- Reset + Prindi

92. T. Riisalole preemia määramine

04.12.2019

Maksta Vabariigi Presidendi Kantselei direktorile Tiit Riisalole preemiat teenistusalaste saavutuste eest 4400 euro ulatuses.

Alus: avaliku teenistuse seaduse § 61 lg 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 05.12.2019, 1