- Reset + Prindi

97. Sõjaväelise auastme andmine

09.03.2020

Kaitseväe juhataja 4. märtsi 2020 ettepanekul annan

Kuido Nõmmele ja Laur Särg’ile majori ajutise sõjaväelise auastme ja  Rihhard Nadelile nooremleitnandi sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 10.03.2020, 2