Bearers of decorations

Name Ülle Aaskivi
Year of Birth 1950
Name and class of decoration, serial number Riigivapi III klassi teenetemärk, seeria 280
Number of the resolution of the President of the Republic by which the decoration was bestowed 977
Date of the resolution of the President of the Republic by which the decoration was bestowed 06.02.2006
Favors Eesti Vabariigi taastaja ja edendaja
Citizenship Eesti
Given date 23.02.2006