- Reset + Prindi

47. Sõjaväelise auastme andmine

14.02.2018

Kaitseväe juhataja 9. veebruari 2018 ettepanekul annan sõjaväelise auastme kolonel alljärgnevatele tegevväelastele:

Toomas Susi
Mati Tikerpuu

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 16.02.2018, 4