- Reset + Prindi

32. Ajutise sõjaväelise auastme andmine

23.10.2017

Kaitseväe juhataja 20. oktoobri 2017 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme järgmistele tegevväelastele:

kaptenleitnant Roman Lukasele mereväekapteni auastme,
kolonelleitnant Ain Rekkandile koloneli auastme,
kapten Maksim Dvorovile majori auastme,
leitnant Jelizaveta Kaledinale kapteni auastme,
leitnant Tiina Van Den Brinkile kapteni auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 25.10.2017, 1