- Reset + Prindi

27. "Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse" muutmine

30.08.2017

Muudan alates 1. septembrist 2017 Vabariigi Presidendi 25. veebruari 2013 käskkirjaga nr 31 kinnitatud „Vabariigi Presidendi Kantselei põhimäärust" (RT III 27.02.2013) järgnevalt:
1. Sõnastada põhimääruse punkt 3.4:
„3.4 Kantselei direktori äraolekul asendab teda siseosakonna juhataja."
2. Sõnastada põhimääruse punkt 3.5.1:
„3.5.1 juhib vahetult direktori nõuniku ning struktuuriüksuste juhtide kaudu struktuuriüksuste tööd";
3. Sõnastada põhimääruse punkti 4.1 esimene osalause:
„4.1 Kantselei struktuuriüksused ja nende põhiülesanded on:"
4. Sõnastada põhimääruse punkt 4.1.5:
„Kommunikatsiooniosakond - korraldab Vabariigi Presidendi meedia- ja sotsiaalmeediasuhtlust, Vabariigi Presidendi ja kantselei veebilehtede haldamist, Vabariigi Presidendiga seonduvat foto-, video- ja helisalvestamist ja arhiveerimist ning kantselei sisekommunikatsiooni"
5. Täiendada põhimäärust punktiga 4.1.7.5:
„4.1.7.5 ametist lahkunud presidendi teenindamist."
6. Täiendada põhimäärust punktidega 4.1.8 ja 4.1.9:
„4.1.8 Sekretariaat korraldab Vabariigi Presidendi ja kantselei teabe- ja dokumendihaldust, asjaajamist ja arhiivi;
4.1.9 Infotehnoloogia ja infoturbe talitus korraldab Vabariigi Presidendi ja kantselei telekommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaalast varustatust, arendamist ja kaitset."
7. Tunnistada kehtetuks punkt 4.1.6.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 24 lg 2.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 01.09.2017, 1