"Eesti pärisväärtused ehk Eesti jäämine Eestiks", Postimees, 7. detsember 2014

Evelin Ilves, Toomas Kiho


Kuna üks sotsiaalmajanduslik ja välispoliitiline paradigma – tüürida Eesti läände – on ammendunud, tuleb üles leida uus, mida kehtestada. Mida me siin, läänes, nüüd tegelikult teeme, küsivad Evelin Ilves ja Toomas Kiho Arengufondi mõtteraamatus ilmunud essees.


Maailm on jäänud kitsaks. Majanduskasvule toetuv läänelik edumudel ei saa iialgi kättesaadavaks kogu maailmale. Isegi kui Läänel oleks mõnda aega võimalik endistviisi jätkata ning end kindlustada, on päris selge, et küllap oli Eesti oma teekaaslastega viimaste seas, kel õnnestus nii totaalselt läände lõimuda: Euroopa Liit, NATO, Schengeni ruum, OECD, euroala jne.

Nüüd pole meil võimalik vana ratsut kasutada – ei saa enam edasi lõimuda, kui me juba oleme lõimunuim riik. Kas aga Eesti on nagu mäetippu tõusnu, kes ei saa kõrgemale astuda, kaotamata jalge alt pinda?

Ei, Eesti ei ole kõrgeimasse tippu jõudnud alpinist. Kuna üks sotsiaalmajanduslik ja välispoliitiline paradigma – tüürida Eesti läände – on ammendunud, tuleb üles leida uus, mida kehtestada. Mida me siin, läänes, nüüd tegelikult teeme?

Sellele küsimusele vastust otsimata, lastes kõigel kujuneda isevoolu teel, võime sattuda kaootilisse rapsimisse. Üksikotsused on lühikeses vaates ehk põhjendatavad, kuid üheskoos osutuvad Browni liikumiseks, kus üldpilt on juhuslik, nagu on juhuslik ka tulemus. Halvemal juhul võime aga teha otsuseid, mis on lõpuks täielikus vastuolus Eesti riigi ja eestluse senise arenguloo ja -loogikaga.

Ning viimaks – otsigem tulevikuteid, mis kestaksid «iga ilmaga».

Nooreestlaste kuulsa maksiimi – jäägem eestlasteks, kuid saagem ka eurooplasteks – teise poolega tulime õnnelikult toime. Oleme eurooplased mis eurooplased. Nüüd on rõhuasetus kandunud loosungi esimesele poolele – eestlaseks jäämisele. Tõepoolest, ronisime siia, võitlesime end siia selleks, et... julgegem tunnistada: iseendaks jääda! Et olla Eesti.

07.12.2014

UUDISED

SOS Lasteküla tänas oma toetajaid

SOS Lasteküla tänas oma toetajaid

SOS Lasteküla tegi eile suure kummarduse oma suurimate toetajate ja annetajate ees.

04.12.2014

 

Noore sportlase preemiale ja võistkonnapreemiale saab avaldusi esitada 5. detsembrini

SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu abikaasa allfond ootab avaldusi noore sportlase preemia taotlusvooru, kandidaatide esitamise tähtaeg on 5. detsember 2014 (k.a postitempel). Preemia suurus ühe saaja kohta on kuni 3200 eurot. Samuti on võimalik esitada avaldusi võistkonnapreemiale, mille suurus on 3200 eurot.

28.11.2014

 

Evelin Ilves Brüsselis: alkoholist põhjustatud kahju vähendamiseks on vaja Euroopa ühtset visiooni

Evelin Ilves Brüsselis: alkoholist põhjustatud kahju vähendamiseks on vaja Euroopa ühtset visiooni

"Alkohol on kogu Euroopa jaoks väga suur probleem, kuna siin juuakse keskmiselt kaks korda rohkem alkoholi kui ülejäänud maailmas. Peame jätkama tööd Euroopa ühise alkoholistrateegia nimel, mis võimaldab valitsustel eesmärke tõhusamalt saavutada," ütles Evelin Ilves kuuendat korda toimuva Euroopa alkoholipoliitika konverentsi avakõnelejana Brüsselis.

27.11.2014

  Kõik uudised