- Reset + PDFPrindi

Noore teadlase preemia

STATUUT

Noore teadlase preemiat annab välja kultuurirahastu, selle rahastamiseks teeb Väino Kaldoja kultuurirahastule sihtotstarbelise annetuse. Väino Kaldoja kohustub rahastama noore teadlase preemiat, suuruses 4800 eurot, vähemalt järgmise kümne aasta jooksul. Preemiat antakse välja kord aastas.

Preemia on mõeldud kuni 35-aastasele noorele teadlasele, kes teeb uurimistööd Eesti või välismaa kõrgkooli või teadusasutuse juures. Kandideerija peab olema doktorikraadi omandanud.

Kandidaate võivad esitada nii noored teadlased ise kui ka nende juhendajad, tööandjad, samuti kultuurirahastu nõukogu liikmed. Kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos isikuandmete ja elulooga, teadustöö kirjeldus, asjassepuutuvate avaldatud teadustööde loetelu ning vähemalt kahe juhendaja või õpetaja soovitus.

Preemia saaja püüab saavutada Eesti kõrgkoolidega kokkuleppe, et aasta jooksul pidada vähemalt kaks tasuta akadeemilist loengut oma uurimistööst. Võimalusel eelistatakse loengut Eesti kõrgkooli Narva, Pärnu, Haapsalu või muus kolledžis väljaspool Tallinna ja Tartut.

Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata kultuurirahastule presidendi kantselei postiaadressil või e-posti aadressil. Kultuurirahastu süstematiseerib dokumendid ja esitab need nõukogule. Preemia saaja valib välja kultuurirahastu nõukogu, kes võib soovi ja vajaduse korral paluda teadlaste ja õppejõudude nõu.

Noore teadlase preemia asutas aastal 2000 kultuurirahastu nõukogu liige Toomas Luman, kes ka preemiat aastatel 2000-2009 rahastas.


Senised laureaadid:

2000 - molekulaarbioloog Priit Kogerman 

2001 - farmakoloog Allen Kaasik

           Kultuurirahastu preemia - geograaf Hill Kulu 

2002 - arvutiteadlane Ahto Buldas 

2003 - keemik Ivo Leito 

2004 - arvutiteadlane Jaan Raik 

2005 - neurobioloog Sulev Kõks 

2006 - hematoloog-onkoloog Alar Aints 

2007 - keemik Ivari Kaljurand 

2008 - sotsioloog-meediateadlane Veronika Kalmus 

2009 - füüsik Mait Müntel

2010 - filosoof Bruno Mölder 

2011 - arvutiteadlane Peeter Laud

2012 - meditsiinilise biokeemia vanemteadur ja veresoontekirurg Jaak Kals

2013 - astrofüüsik Elmo Tempel

2014 - geeniteadlane Lili Milani