- Reset + Prindi

116. Ajutise sõjaväelise auastme pikendamine

16.02.2021

Kaitseväe juhataja 11. veebruari 2021 ettepanekul pikendan major Margo Ütile Vabariigi Presidendi 17. juuni 2020 käskkirjaga nr 104 (RT III, 18.06.2020, 3) antud kolonelleitnandi ajutist sõjaväelist auastet teenistuse ajaks  BALTDEFCOL`s kuni 31. juulini 2023.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,

kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

 

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 17.02.2021, 2