"Eesti pärisväärtused ehk Eesti jäämine Eestiks", Postimees, 7. detsember 2014

Evelin Ilves, Toomas Kiho


Kuna üks sotsiaalmajanduslik ja välispoliitiline paradigma – tüürida Eesti läände – on ammendunud, tuleb üles leida uus, mida kehtestada. Mida me siin, läänes, nüüd tegelikult teeme, küsivad Evelin Ilves ja Toomas Kiho Arengufondi mõtteraamatus ilmunud essees.


Maailm on jäänud kitsaks. Majanduskasvule toetuv läänelik edumudel ei saa iialgi kättesaadavaks kogu maailmale. Isegi kui Läänel oleks mõnda aega võimalik endistviisi jätkata ning end kindlustada, on päris selge, et küllap oli Eesti oma teekaaslastega viimaste seas, kel õnnestus nii totaalselt läände lõimuda: Euroopa Liit, NATO, Schengeni ruum, OECD, euroala jne.

Nüüd pole meil võimalik vana ratsut kasutada – ei saa enam edasi lõimuda, kui me juba oleme lõimunuim riik. Kas aga Eesti on nagu mäetippu tõusnu, kes ei saa kõrgemale astuda, kaotamata jalge alt pinda?

Ei, Eesti ei ole kõrgeimasse tippu jõudnud alpinist. Kuna üks sotsiaalmajanduslik ja välispoliitiline paradigma – tüürida Eesti läände – on ammendunud, tuleb üles leida uus, mida kehtestada. Mida me siin, läänes, nüüd tegelikult teeme?

Sellele küsimusele vastust otsimata, lastes kõigel kujuneda isevoolu teel, võime sattuda kaootilisse rapsimisse. Üksikotsused on lühikeses vaates ehk põhjendatavad, kuid üheskoos osutuvad Browni liikumiseks, kus üldpilt on juhuslik, nagu on juhuslik ka tulemus. Halvemal juhul võime aga teha otsuseid, mis on lõpuks täielikus vastuolus Eesti riigi ja eestluse senise arenguloo ja -loogikaga.

Ning viimaks – otsigem tulevikuteid, mis kestaksid «iga ilmaga».

Nooreestlaste kuulsa maksiimi – jäägem eestlasteks, kuid saagem ka eurooplasteks – teise poolega tulime õnnelikult toime. Oleme eurooplased mis eurooplased. Nüüd on rõhuasetus kandunud loosungi esimesele poolele – eestlaseks jäämisele. Tõepoolest, ronisime siia, võitlesime end siia selleks, et... julgegem tunnistada: iseendaks jääda! Et olla Eesti.

07.12.2014

UUDISED

Piltuudis: Evelin Ilves külastas Tallinna Tondi Põhikooli

Piltuudis: Evelin Ilves külastas Tallinna Tondi Põhikooli

Evelin Ilves külastas täna Tallinna Tondi Põhikooli, mis on vabariigi suurim erivajadustega lastele mõeldud kool.

12.03.2015

 

Evelin Ilves osaleb vabatahtlikuna noorte liikumisprogrammi kujundamises

Evelin Ilves töötab nädal aega vabatahtlikuna sotsiaalministeeriumis, kus aitab kaardistada uuemate meetodite rakendamise võimalusi laste liikumisaktiivsuse suurendamiseks, sealhulgas tuleb vaatluse alla küsimus, kuidas kaasata selleks parimal moel haridussüsteem.

03.03.2015

 

Eesti Agrenska Fondi patroon Evelin Ilves viibib Rootsis visiidil

Eesti Agrenska Fondi patroon Evelin Ilves viibib Rootsis visiidil

Puudega lastele ning nende peredele suunatud nõustamis- ja arenduskeskuse Eesti Agrenska Fondi patroon Evelin Ilves viibib visiidil Göteborgis, kus ta osales Agrenska Fondi heategevuslikul õhtusöögil, millega koguti 46 000 eurot Tartu lähedal asuvale puuetega ja harvaesinevate haigustega laste ning nende perede nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskusele.

27.02.2015

  Kõik uudised