Käskkirjad | Käskkirjad sõjaväeliste auastmete andmiseks, presidendi kantselei tegevuse korraldamiseks jne president http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/kaeskkirjad 2017-11-22T15:34:38Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management 34. Ajutise sõjaväelise auastme andmine 2017-11-21T08:10:19Z 2017-11-21T08:10:19Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13756-2017-11-21-08-11-41 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Kaitseväe juhataja 14. novembri 2017 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme järgmistele tegevväelastele:</p> <p>kapten Margus Mikule majori auastme,<br />nooremleitnant Erkki Tuulele leitnandi auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 22.11.2017, 9</p> <p>Kaitseväe juhataja 14. novembri 2017 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme järgmistele tegevväelastele:</p> <p>kapten Margus Mikule majori auastme,<br />nooremleitnant Erkki Tuulele leitnandi auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 22.11.2017, 9</p> 33. T. Riisalo puhkusele lubamine 2017-10-29T22:00:00Z 2017-10-29T22:00:00Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13685-33-t-riisalo-puhkusele-lubamine Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 8 kalendripäevaks 3. kuni 10. novembrini 2017.</p> <p>Alus: T. Riisalo 28.10.2017 avaldus</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 01.11.2017, 1</p> <p>Luban Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tiit Riisalo põhipuhkusele 2017. aasta eest 8 kalendripäevaks 3. kuni 10. novembrini 2017.</p> <p>Alus: T. Riisalo 28.10.2017 avaldus</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 01.11.2017, 1</p> 32. Ajutise sõjaväelise auastme andmine 2017-10-23T13:50:31Z 2017-10-23T13:50:31Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13665-2017-10-23-13-51-57 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Kaitseväe juhataja 20. oktoobri 2017 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme järgmistele tegevväelastele:</p> <p>kaptenleitnant Roman Lukasele mereväekapteni auastme,<br />kolonelleitnant Ain Rekkandile koloneli auastme,<br />kapten Maksim Dvorovile majori auastme,<br />leitnant Jelizaveta Kaledinale kapteni auastme,<br />leitnant Tiina Van Den Brinkile kapteni auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 25.10.2017, 1</p> <p>Kaitseväe juhataja 20. oktoobri 2017 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme järgmistele tegevväelastele:</p> <p>kaptenleitnant Roman Lukasele mereväekapteni auastme,<br />kolonelleitnant Ain Rekkandile koloneli auastme,<br />kapten Maksim Dvorovile majori auastme,<br />leitnant Jelizaveta Kaledinale kapteni auastme,<br />leitnant Tiina Van Den Brinkile kapteni auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 25.10.2017, 1</p> 31. Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikme nimetamine 2017-10-16T10:07:17Z 2017-10-16T10:07:17Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13642-2017-10-16-10-08-58 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:</p> <p>Urmo Kübar, isikukood 37803045210, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.</p> <p>Alus: riigivara seaduse § 81,<br />Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 17.10.2017</p> <p>Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:</p> <p>Urmo Kübar, isikukood 37803045210, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.</p> <p>Alus: riigivara seaduse § 81,<br />Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 17.10.2017</p> 30. Sõjaväelise auastme andmine 2017-10-04T14:00:48Z 2017-10-04T14:00:48Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13614-2017-10-04-14-02-27 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Kaitseväe juhataja 2. oktoobri 2017 ettepanekul annan:</p> <p>tegevväelasele reamees Ragnar-Toomas Kiburile kapteni sõjaväelise auastme,<br />tegevväelasele reamees Jelizaveta Kaledinale leitnandi sõjaväelise auastme,<br />reservis olevale Toomas Kornetile leitnandi sõjaväelise auastme,<br />reservis olevale Ellu Krikmannile leitnandi sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 06.10.2017, 1</p> <p>Kaitseväe juhataja 2. oktoobri 2017 ettepanekul annan:</p> <p>tegevväelasele reamees Ragnar-Toomas Kiburile kapteni sõjaväelise auastme,<br />tegevväelasele reamees Jelizaveta Kaledinale leitnandi sõjaväelise auastme,<br />reservis olevale Toomas Kornetile leitnandi sõjaväelise auastme,<br />reservis olevale Ellu Krikmannile leitnandi sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 06.10.2017, 1</p> 29. A. Vahemetsale ajutise sõjaväelise auastme andmine 2017-09-26T10:32:30Z 2017-09-26T10:32:30Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13594-2017-09-26-10-34-15 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Kaitseväe juhataja ülesannetes Kaitseväe juhataja asetäitja 22. septembri 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis leitnant Aivo Vahemetsale kapteni ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 27.09.2017, 4</p> <p>Kaitseväe juhataja ülesannetes Kaitseväe juhataja asetäitja 22. septembri 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis leitnant Aivo Vahemetsale kapteni ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 27.09.2017, 4</p> 28. R. Kruusmaale ajutise sõjaväelise auastme andmine 2017-09-06T22:00:00Z 2017-09-06T22:00:00Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13550-2017-09-13-08-56-43 