- Reset + Prindi

88. Ajutise sõjaväelise auastme andmine

07.10.2019

Kaitseväe juhataja 27. septembri 2019 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis või rahvusvahelises organisatsioonis järgmistele tegevväelastele:

kaptenmajor Tanel Leetnale kaptenleitnandi auastme alates 06.01.2020,
kapten Triinu Keskpaigale majori auastme alates 01.11.2019,
leitnant Harri-Mait Kreitsmanile kapteni auastme alates 01.11.2019.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 08.10.2019, 10