- Reset + Prindi

74. D. Metsavaselt sõjaväelise auastme äravõtmine

08.03.2019

Kaitseväe juhataja asetäitja 6. märtsi 2019 ettepanekul võtan Deniss Metsavaselt ära kõik talle antud ohvitseri auastmed, tunnistades kehtetuks Vabariigi Presidendi
20. detsembri 1999 käskkirjaga nr 81 antud lipniku,
18. juuni 2004 käskkirjaga nr 92 antud nooremleitnandi,
19. juuni 2007 käskkirjaga nr 26 antud leitnandi,
15. juuni 2010 käskkirjaga nr 115 antud kapteni ja
16. veebruari 2015 käskkirjaga nr 81 antud majori auastmed.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 24 lg 2 p 1.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 12.03.2019, 4