- Reset + Prindi

76. Ajutise sõjaväelise auastme andmine

15.04.2019

Kaitseväe juhataja 9. aprilli 2019 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis või rahvusvahelises organisatsioonis järgmistele tegevväelastele:

kapten Tõnis Pärnale majori auastme alates 15.04.2019,
leitnant Raul Reiljanile kapteni auastme alates 24.04.2019,
leitnant Oliver Keldrile kapteni auastme alates 01.05.2019,
nooremleitnant Mari-Li Kapile leitnandi auastme alates 01.05.2019,
kolonelleitnant Tõnu Miilile koloneli auastme alates 01.07.2019.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 16.04.2019, 2