Bearers of decorations

Name Päiviö Tommila
Year of Birth 1931
Name and class of decoration, serial number Maarjamaa Risti III klassi teenetemärk, seeria 195
Number of the resolution of the President of the Republic by which the decoration was bestowed 985
Date of the resolution of the President of the Republic by which the decoration was bestowed 02.02.2001
Favors Helsingi Ülikooli rektor emer., ajaloolane, Viro-Säätiö asutaja, Eesti TA välisliige, Soome
Citizenship Soome
Given date 23.02.2001