</strong></p> <p>Ragnar-Aleksander Jõgi</p> <p><strong>nooremleitnant</strong></p> <p>Alfred Aasa<br />Martin Arusoo<br />Reimo Eamets<br />Artjom Geraskin<br />Haldo-Rait Harro<br />Kevin Helimets<br />Ahto Järve<br />Rainer Järvela<br />Joel Järvik<br />Rasmus Jürilo<br />Kadi Kangur<br />Andres Kask<br />Ravo Kask<br />Kaimo Keir<br />Gustav Kiik<br />Ivar Kornilov<br />Silver Kuldkepp<br />Eiro-Einar Kuslap<br />Martin Lember<br />Lehar Liivandi<br />Henry Lips<br />Steve Luks<br />Margus Mälgand<br />Gert Nurk<br />Tarjo Nursi<br />Karl Adolf Olgo<br />Joosep Parts<br />Aigar Piirisild<br />Innar Ploom<br />Kärt Praks<br />Sander Saarik<br />Karl-Martin Saaver<br />Harri Salumäe<br />Sander Sääsk<br />Valdur Tammets<br />Priit Tammis<br />Alo Tepp<br />Sten Tilk<br />Sander Tšernobrovkin<br />Teet Uusküla<br />Siim Vahkel<br />Viljo Vainikko<br />Ats Vanker<br />Mairo Veeroja</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 16.06.2017, 4</p> 16. M. Kiilile sõjaväelise auastme andmine 2017-05-08T09:24:46+00:00 2017-05-08T09:24:46+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13248-2017-05-08-12-25-12 <p>Kaitseväe juhataja 5. mai 2017 ettepanekul annan brigaadikindral Meelis Kiilile kindralmajori sõjaväelise auastme.</p> <p><br />Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 09.05.2017, 3</p> <p>Kaitseväe juhataja 5. mai 2017 ettepanekul annan brigaadikindral Meelis Kiilile kindralmajori sõjaväelise auastme.</p> <p><br />Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 09.05.2017, 3</p> 15. K. Saarele ajutise sõjaväelise auastme andmine 2017-05-02T10:00:35+00:00 2017-05-02T10:00:35+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13237-2017-05-02-13-01-07 <p>Kaitseväe juhataja 26. aprilli 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis kapten Karmo Saarele majori ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p><br />Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 03.05.2017, 16</p> <p>Kaitseväe juhataja 26. aprilli 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis kapten Karmo Saarele majori ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p><br />Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 03.05.2017, 16</p> 14. Ajutise sõjaväelise auastme andmine 2017-04-18T09:59:37+00:00 2017-04-18T09:59:37+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13236-2017-05-02-13-00-30 <p>Kaitseväe juhataja 12. aprilli 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis ajutised sõjaväelised auastmed järgmiselt:</p> <p>major Priit Piknerile kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme juunist 2017;<br />kapten Indrek Ellingule majori ajutise sõjaväelise auastme juunist 2017;<br />leitnant Janar Kintsirauale kapteni ajutise sõjaväelise auastme 24. maist 2017.</p> <p><br />Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 19.04.2017, 9</p> <p>Kaitseväe juhataja 12. aprilli 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis ajutised sõjaväelised auastmed järgmiselt:</p> <p>major Priit Piknerile kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme juunist 2017;<br />kapten Indrek Ellingule majori ajutise sõjaväelise auastme juunist 2017;<br />leitnant Janar Kintsirauale kapteni ajutise sõjaväelise auastme 24. maist 2017.</p> <p><br />Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 19.04.2017, 9</p> 11. Sõjaväeliste auastmete andmine 2017-02-15T12:48:37+00:00 2017-02-15T12:48:37+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13060-2017-02-15-14-55-03 <p>Kaitseväe juhataja 7. veebruari 2017 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele:</p> <p>Kaitseväe juhataja 7. veebruari 2017 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele tegevväelastele:</p> 10. M. Heremile sõjaväelise auastme andmine 2017-02-15T12:47:49+00:00 2017-02-15T12:47:49+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13059-2017-02-15-14-48-30 <p>Kaitseväe juhataja 6. veebruari 2017 ettepanekul annan kolonel Martin Heremile brigaadikindrali sõjaväelise auastme.</p> <p><br />Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 17.02.2017, 2</p> <p>Kaitseväe juhataja 6. veebruari 2017 ettepanekul annan kolonel Martin Heremile brigaadikindrali sõjaväelise auastme.</p> <p><br />Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 17.02.2017, 2</p> 9. T. Rõkk’ile ajutise sõjaväelise auastme andmine 2017-02-15T12:45:54+00:00 2017-02-15T12:45:54+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13058-2017-02-15-14-47-26 <p>Kaitseväe juhataja 6. veebruari 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis kolonelleitnant Taivo Rõkk'ile koloneli ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p><br />Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 17.02.2017, 1</p> <p>Kaitseväe juhataja 6. veebruari 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis kolonelleitnant Taivo Rõkk'ile koloneli ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p><br />Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 17.02.2017, 1</p> 8. T. Riisalo puhkusele lubamine 2016-12-21T07:52:16+00:00 2016-12-21T07:52:16+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12836-8-t-riisalo-puhkusele-lubamine <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2016. aasta eest 5 kalendripäevaks 2. kuni 6. jaanuarini 2017.