- Reset + Prindi

61. Sõjaväelise auastme andmine

25.09.2018

Kaitseväe juhataja 19. septembri 2018 ettepanekul annan Lemme Berkisele nooremleitnandi sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 26.09.2018, 2