koned

Käskkirjad

- Reset + Prindi

13. R. Terrasele sõjaväelise auastme andmine

20.02.2017

Kaitseministri 13. veebruari 2017 ettepanekul annan kindralleitnant Riho Terrasele kindrali sõjaväelise auastme.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 21.02.2017, 6