Kõned

President Kaljulaidi avaldus kliima ja julgeoleku teemalisel ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumisel

President Kaljulaidi avaldus kliima ja julgeoleku teemalisel ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumisel

Härra president, peasekretär, austatud ettekande tegija ja kallid kolleegid!

Ma tänan Iirimaad selle kohtumise korraldamise eest ning samuti peasekretäri tema märkuste ja kohtumise juhtimise eest.

Soovin juhtida tähelepanu neljale punktile.

Me kõik peame suhtuma kliimamuutustesse samasuguse tõsidusega nagu pandeemiaga silmitsi seistes. Peame koos otsima lahendusi kliimamuutuste peatamiseks ning tegema seda sama tõhusalt, kui me töötasime välja vaktsiinid. Me peame kaasama kõiki oma ressursse ja tegema koostööd oma võimeka erasektoriga ning jagama oma planeedi päästmise kulusid õiglaselt. Selle probleemi lahendamisel on oluline säilitada ja ka arendada teadusandmetel põhinevat lähenemist . Lubage mul nüüd neid punkte lähemalt selgitada.

Pisut rohkem kui kuu aega tagasi avaldas valitsustevaheline kliimamuutuste rühm (IPCC) oma uue aruande ja juhtis tähelepanu asjaolule, et inimtegevuse mõju soojendab planeeti kiiremini kui varem arvatud. Me ei tohi unustada neid, kes on kliimamuutustele kõige vastuvõtlikumad. Paljud neist ei suuda kliimaga seotud julgeolekuriskidega toime tulla ning vajavad meie rahvusvaheliselt kogukonnalt märkimisväärset abi ja tuge. Sel põhjusel on Eesti eraldanud vahemikus 2011–2020 ligi 9 miljonit eurot ning me soovime sellise abi osutamist jätkata.

ÜRO Julgeolekunõukogul on olemas võimalus ja vahendid, et kliimaga seotud julgeolekuriske tõhusalt ja süsteemselt maandada. Kuigi nõukogu on hakanud viimastel aastatel nende riskidega üha rohkem tegelema, on veel palju muud, mida saab teha, et integreerida kliimaga seotud julgeolekuriskide alased teadmised meie töö kõikidesse aspektidesse ja kaasata need kõikidesse valdkondadesse.

Tegelikult peaks terve ÜRO süsteem olema teadlikum kliimamuutuste põhjustatud julgeolekuriskidest. Sellega seoses on hädasti vaja süsteemset lähenemist. Meil on vaja julgeolekunõukogu resolutsiooni kliima ja julgeoleku kohta – ainult nii saame midagi reaalselt ära teha.
On ülioluline, et ÜRO peasekretär saaks volituse sel eesmärgil andmete kogumiseks ja poliitika koordineerimiseks.

23.09.2021

 

Uudised

President Kaljulaid on töövisiidil Rootsis

President Kersti Kaljulaid on täna töövisiidil Rootsi Kuningriigis, kus ta kohtub Rootsi kroonprintsess Victoriaga, peaminister Stefan Löfveniga ning Riksdagi esimehe Andreas Norléniga, et arutada koostöövõimaluste süvendamist kliima-, energia-, digi-ja kübervaldkondades ning käsitleda riikide koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides ning regionaalseid ja globaalseid  julgeolekuküsimusi.

27.09.2021

 

President Kaljulaid: ÜRO julgeolekunõukogu peab pöörama senisest rohkem tähelepanu kliimakriisist tingitud julgeolekuriskide ennetamisele

President Kaljulaid: ÜRO julgeolekunõukogu peab pöörama senisest rohkem tähelepanu kliimakriisist tingitud julgeolekuriskide ennetamisele

President Kersti Kaljulaid, kes sel nädalal osaleb New Yorgis ÜRO peaassambleel, võttis täna osa ÜRO julgeolekunõukogu istungist, mille fookuses oli kliimakriisi mõju rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule. Eesti riigipea toetas ÜRO resolutsiooni vastu võtmist, millega antakse ÜRO peasekretärile selles valdkonnas mandaat andmetel põhinevate ennetusmeetmete väljatöötamiseks.

23.09.2021

 

President Kaljulaid ÜRO peaassambleel: maailma rahvastikku vaktsineerimata ei ole meil mingit võimalust varipandeemiast taastuda  

President Kaljulaid ÜRO peaassambleel: maailma rahvastikku vaktsineerimata ei ole meil mingit võimalust varipandeemiast taastuda   

President Kersti Kaljulaid rõhutas ÜRO peaassamblee avanädalal peetud riigikõnes viiruskriisi vastu võitlemisest ja konfliktidest kõneldes vajadust aidata varjatud tagajärgede tõttu enim haavatavamaid – naisi ja lapsi. „Paljusid riike räsivad endiselt konfliktid ja neid on ka juurde tekkinud. Sõdu peetakse edasi, Ukrainast Süüriani. Autoritaarsed režiimid nagu Valgevene on loonud uued hübriidvahendid ja kasutavad süütuid inimesi demokraatlike ühiskondade ründamiseks,“ lasus president Kaljulaid. „Jätkuvalt kannatavad enim meie ühiskonna kõige haavatavamad liikmed – naised, lapsed ja noorukid. Nende võimalused on pandeemia tõttu palju halvemaks muutnud,“ märkis riigipea. President Kaljulaid kinnitas, et ÜRO peasekretäri üleilmse naiste ja laste eestkõnelejana teeb ta koostööd ÜRO institutsioonidega, et pandeemia tõttu kaotatut tasa teha ja ka edasi liikuda.

23.09.2021