</p> <p><br />Alus: T. Riisalo 19.12.2016 avaldus</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 22.12.2016, 1</p> <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2016. aasta eest 5 kalendripäevaks 2. kuni 6. jaanuarini 2017.</p> <p><br />Alus: T. Riisalo 19.12.2016 avaldus</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 22.12.2016, 1</p> 7. I. Lesdorfile sõjaväelise auastme andmine 2016-11-10T09:34:07+00:00 2016-11-10T09:34:07+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12686-2016-11-10-11-34-33 <p>Kaitseväe juhataja asetäitja 7. novembri 2016 ettepanekul annan Ingrid Lesdorfile leitnandi sõjaväelise auastme.</p> <p><br />Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg p 1 ja § 22 lg 4.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 11.11.2016, 2</p> <p>Kaitseväe juhataja asetäitja 7. novembri 2016 ettepanekul annan Ingrid Lesdorfile leitnandi sõjaväelise auastme.</p> <p><br />Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg p 1 ja § 22 lg 4.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 11.11.2016, 2</p> 6. Priit Rohumaa Arenguseire nõukoja liikmeks nimetamine 2016-11-04T06:37:56+00:00 2016-11-04T06:37:56+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12672-2016-11-07-08-38-25 <p>Nimetan Arenguseire nõukoja koosseisu Priit Rohumaa.</p> <p><br />Alus: arenguseire seaduse § 4 lg 2 p 3,<br />P. Rohumaa nõusolek.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 08.11.2016, 10</p> <p>Nimetan Arenguseire nõukoja koosseisu Priit Rohumaa.</p> <p><br />Alus: arenguseire seaduse § 4 lg 2 p 3,<br />P. Rohumaa nõusolek.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 08.11.2016, 10</p> 5. T. Riisalo puhkusele lubamine 2016-11-04T06:36:56+00:00 2016-11-04T06:36:56+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12671-5-t-riisalo-puhkusele-lubamine <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhi-puhkusele 2016. aasta eest 1 kalendripäevaks 7. novembril 2016.</p> <p><br />Alus: T. Riisalo 04.11.2016 avaldus</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 08.11.2016, 9</p> <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhi-puhkusele 2016. aasta eest 1 kalendripäevaks 7. novembril 2016.</p> <p><br />Alus: T. Riisalo 04.11.2016 avaldus</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 08.11.2016, 9</p> 4. T. Riisalo puhkusele lubamine 2016-10-24T09:35:42+00:00 2016-10-24T09:35:42+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12638-4-t-riisalo-puhkusele-lubamine <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2016. aasta eest 1 kalendripäevaks 25. oktoobril 2016.</p> <p><br />Alus: T. Riisalo 18.10.2016 avaldus.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 26.10.2016, 1</p> <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2016. aasta eest 1 kalendripäevaks 25. oktoobril 2016.</p> <p><br />Alus: T. Riisalo 18.10.2016 avaldus.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 26.10.2016, 1</p> 3. H. Liimile ajutise sõjaväelise auastme andmine 2016-10-18T09:01:25+00:00 2016-10-18T09:01:25+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12586-2016-10-18-12-01-48 <p>Kaitseväe juhataja 11. oktoobri 2016 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis kapten Hannes Liimile majori ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p><br />Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 20.10.2016, 1</p> <p>Kaitseväe juhataja 11. oktoobri 2016 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis kapten Hannes Liimile majori ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p><br />Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p><br />Kersti Kaljulaid</p> <p><br />Avaldatud RT III, 20.10.2016, 1</p> 2. T. Riisalo ametisse nimetamine 2016-10-11T10:33:36+00:00 2016-10-11T10:33:36+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12561-2-t-riisalo-ametisse-nimetamine <p>1. Nimetan Tiit Riisalo (isikukood 36702172715) Vabariigi Presidendi Kantselei direktoriks alates 12. oktoobrist 2016, asukohaga Tallinn.</p> <p>1. Nimetan Tiit Riisalo (isikukood 36702172715) Vabariigi Presidendi Kantselei direktoriks alates 12. oktoobrist 2016, asukohaga Tallinn.</p> 1. A. Heinsalu ametist vabastamine 2016-10-11T10:30:56+00:00 2016-10-11T10:30:56+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/kaeskkirjad/12560-1-a-heinsalu-ametist-vabastamine <p>1. Vabastan Alo Heinsalu (isikukood 35807270219) Vabariigi Presidendi Kantselei direktori ametikohalt 11. oktoobril 2016 tema omal algatusel.</p> <p>1. Vabastan Alo Heinsalu (isikukood 35807270219) Vabariigi Presidendi Kantselei direktori ametikohalt 11. oktoobril 2016 tema omal algatusel.</p>