- Reset + Prindi

85. R. Ühtegile sõjaväelise auastme andmine

20.08.2019

Kaitseväe juhataja 18. juuni 2019 ettepanekul annan kolonel Riho Ühtegile brigaadikindrali sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja lg 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 22.08.2019, 1