- Reset + Print

President Kaljulaid Riigikogule: te pole pelgalt seadusandjad, vaid õigusriigi hoidjad

President Kaljulaid Riigikogule: te pole pelgalt seadusandjad, vaid õigusriigi hoidjad © Erik Peinar

09.09.2019

President Kersti Kaljulaid rõhutas Riigikogu avaistungil kõneldes parlamendi rolli õigusriigi hoidjana ning juhtis rahvaesindajate tähelepanu energiasektori, vananeva e-riigi ja ühtluskooliga seotud väljakutsetele.

Meie ees on olulised küsimused ja palju niidiotsi, mis viivad neid sikutades uute võimalusteni, aga ka murede ja valukohtadeni ühiskonnas, selgitas riigipea. „Kuid ka neil on suur potentsiaal, kui me ei pelga ja hakkame kohe harutama, ka need võivad osutuda mitte mure lappimise ja häda leevendamise kohtadeks, vaid jätkuva eduni viivateks teetähisteks.“

„Teie siin saalis olete need, kes otseselt vastutavad, et neil küsimustel oleksid vastused. Te olete oma otsustes vabad, aga siiski mitte täiesti – vastavalt põhiseadusele peate lähtuma kõigi Eesti inimeste ootustest, mitte vaid oma valija ootusest,“ ütles riigipea Riigikogu liikmete poole pöördudes.

Ühe olulise niidiotsana tõi Vabariigi President kõnes välja põlevkivienergeetika. „On ilmselge, et ühest sektorist saab varsti kaks – põlevkivi ja energiatootmise teed lähevad lahku. Samamoodi peame suutma ka eraldi vaadata energiatootmist ja täna põlevkivi kaevandamisega seotud inimeste võimalikke sotsiaalseid probleeme ja nende lahendamist. Energiatootmine peab muutuma roheliseks, põlevkivi jääb ootama, kuni leiame sellele keskkonnasõbralikuma rakenduse,“ ütles president Kaljulaid. Et vältida riigi enda vajadusi investeerida on riigipea sõnul mõistlik luua uute tehnoloogiate jaoks vastuvõtlik ja lubav seadusruum, mis tagab paindliku ja mitmekesiste võimalustega energia tootmise ja salvestamise mehhanismi kujunemise.

Eesti e-riigist rääkides rõhutas riigipea, et vananema kippuv e-riigi tuum vajab isegi praeguse taseme hoidmiseks lisaraha, samas tuleb aga tõsiselt valmistuda uute tehnoloogiliste lahenduste pealetungiks. „Me peame valmistuma hetkeks, mil kvantarvutid muudavad tänased identimise meetodid kõlbmatuks. Peame mõtlema, kuidas me sellel hetkel omame kiiret ja eelarveliselt kättesaadavat ligipääsu uutele identimismudelitele, mida küll õnneks juba siinkandiski erasektoris arendatakse. Ja veel palju enne seda hetke peame leidma ressursse aegunud kasutajaliideste parandamiseks, vajaliku küberturvalisuse hoidmiseks, once-only-põhimõtte pidevaks tagamiseks läbi süsteemide sujuvama infovahetuse, kui see avaliku teenuse tarbimise mugavamaks teeb.“

Kolmanda murekohana tõi president Kaljulaid välja kihistumise märke näitava ühtluskooli, mistõttu tuleb kiiresti reageerida, et igal lapsel oleks endiselt võimalik igast Eesti koolist jõuda parimatesse kõrgkoolidesse ja seda sõltumata vanema rahakoti paksusest või elukohast: „See on rahvuslik rikkus, mis ei tohi kaduda. See on sotsiaalse mobiilsuse tagatis, see on tuleviku ühiskonna sidususe kõige olulisem element, mille hoidmise eest me täna vastutada oskame.“

Riigipea meenutas rahvaesindajatele ka nende rolli õigusriigi hoidja ja iga Eesti inimese tuleviku loojana. „Teie olete me õigusriigi hoidjad – see on suurem vastutus, kui olla lihtsalt seadusandja. Selle vastutuse eest ei saa põgeneda, grupiidentiteedi ega fraktsiooni seisukoha taha varjuda. Kas teie otsused tegelevad ühiskonnale oluliste küsimustega? Mina usun, et tegelevad. Kas Eesti inimene saab ka edaspidi uskuda oma riigi põhiseadust ja seadustega antud lubadusi, isegi väga pikaajalisi? Mina usun, et saavad. Te saate luua lootust ja kindlustunnet, aga ka küünilisust ja veendumust, et igaüks, ka siin saalis, seisab vaid iseenda või kitsa ringi huvide eest. Mina soovin, et võidaks hoolimine ja headus. Ja ma usun, et see võidab, sest see kõik on teie kätes, kallis Riigikogu.“

Kommunikatsiooniosakond
Tel 631 6229
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.