Kõned

President Kaljulaidi pöördumine Salto Growth Camp EMERGEncy veebikiirendi avamisel

Kui välja arvata erandlikud eestlased ja portugallased, ei tahtnud varem paljude arenenud riikide valitsused digiteenustele üle minna. Internetipõhist majandust nähti enamasti vaid kui tüütust maksustamise seisukohalt või kui midagi olemuslikult ohtlikku.

Praegu on tehtud 180 kraadine pööre. Kantsler Merkel mainis kriisi alguses, et „sakslased peavad õppima Skype’i kasutama”. Praegu on valmisolek muutusteks olemas, sest vana paberipõhine bürokraatia ja teenuste osutamine ei ole turvalised. Meie, digitaalsed inimesed, teame seda juba ammu, ent nüüd hakkavad ka teised sellest aru saama, kuigi hoopis teistel põhjustel. Seetõttu on nõudlus järsult kasvanud

Tähtis on pakkuda välja ideid, mis on pikas perspektiivis kestlikud, kuid samas suudavad tõestada oma kontseptsiooni kohe nüüd, kriisi ajal. Ma mõistan, et see on keeruline väljakutse, kuid see on see tee, mis viib edasi.

Ilmne risk on, et praegune kiire digimuundumine – kuni avaliku halduse kõige kõrgemate tasemeteni välja, isegi riigiüleste tasanditeni, näiteks Euroopa Liidu Nõukogu kohtumisteni – võib jääda ajutiseks. Päevselge tee selle riski maandamiseks on tagada, et kõik kriisi ajal välja töötatud ja pakutavad teenused oleksid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega ning lähtuksid üldisest vajadusest kaitsta inimeste andmeid ja privaatsust.

Samuti peame endale väga hästi teadvustama, et juba praegu olemasolevaid turvaauke kasutatakse ära üle võrgu peetavate koosolekute järele nuhkimiseks. See tähendab, et kõik arendused, sealhulgas beetaversioonid, peavad neid ohte endale väga hästi teadvustama. Muidu võivad need sünnitada uut usaldamatust digitaalsetele lahendustele ülemineku vastu, selle asemel et seda hajutada.

Praegu paistab, et valitsustes, isegi Euroopas ja isegi neis valitsustes, kus varem suhtuti sellistesse asjadesse nagu mobiili positsioneerimisandmete kasutamine kõige skeptilisemalt, domineerivad varasemate privaatsusstandardite kõrvale lükkamist soosivad meeleolud – need standardid olidki ülereageerivad ja piirasid tehnoloogilist arengut.

Või eitasid seda täiesti ja muutsid tehnoloogia kasutamise võimatuks. Tundub ahvatlev arendada asju selles võimaluste aknas, kus niisuguseid piiranguid ei ole. Samas ei ole üldiselt hea mõte arendada selliseid teenuseid, mis ei sobi kokku varasema, üsna ettevaatliku arusaamaga privaatsusest.

08.04.2020

 

Uudised

President Kaljulaid teeb täna virtuaalse maakonnavisiidi Saaremaale

President Kersti Kaljulaid on täna virtuaalringkäigul Saaremaal, kus kohtub Päästeameti piirkondliku kriisistaabi, Kuressaare haigla ning ettevõtluse esindajatega, ja räägib Saaremaa vallavanema ja abivallavanemaga piirkonna tegevusest ja muredest kriisi ajal.

09.04.2020

 

Vabariigi President andis nõusoleku kaitseliitlaste jätkamiseks piirikontrollis

President Kersti Kaljulaid andis täna siseministrile nõusoleku jätkata kuni 150 kaitseliitlaste kasutamist Politsei- ja Piirivalveameti toetamiseks piirikontrolli taastamisel.

Praegu on kaitseliitlased piirikontrolli taastamisse koos sunni kasutamise õigusega kaasatud alates 17. märtsist korrakaitseseaduse alusel kuni 30 päevaks.

Nimetatud tärmin täitub järgmisel nädalal ning siseminister soovib jätkata kaitseliitlaste kaasamist edaspidi hädaolukorra seaduse alusel kuni vajaduse äralangemiseni või eriolukorra lõpuni. Ettepanekut hakkab homme arutama Vabariigi Valitsus.

08.04.2020

 

Vabariigi President kuulutas välja hoolduspere vanemate toetust suurendava seaduse

President Kersti Kaljulaid kuulutas välja täna Riigikogu poolt vastu võetud seaduse, millega on võimalik maksta hoolduspere vanematele suuremat toetust, samuti luuakse võimalus maksta harvikhaigustega lastele puudega lapse sotsiaaltoetust.

Täna pealelõunal Riigikogu poolt vastu võetud sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja tööturuteenuste ning -toetuste seaduse muutmise seaduse (146 SE) olulisemad muudatused puudutavad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, asendushooldusteenust ja hoolduspere vanemate toetuseid, harvikhaigustega lastele toetuste maksmist, puude ja selle raskusastme tuvastamist ning eriolukorrast tulenevate toimetulekuraskuste leevendamist.

08.04.2020