- Reset + Prindi

125. T. Riisalole lisatasu määramine

18.06.2021

Maksta Vabariigi Presidendi Kantselei direktorile Tiit Riisalole ühekordne lisatasu täiendavate teenistusülesanne täitmise ja töömahu olulise suurenemise eest COVID-19 haigust põhjustava kroonviiruse leviku perioodil 4400 euro ulatuses.

Alus: avaliku teenistuse seaduse § 61 lg 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 22.06.2021, 1