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Kaitseväe juhataja ülesannetes Kaitseväe peastaabi ülema 4. septembri 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis kapten Rando Kruusmaale majori ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 08.09.2017, 3</p> <p>Kaitseväe juhataja ülesannetes Kaitseväe peastaabi ülema 4. septembri 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis kapten Rando Kruusmaale majori ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 08.09.2017, 3</p> 27. "Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse" muutmine 2017-08-30T10:50:28Z 2017-08-30T10:50:28Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13526-2017-08-30-10-52-13 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Muudan alates 1. septembrist 2017 Vabariigi Presidendi 25. veebruari 2013 käskkirjaga nr 31 kinnitatud „Vabariigi Presidendi Kantselei põhimäärust" (RT III 27.02.2013) järgnevalt:<br />1. Sõnastada põhimääruse punkt 3.4:<br />„3.4 Kantselei direktori äraolekul asendab teda siseosakonna juhataja."<br />2. Sõnastada põhimääruse punkt 3.5.1:<br />„3.5.1 juhib vahetult direktori nõuniku ning struktuuriüksuste juhtide kaudu struktuuriüksuste tööd";<br />3. Sõnastada põhimääruse punkti 4.1 esimene osalause:<br />„4.1 Kantselei struktuuriüksused ja nende põhiülesanded on:"<br />4. Sõnastada põhimääruse punkt 4.1.5:<br />„Kommunikatsiooniosakond - korraldab Vabariigi Presidendi meedia- ja sotsiaalmeediasuhtlust, Vabariigi Presidendi ja kantselei veebilehtede haldamist, Vabariigi Presidendiga seonduvat foto-, video- ja helisalvestamist ja arhiveerimist ning kantselei sisekommunikatsiooni"<br />5. Täiendada põhimäärust punktiga 4.1.7.5:<br />„4.1.7.5 ametist lahkunud presidendi teenindamist."<br />6. Täiendada põhimäärust punktidega 4.1.8 ja 4.1.9:<br />„4.1.8 Sekretariaat korraldab Vabariigi Presidendi ja kantselei teabe- ja dokumendihaldust, asjaajamist ja arhiivi;<br />4.1.9 Infotehnoloogia ja infoturbe talitus korraldab Vabariigi Presidendi ja kantselei telekommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaalast varustatust, arendamist ja kaitset."<br />7. Tunnistada kehtetuks punkt 4.1.6.</p> <p>Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 24 lg 2.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 01.09.2017, 1</p> <p>Muudan alates 1. septembrist 2017 Vabariigi Presidendi 25. veebruari 2013 käskkirjaga nr 31 kinnitatud „Vabariigi Presidendi Kantselei põhimäärust" (RT III 27.02.2013) järgnevalt:<br />1. Sõnastada põhimääruse punkt 3.4:<br />„3.4 Kantselei direktori äraolekul asendab teda siseosakonna juhataja."<br />2. Sõnastada põhimääruse punkt 3.5.1:<br />„3.5.1 juhib vahetult direktori nõuniku ning struktuuriüksuste juhtide kaudu struktuuriüksuste tööd";<br />3. Sõnastada põhimääruse punkti 4.1 esimene osalause:<br />„4.1 Kantselei struktuuriüksused ja nende põhiülesanded on:"<br />4. Sõnastada põhimääruse punkt 4.1.5:<br />„Kommunikatsiooniosakond - korraldab Vabariigi Presidendi meedia- ja sotsiaalmeediasuhtlust, Vabariigi Presidendi ja kantselei veebilehtede haldamist, Vabariigi Presidendiga seonduvat foto-, video- ja helisalvestamist ja arhiveerimist ning kantselei sisekommunikatsiooni"<br />5. Täiendada põhimäärust punktiga 4.1.7.5:<br />„4.1.7.5 ametist lahkunud presidendi teenindamist."<br />6. Täiendada põhimäärust punktidega 4.1.8 ja 4.1.9:<br />„4.1.8 Sekretariaat korraldab Vabariigi Presidendi ja kantselei teabe- ja dokumendihaldust, asjaajamist ja arhiivi;<br />4.1.9 Infotehnoloogia ja infoturbe talitus korraldab Vabariigi Presidendi ja kantselei telekommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaalast varustatust, arendamist ja kaitset."<br />7. Tunnistada kehtetuks punkt 4.1.6.</p> <p>Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 24 lg 2.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 01.09.2017, 1</p> 26. M. Toomlale ajutise sõjaväelise auastme andmine 2017-08-21T22:00:00Z 2017-08-21T22:00:00Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13525-2017-08-30-09-04-04 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Kaitseväe juhataja 17. augusti 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis leitnant Madis Toomlale kapteni ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 23.08.2017, 1</p> <p>Kaitseväe juhataja 17. augusti 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis leitnant Madis Toomlale kapteni ajutise sõjaväelise auastme.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 23.08.2017, 1</p> 25. T. Ränisoole ajutise sõjaväelise auastme andmine 2017-07-27T09:33:11Z 2017-07-27T09:33:11Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/kaeskkirjad/13482-2017-07-27-09-33-47 Kaidi Aher kaidi.aher@vpk.ee <p>Kaitseväe juhataja 21. juuli 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks rahvusvahelises organisatsioonis kolonelleitnant Tarmo Ränisoole koloneli ajutise sõjaväelise auastme arvates 1. augustist 2017.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 28.07.2017, 3</p> <p>Kaitseväe juhataja 21. juuli 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks rahvusvahelises organisatsioonis kolonelleitnant Tarmo Ränisoole koloneli ajutise sõjaväelise auastme arvates 1. augustist 2017.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,<br />kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 28.07.2017, 3</p>